UNICEF Danmark for alle verdens børn støt børnene nødhjælp

"Mine børn ser, at selv små bidrag gør en forskel"

Hvorfor har du valgt at blive Verdensforælder?

Hver dag konfronteres vi i vores del af verden med billeder og historier om folk og ikke mindst børn i nød. Flygtninge fra krig og manglende fremtidsperspektiver. Det er hjerteskærende og omfanget kan godt gøre en lidt modløs. Derfor er det dejligt, at der findes en mulighed for at støtte en organisation som UNICEF, som er med til at målrette indsatsen for at hjælpe dem, der skal være med til at forandre og forbedre mulighederne i landene, der i dag er trykket i knæ.

Hvad betyder det for dig?

Det er rart at tænke på, at man er med til at skabe bedre muligheder. Ikke kun når medierne sætter fokus på problemerne, men hver måned.

Hvorfor synes du, det er nødvendigt at hjælpe verdens børn?

Det skyldes blandt andet den voksende ulighed med rige og fattige globalt. Jeg tror, at projekter, som dem UNICEF gennemfører, er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Også selvom det går langsomt; det kræver et meget langt træk og en koordineret indsats.

Betyder det noget i forhold til dine egne børn?

Mine børn ved godt, at de er privilegerede, og at de lever i et samfund med næsten uendelige muligheder. Gennem deres uddannelse og fritidsaktiviteter møder de unge mennesker fra andre, mindre privilegerede lande, og jeg oplever, at det er med til at give dem perspektiv på deres eget liv. De ser også, at selv små bidrag kan være med til at sætte gang i en god udvikling og gøre en forskel for mange mennesker på den meget lange bane.

Hvor længe har du været Verdensforælder?

Vi har støttet Unicef med et bidrag hver måned siden 2005, så det er jo 10 år.

Hvad fik dig til at begynde?

Jeg mener, det var efter, at Fogh-regeringen valgte at skære i U-landhjælpen. Det gjorde mig ret harm, og så måtte jeg jo selv være med til at bidrage. Det er jo nogle år siden, men jeg mener, det var en person fra UNICEF, der ringede os op en aften.

Hvorfor valgte du netop UNICEF?

Mit billede af UNICEF, og hvad organisationen står for, var meget klart. Som barn købte vi hvert år UNICEF julekort og andet med motiver lavet af børn eller med børn fra udviklingslande. Det, tror jeg, var med til meget tidligt at vække min trang til at ville forsøge at forstå og hjælpe børn i nød.

Og så forestiller jeg mig, at UNICEF som FN-organisation har større muligheder for at gøre en forskel i samarbejde med andre FN-organisationer.