Holdbart

Du sikrer langsigtet og bæredygtig udvikling

Hjem » VF » Holdbart

Du giver UNICEF mulighed for at arbejde langsigtet ud fra princippet om ’hjælp til selvhjælp’ og skabe løsninger, der er bæredygtige f.eks. at forankre viden i lokalsamfundet.

Vores hjælpearbejde skal være en investering, og derfor samarbejder vi med den lokale befolkning og sikrer os, at landets regering og øvrige myndigheder investerer og tager ansvar, så hjælpen har en langsigtet, bæredygtig effekt. Eksempelvis har vi i samarbejde med regeringen i Temor-Leste givet 1400 grundskolelærere en børnevenlig tilgang til deres undervisning, som del af UNICEFs initiativ ‘Børnevenlige Skoler’.

En af de lærere, der har deltaget, er Lurdes Gonçalves.

 

Nyt liv i klasseværelset

Lurdes kigger ud over sin femte klasse med et smil på læben. “Vi har siddet ned alt for længe nu,” siger hun, mens hun undersøger de søvnige ansigter, der kigger tilbage på hende. “Det er tid til en leg.”

Eleverne rejser sig fornøjet og følger Lurdes gennem en rytmisk strøm af fagter, sang og remser. Efter et par intense minutter stopper legen og eleverne fniser, mens de får vejret. Og den nu opmærksomme klasse kan vende tilbage til læsningen.

Forskellige lege og aktiviteter er med til at holde eleverne på UNICEFs 'børnevenlige skoler' aktive og deltagende. Sådan hjælper vi lærere med at skabe børnecentrerede miljøer i klasseværelset.

Et mere imødekommende miljø for børn

Den enkle sangleg er blot et af en række nye værktøjer, som Lurdes lærte under en UNICEF-understøttet læreruddannelse, der har til formål at skabe mere børnecentrede miljøer i klasseværelset.

Lurdes slutter sig hermed til mere end 1400 grundskolelærere i landet, der har deltaget i uddannelsen, som er en del af UNICEFs program ‘børnevenlige skoler’. Initiativet, der formelt blev integreret i den nationale læreruddannelse i 2015 og danner grundlag for landets reviderede pensum, fremmer aktiv læring, demokratisk deltagelse og inkludering. Sidste år blev specifikke aktiviteter til styring af store klassestørrelser og inkorporering af metoder til positiv disciplinering indarbejdet i programmet med vejledning fra UNICEF.

Lurdes Gonçalves bruger de værktøjer, hun har lært gennem den UNICEF-understøttede læreruddannelse, til at skabe et trygt læringsmiljø for hendes elever. Det kan mærkes på elevernes deltagelse og deres glæde ved undervisningen.

Nye metoder, nye roller

Lurdes har undervist på folkeskolen i Matata, en lille landsby i Temor-Lestes højland, siden 2000. I begyndelsen, fortæller den 34-årige lærer, skældte hun ud eller slog børnene, hvis de ikke opførte sig ordentligt. Det var sådan, hun selv blev undervist som barn.

Der har været en lang tradition for korporlig afstraffelse i Timor-Leste; en undersøgelse fra 2015 viste, at 7 ud af 10 timorese-børn rapporterede at have oplevet fysisk vold fra deres lærere det seneste år, og 8 ud af 10 lærere rapporterede, at det i nogle tilfælde er acceptabelt at slå et barn.

Men de børnevenlige programmer har vist lærere – og elever – at tingene kan være anderledes.

“Tidligere vidste vi ikke, at der var et alternativ,” forklarer Lurdes. “Vi skrev tingene ned på tavlen, eleverne kopierede, og vi spurgte ikke, om de forstod det eller ej.

Hun begynder at grine, mens hun forklarer, hvordan undervisningen forløber nu. “Det er meget bedre,” siger hun. “De studerende er frie, de kan dele deres ideer, og hvis jeg tager fejl, er de ikke bange for at rette mig. Før lyttede de bare stille.”

“Hvis der er et problem, er det dem, der løser det,” fortsætter hun. “Jeg er her for at styrke dem, jeg er en facilitator.”

Hendes stærkt oplyste klasseværelse er fyldt med farverige, håndskrevne klasseregler, nyheder og læringsmateriale. Reglerne besluttes og håndhæves af klassen. ‘Straf’ for at bryde dem inkluderer historielæsning for klassen og rengøring af skolens havesenge.

Vi lærere kæmper for tre ting: elevernes dygtighed, karakter og helbred. Vi skal hjælpe børnene med at ændre deres adfærd. Så de udvikler sig til gode mennesker, der tager ansvar for fremtiden. Jeg håber, de vil bruge det, de lærer her, til at bære vores land fremad.
Lurdes Gonçalves, lærer

Fredelige læringsmiljøer

Lurdes klasse er, som mange andre i landet, fyldt til randen med elever – der er næsten 50 elever samlet i lokalet. Men bortset fra de lejlighedsvise udbrud af sang, er klassen overraskende rolig og flittig, og eleverne lytter til hinanden, når nogen taler.

“Hun er en fantastisk lærer,” siger 11-årige Christian de Jesus med et smil. “Alle elsker hende. Når hun læser, lytter vi stille. Hun er aldrig vred på os.”

En investering i fremtiden

Lurdes har store forhåbninger til sine studerende, men det er ikke deres karakterer, hun er mest optaget af.

“Vi lærere kæmper for tre ting: elevernes dygtighed, karakter og helbred,” siger hun alvorligt. “Vi skal hjælpe børnene med at ændre deres adfærd. Så de udvikler sig til gode mennesker, der tager ansvar for fremtiden. Jeg håber, de vil bruge det, de lærer her, til at bære vores land fremad.”

Uddannelse handler nemlig ikke kun om at få børn i skole, men om de personlige og faglige kompetencer børnene får med i rygsækken. Gennem det ikke-voldelige, inklusive læringsmiljø, som Lurdes skaber i sit klasselokale, hvor eleverne er aktive i undervisningen, gør hun dem bedre i stand til at kæmpe for deres rettigheder, komme ud af fattigdom og deltage i en demokratisk udvikling af deres land. Og når regeringen i Timor-Leste investerer i læreruddannelsen og tager ansvar for at sikre kvalitetsundervisning i skolerne, så forankres kompetencerne i lokalsamfundet og udviklingen bliver bæredygtig og langsigtet.

Der er næsten 50 elever samlet i Lurdes klasselokale, men eleverne er flittige og lytter til hinanden.

En af Lurdes' glade elever.