Spørgsmål og svar
om UNICEF

Hjem » Spørgsmål og svar om UNICEF

Opdateret d. 29. september 2021

Hvem er UNICEF?

Du har måske hørt vores navn. Men hvem og hvad er UNICEF egentlig?

UNICEF er dén organisation, som alle verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn overlever og klarer sig i livet. BØRN er UNICEFs absolutte fokusområde. Udsatte børn, underernærede børn, syge børn, misbrugte børn, krigsramte børn og børn hvis liv bliver slået i stykker af katastrofer.

Alle børn har ret til at være sunde, raske og trygge, og dét kæmper vi for på deres vegne.

UNICEF startede faktisk som en midlertidig børnefond, der skulle hjælpe de mange børn, der havde det svært efter 2. Verdenskrig. Senere valgte FN, at UNICEF skulle bestå for at hjælpe udsatte og sårbare børn i hele verden. Ikke kun efter krige og katastrofer, men også med vaccinationer og anden hjælp til sundhed, der kunne sikre, at børnene og deres lokalsamfund hele tiden blev stærkere og bedre rustet til at klare sig selv i fremtiden.

Sådan arbejder vi stadigvæk.

Burundi flugt forflyttet

UNICEF er der for børn – både blandt verdens ledere, i den mindste hytte og med hurtig nødhjælp under katastrofen.

Rammen for UNICEFs arbejde

Rammen for UNICEFs arbejde er FN’s Børnekonvention. UNICEF er der for børn – både som børnenes stemme på regeringskontorerne, i den mindste hytte og med nødhjælp under de værste krige og katastrofer. Vi redder børns liv og sikrer deres trivsel, fra de er inde i deres mors mave til voksenlivet begynder. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp og arbejder for, at Børnekonventionen bliver implementeret i nationale lovgivninger og respekteret som etiske principper og internationale standarder for enhver behandling af børn.

UNICEF insisterer på, at børns overlevelse, beskyttelse og udvikling er afgørende for verdens udvikling og fremskridt. Gennem 75 år har vi vist resultater, så flere børn overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed. Lokalt og globalt. I 190 lande og territorier.

Herunder har vi samlet og besvaret ofte stillede spørgsmål om os og vores arbejde.

 

Download

Læs FN's Børnekonvention

Download

Spørgsmål og svar om UNICEF

Hvad er UNICEF Danmark?

I den industrialiserede del af verden har UNICEF over 30 såkaldte “nationalkomiteer”, heriblandt UNICEF Danmark, der oplyser om børns vilkår og rettigheder og samler penge ind til UNICEFs hjælpearbejde for udsatte børn i hele verden. UNICEFs arbejde er udelukkende finansieret af frivillige bidrag fra private bidragydere, regeringer, erhvervslivet og fonde.

UNICEF Danmark har til formål at fremme børns rettigheder globalt og at skabe forståelse for de vilkår, børn og unge i andre lande lever under. Det gør vi dels ved at samle penge ind til UNICEFs langsigtede udviklingshjælp og nødhjælp til børn i verdens fattigste og mest udsatte lande, samt gennem oplysnings- og skolearbejde for børn herhjemme i Danmark.

Hvordan arbejder UNICEF under en katastrofe?

Det afhænger af katastrofen, fx om det er et akut opstået jordskælv, en oversvømmelse eller en langstrakt krig og dens følger, der er tale om. Fælles for indsatsen er dog altid, at UNICEF som oftest allerede er til stede i landet og dermed kan rykke hurtigt ud med hjælp, samtidig med at vi har størrelsen og mandatet til at tage styring på katastrofeindsatsen.

UNICEF er blandt andet eksperter inden for beskyttelse af børn, skolegang og rent vand og hygiejne.

Hjælper UNICEF kun i katastrofer?

UNICEF er der, når katastrofen pludselig rammer og børn mister alt det trygge, de kender. Som UNICEF-støtte hjælper du med rent drikkevand, beskyttelse, traumebehandling og anden nødhjælp både før, under og efter katastrofen slår ned. Men samtidig arbejder vi altid for at gøre området stærkere end før, også selvom mediernes spotlys skifter retning og fokus.

Vi hjælper både børnene akut og langsigtet.

Når du giver dit bidrag til UNICEF, er du med til at sørge for behandling til akut underernærede børn. Men også til at sikre at sundhedspersonale og forældre bliver undervist i, hvordan de kan fremstille nærende, vitaminrige måltider med de råvarer, de har til rådighed.

Når du støtter vores arbejde, bidrager du til finansieringen af medicin og lægehjælp, når børnene er alvorligt syge, men også til at sikre de forebyggende tiltag som myggenet, vaccinerne der beskytter børn mod invaliderende og livsfarlige sygdomme i fremtiden og til at uddanne lærere, børn og deres lokalsamfund, så vigtig viden kan blive givet videre igen og igen.

Når jeg giver 100 kroner til UNICEF, hvor mange af pengene går så videre til UNICEFs arbejde for børn?

Når du donerer 100 kroner til UNICEF, kan du være sikker på, at mindst 75 kroner går til formålet. 20 kroner går til indsamlingsaktiviteter, som sikrer, at vi får samlet så mange penge ind som muligt, og under 5 kroner går til administration.

I 2017 oplevede vi så stor opbakning fra danskerne, at vi pt. kan sende historisk mange penge ud at arbejde for børn. Så når du donerer 100 kroner, går over 78 kroner direkte til formålet. Vi arbejder hele tiden på at være så omkostningseffektive som muligt – fordi vi så kan hjælpe flere børn.

Du kan altid finde UNICEF Danmarks seneste årsregnskab på UNICEFs hjemmeside.

Hvordan bliver pengene brugt?

Din støtte går til UNICEFs arbejde for børns liv, trivsel og udvikling. Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i 190 lande og territorier, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være. Vi prioriterer de mest udsatte børn, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå.

I 2017 brugte UNICEF flest penge på hjælpeområderne: Vand, sanitet & hygiejne og skolegang. Geografisk brugte vi flest midler i de fattigste lande i Afrika syd for Sahara samt i Mellemøsten og Nordafrika, herunder krigsramte Syrien. Se evt. mere i UNICEFs årsrapport, som du finder til download nederst på siden.

UNICEFs arbejde er udelukkende baseret på bidrag fra regeringer, virksomheder, fonde og private.

Siden 2000 er antallet af danskere, der støtter UNICEF fast hver måned, steget fra cirka 4.000 til flere end 80.000.

Hvad laver UNICEF af arbejde for danske børn?

Skole- og oplysningsarbejdet er en del af UNICEF Danmarks vedtægtsbestemte formål. Som FN’s børneorganisation har UNICEF ansvar for at våge over børns rettigheder overalt i verden – også i Danmark.

Vi holder øje med, om Børnekonventionen bliver overholdt og taler børnenes sag i forhold, der vedrører dem. Det er vores opgave at sikre, at børn også bliver hørt i Danmark.

Vi bliver spurgt til råds af både ministerier og andre børnerettighedsorganisationer i børnepolitiske spørgsmål. UNICEF Danmark udgiver hvert år undervisningsmaterialer målrettet til elever i folkeskolen, da det er en del af UNICEFs formål at oplyse og opdrage danske børn og unge om Børnekonventionen og om børns vilkår i andre dele af verden.

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu