Vejen til at blive Rettighedsskole

 

 

 

 

 

De fire byggesten

Viden

Alle med tilknytning til skolen kender Børnekonventionen, der er selve hjertet i skolens kultur.

Elevinddragelse

Eleverne er med til at træffe de beslutninger, der vedrører dem og deres hverdag.

Læring

Eleverne kan omsætte intentionerne fra Børnekonventionen til deres egen hverdag, og udbygger deres kendskab til, hvordan børns rettigheder er for alle verdens børn.

Lederskab

Skolens ledelse viser respekt for børns rettigheder i alle beslutninger og målsætninger. Der nedsættes et Rettighedsråd med børn og voksne, der i samarbejde med elevråd og på baggrund af undersøgelser blandt børn og voksne skal skabe virkelige forandringer i skolens hverdag.

 

De seks trin

For at blive Rettighedsskole skal man arbejde sig igennem seks trin i løbet af det første år. Efterfølgende bruges de samme trin som en cyklus for årets arbejde med Rettighedsskole.

Trin 1: Viden

Her laves der baseline-undersøgelser blandt elever og personale i forhold til deres viden om rettigheder, elevindfydelse, trivsel og tryghed. Det efterfølges af workshops for hele skolens personale og elevråd. Forældre informeres om initiativet og får viden om Børnekonventionen.

Trin 2: Lederskab

Rettighedsrådet dannes, og lærere og pædagoger inddrager konventionens artikler, hvor det falder naturligt i den daglige undervisning.

Trin 3: Undersøgelser

Rettighedsrådet er tovholder på tryghedsvandringer og tilgængelighedsundersøgelser, som sammen med baselines danner grundlag for den handlingsplan, som skolen skal lave.

Trin 4: Planen laves

Rettighedsrådet laver en handlingsplan for, hvordan skolen skal løfte nogle af de områder, som undersøgelserne viser et behov for at gøre noget ved.

Trin 5: Planen sættes i værk

Handlingsplanen sættes i gang med Rettighedsrådet som tovholdere. Sideløbende reviderer skolens bestyrelse fx krise-/sorgplan, mobbepolitik, ligeværdighedserklæring og rutiner for konflikthåndtering, så relevante artikler fra Børnekonventionen inddrages tydeligt.

Trin 6: Evaluering

Undersøgelserne fra trin 1 og 3 gentages, og Rettighedsrådet evaluerer årets arbejde. Skolen certificeres herefter som UNICEF Rettighedsskole. Evalueringen danner udgangspunkt for, at Rettighedsrådet gentager processen med nye indsatsområder.