IKEA investerer i
en bedre verden


 

IKEA x UNICEF

Takket være partnerskabet med IKEA har UNICEF kunnet udbrede de såkaldte Rettighedsskoler over hele landet. Projektet er med til at styrke børnenes engagement og øge trivslen blandt elever og lærere.

 

Et samarbejde for danske børn

I 2017 indgik IKEA og UNICEF strategisk partnerskab i Danmark, som handler om at udbrede UNICEFs Rettighedsskoler til 12 folkeskoler landet over. IKEA er den første virksomhed i Danmark, som styrker danske skolebørns trivsel ved at investere i Rettighedsskolerne, som kommer 9.000 danske skolebørn til gavn.

”På Rettighedsskolerne bliver børnenes stemme hørt, og de får konkret indflydelse på deres hverdag i skolen. Børnene lærer børnerettigheder og demokratiske principper ved at bruge dem i praksis hver dag. På den lange bane er det vigtigt for at sikre en positiv udvikling i verden, og det er vi stolte over at bidrage til,” siger IKEAs sustainability manager, Jonas Engberg.

Resultater viser, at denne måde at arbejde på ude på skolerne øger trivslen blandt både børn og lærere, fører til mindre mobning og bedre indlæring.

Som en del af partnerskabet med IKEA har UNICEF desuden etableret et nationalt Rettighedsråd med repræsentanter fra Rettighedsskoler over hele landet.

Jonas Engberg er sustainability manager i IKEA.

Jonas Engberg er sustainability manager i IKEA. UNICEF og IKEA startede i 2017 et samarbejde op for sammen at arbejde mod en mere bæredygtig fremtid for verdens mest udsatte børn.

Stolt over at gøre en forskel

Partnerskabet og støtten til Rettighedsskolerne nyder stor opbakning blandt IKEAs medarbejdere.

”Det skaber helt klart en stolthed blandt vores medarbejdere, at vi er med til at gøre en forskel. Flere af Rettighedsskolerne ligger i de kommuner, hvor vi har varehuse, så mange af vores medarbejdere har børn, der går på skolerne. Det gør, at de kan følge projekterne tæt, og det skaber et kæmpe engagement. Jeg såvel som mine kolleger er stolte over at være med til at gøre en forskel. Det giver os energi i vores arbejde, at vi på den måde er med til at investere i fremtiden,” siger Jonas Engberg.

IKEAs sustainability manager er ikke i tvivl om, at partnerskabet med UNICEF også har stor betydning, når det handler om at fastholde og rekruttere nye medarbejdere.

”Jo mere medarbejderne føler, at de kan identificere sig med virksomheden, jo større er deres ønske om at blive. I dag går særligt unge mennesker højt op i social retfærdighed og bæredygtighed – så også set i det lys er det en fordel, at vi engagerer os, er med til at løfte vores samfund og skabe en bedre verden.”

Skolebørn arbejder sammen på Kildegårdskolen i Herlev. Det er en af UNICEFs Rettighedsskoler. danske børn i danmark Foto: Finn Brasen

Skolebørn arbejder sammen på Kildegårdskolen i Herlev, der er en af UNICEFs Rettighedsskoler.
© UNICEF/2018/Brasen

Jeg såvel som mine kolleger er stolte over at være med til at gøre en forskel. Det giver os energi i vores arbejde, at vi på den måde er med til at investere i fremtiden.
Jonas Engberg, IKEAs sustainability manager.

IKEA og UNICEF – et godt match

Ifølge Jonas Engberg giver samarbejde med netop FN’s børneorganisation både globalt og i Danmark rigtig god mening for den internationale forretningskæde.

”UNICEF er en utrolig professionel organisation med globalt udsyn, erfaring og indsigt. Deres vigtige fokus på, at børn over hele verden skal have det godt, tiltaler os og ligger klos op ad vores vision.”

Jonas Engberg mener, at det er vigtigt at kende sin rolle i partnerskabet:

”Vi er eksperter i boligindretning og logistikprocesser – ikke i sociale udfordringer i verden. Det er derfor vigtigt for os at have en dygtig samarbejdspartner, der kan være med til at udvikle os og gøre os skarpere. UNICEF er eksperterne. De er fantastisk fagligt kompetente og ved, hvad der er brug for. Vores donation går til UNICEF, så de kan gøre arbejdet. Vi blander os ikke i, hvordan de gør det,” slår Jonas Engberg fast.

Kunderne bakker op

Ifølge Jonas Engberg gavner partnerskabet med UNICEF også forretningen.

”Der er ingen tvivl om, at kunderne synes, at det er vigtigt, at vi engagerer os. På den måde kan man godt sige, at vores partnerskab er med til at tiltrække kunder.”

IKEA Family medlemmer er med til at støtte Rettighedsskolerne, da IKEA donerer 25 øre til projektet for hver gang, et IKEA Family medlem viser sit medlemskort ved kassen. IKEA samler også ind gennem kampagner, og tidligere har medarbejderne doneret deres julegave til UNICEF.

IKEA og UNICEF samarbejder for børn

Vil I indgå i et partnerskab med UNICEF?

Kontakt os nu

 

Se flere partnerskaber