Medlemmer i UNICEF Danmark

UNICEF Danmarks medlemsorganisationer støtter UNICEF Danmark gennem et årligt kontingent. Derudover giver de i videst muligt omfang opbakning til UNICEF Danmark gennem for eksempel salg af UNICEF-produkter, indsamlingsvirksomhed, medlemshvervning, redaktionel omtale eller annoncering i eventuelle medlemsblade.

BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk
Danmarks Lærerforening
Danmarks Retsforbund
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Dansk Metalarbejderforbund
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Baptisters Spejderkorps
Dansklærerforeningen
De Grønne Pigespejdere
Den Danske Druideorden
Det Danske Bahaí Samfund
Det Danske Spejderkorps
Det Radikale Venstre
DKIN
FN-Forbundet
Jordemoderforeningen
KFUM-spejderne i Danmark 
Københavns Lærerforening
LO i Danmark
NETOP
Rotary i Danmark
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Socialdemokratiet
Soroptimist International i Danmark
Venstres Landsorganisation
Wizo i Danmark

Unicef