Afghanistan

UNICEF er allerede til stede
- og vi bliver her!

Hjem » Vi arbejder i 190 lande » Afghanistan

Afghanistan er et af de farligste lande at vokse op i. Efter Taliban overtog magten er situationen blevet
endnu mere desperat for børnene. Næsten 13 millioner børn har lige nu akut brug
for humanitær hjælp! De mangler rent vand, lægehjælp og mad.

 

Vi er allerede tilstede

UNICEF har været i Afghanistan i over 70 år, og vi bliver her også nu! Sammen med vores partnere knokler vi for at levere nødhjælp til børnene og deres forældre.

Vi sikrer adgang til rent vand, medicin, hygiejnesæt og behandling til underernærede børn. Vi yder akut psyko-social-støtte til børnene og er i fuld gang med at oprette sikre frirum for børn i de nyoprettede flygtningelejre omkring Kabul. Lige nu har børnene i Afghanistan akut behov for nødhjælp som:

 • Medicin
 • Rent vand
 • Hygiejneudstyr
 • Behandling mod underernæring
Hjælp børn i Afghanistan

Hjælp os med at hjælpe børn i Afghanistan

Støt nu
 

UNICEF arbejder for at styrke børnesikringssystemet, herunder den retslige ramme, for at beskytte de mest sårbare
børn. Afghanistan står over for en kompleks situation, hvor en uforløst fredsproces overskygger
kontinuerlige humanitære behov.

Kompleks situation

UNICEF har i mange år arbejdet i Afghanistan for at hjælpe den unge befolkning. Det er en stor udfordring, at halvdelen af ​​Afghanistans næsten 40 millioner indbyggere er under 18 år. De udsættes for ekstreme situationer af vold og misbrug på grund af igangværende kampe, et liv som internt fordrevne, en dårlig økonomi og skadelige sociale normer og praksis. Det øgede antal og hyppigheden af ​​konfliktrelaterede hændelser har medført en alarmerende stigning i svigt af børn.

Omkring 3,5 millioner mennesker er internt fordrevne, og den vanskelige proces for at genintegrere dem i deres tidligere samfund skaber nye krav til tjenester, infrastruktur og levebrød til både fordrevne og værtssamfund.

Afghanske piger er i risiko for tidligt ægteskab, æresdrab, hustrumisbrug og seksuel vold. Afghanske drenge lider af mange af de samme risici samt militær rekruttering til væbnet konflikt og seksuel udnyttelse. Både piger og drenge udsættes for farlige arbejdsforhold, kontakt med landminer og vold i hjemmet.

Ændring af sociale normer og praksis

UNICEF opsøger ledere i både regeringen og civilsamfund i landsdækkende bestræbelser på at beskytte børn mod praksiser som børneægteskab, voldelig korporlig straf og børnearbejde.

For at kunne beskytte og yde tjenester til afghanske børn har UNICEF arbejdet med Afghanistans regering for at oprette et børnebeskyttelsesnetværk (CPAN), en koalition af offentlige myndigheder, ikke-statslige organisationer og samfunds- og religiøse ledere, som alle arbejder sammen om at beskytte børns rettigheder.

Unicef beskytter børn
0

mennesker er internt fordrevne i Afghanistan

Hjælp UNICEF med af beskytte børnene
 

Afghanistans uddannelsessystem er blevet ødelagt af vedvarende konflikter. For mange af landets børn er færdiggørelse
af grundskolen fortsat en fjern drøm - især i landdistrikterne og for piger.

Adgang til uddannelse er en ret for alle børn

UNICEF har arbejdet med regeringen og partnere i årtier for at øge antallet af børn, der går i skole i Afghanistan. UNICEF fokuserer på indskrivning og fastholdelse af de mest sårbare børn, især de, der er ude af skole og piger. Vi støtter det formelle skolesystem og regeringens fællesskabsbaserede uddannelsesprogram, der etablerer fællesskabsbaserede skoler og accelererede læringscentre inden for et tre kilometer interval af alle samfund, hvor der er børn.

Vi hjælper med at identificere alternative veje til læring og øge uddannelsesmulighederne for de, der er de sværeste at nå.

 

En tilstrækkelig velafbalanceret kost er fundamentet for overlevelse, sundhed og udvikling.
Velnærede børn er mere tilbøjelige til at være sunde, produktive og parate til at lære.

Verdens højeste stigninger i “stunting”

Underernæring er ødelæggende. Det sløver intellektet, sænker produktivitet og fortsætter fattigdom.

Afghanistan har en af ​​verdens højeste stigninger i “stunting” hos børn under fem år: 41 %. Stunting er et tegn på kronisk underernæring under de mest kritiske vækstperioder. Det forhindrer børn i at nå deres potentiale. Stuntede børn er mere modtagelige for sygdomme, mindre tilbøjelige til at få grundlæggende sundhedsydelser og fungerer ikke godt i skolen.

I Afghanistan lider næsten en ud af tre unge piger af anæmi – et udbredt folkesundhedsproblem, som har negativ indflydelse på fysisk vækst, resistens mod infektioner og kognitiv udvikling og produktivitet. UNICEF og ministerierne for folkesundhed og uddannelse har sluttet sig sammen for at løse problemet ved at indføre et ugentligt jern- og folsyre suppleringsprogram (WIFS) i skolerne.

Afghanske tvillinger

To par tvillingpiger, alle 5 år gamle, står foran en malet mur i et børnehavecenter i Kabul, Afghanistan. Pigerne til venstre er stunted. Stunting er defineret som en lav højde ift. alder og måles ved at sammenligne et barn, der lider af stunt med et sundt barn af samme alder og køn.
@UNICEF Afghanistan

Mad til alle børn

UNICEF støtter ernæringsaktiviteter i 34 provinser i Afghanistan, der yder kvalitetspleje til børn og gravide og ammende kvinder.

UNICEF leverer udstyr, forsyninger og infrastruktur til at levere vigtig næringsinformation, rådgivning og støtte til børn under fem, mødre og unge piger. UNICEF bruger den nyeste forskning og værktøjer til at hjælpe partnere mobilisere ressourcer, der adresserer ernæringsudfordringer både i dagligdagen og i nødsituationer.

UNICEF leder National Nutrition Cluster, et konsortium af regeringer og ngo-partnere, der forbereder sig på og reagerer på ernæringsmæssige nødsituationer. Vi arbejder sammen med de samme partnere for løbende at overvåge behovene hos børn og gravide og ammende kvinder, samt at identificere ernæringsmæssige nødsituationer. UNICEF og Verdenssundhedsorganisationen etablerer for eksempel et National Nutrition Sentinel Surveillance System, der vil guide Afghanistans regering og andre partnere til at indsamle, analysere og formidle data om ernæringsprogrammer, så de hurtigt kan tage fat på udfordringer eller nødsituationer som de opstår.

 

Situationen i Afghanistan

 • Afghanistan har en af ​​verdens højest stigninger i “stunting” af børn under fem år: 41 procent.
 • Antallet af alvorligt akut underernærede i Afghanistan er ekstremt højt: 9,5 pct.
 • En ud af tre unge piger lider af anæmi.
 • Kun halvdelen af ​​afghanske babyer er udelukkende ammet i deres første seks måneder.
 • Kun 12 procent af afghanske børn i alderen 6-24 måneder modtager den rigtige variation af mad i den mængde, der er nødvendig for deres alder.
 
 • Befolkning: Børn udgør over 50% af en befolkning på 39,8 millioner mennesker i Afghanistan.
 • Børnedødelighed: 68 ud af 1000 børn dør før de fylder 5 år.
 • Uddannelse: 54% af alle børn færdiggør folkeskolen.
 • Fødselsregistrering: 42% af alle børn bliver registreret ved fødslen.
 • Børnearbejde: 29% af alle børn udfører børnearbejde.
 • Geografi: Afghanistan er placeret i Centralasien og Sydasien og grænser op til Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kina.

Læs mere om UNICEFs arbejde i Afghanistan.

Afghanistan er placeret i Centralasien og Sydasien og grænser op til Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kina.

Hjælp os med at hjælpe børn i Afghanistan

Støt nu