Sådan arbejder vi
effektivt i katastrofer

Hjem » SÅDAN: Effektivitet og innovation » SÅDAN: Arbejder vi effektivt i katastrofer

Effektivitet i katastrofer redder børns liv

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og vi er der både før, under og efter, katastrofen rammer. Vi er der, og vi har en effektiv, global distributionskæde, der gør os i stand til at rykke hurtigt ud med nødhjælp til katastroferamte børn og deres voksne. Næsten uanset, hvor i verden det brænder på, kan vi typisk pakke, sende og få nødhjælpen frem i løbet af 48 timer.

I katastrofesituationer er det ofte UNICEF, der styrer og koordinerer den fælles indsats – der leveres af os selv, andre FN-organisationer, internationale NGO’er og lokale samarbejdspartnere – med at sikre børnene adgang til rent drikkevand, toiletter, skolegang og mad.

Vi bliver i området efter det mest akutte ved katastrofen er overstået. Det gør vi for at styrke områdets modstandskraft og katastrofeberedskab i fremtiden og for at sikre langsigtede forbedringer, der med stor fordel kan etableres i løbet af en genopbygning. Vi kalder det ’build-back-better’.

Nødhjælp og langsigtet udvikling: to sider af samme sag

UNICEFs arbejde med at hjælpe børn, som er ramt af humanitære kriser og naturkatastrofer, er helt centralt for vores mission og mandat om at hjælpe verdens udsatte børn. I de senere år har vi oplevet et stigende antal kriser og konflikter, som varer længere og har mere alvorlige konsekvenser for børn end tidligere.

Derfor tilrettelægger vi vores nødhjælpsindsats, så den også er med til at styrke familier og lokalsamfund på lang sigt, og de får bedre muligheder for at modstå fremtidige kriser. Som en del af den akutte indsats styrker vi også sundhedssystemer og systemerne til beskyttelse af børn. Vi giver familier kontante overførsler, så de kommer styrkede gennem krisen. Og vi sikrer uddannelse af katastroferamte børn, så de ikke går glip af vigtig skolegang og står stærkere rustet til at bidrage med genbygningen af deres lokalsamfund.

Samtidig bestræber vi os på at gøre vores langsigtede udviklingsindsats så bæredygtig som muligt ved at også at tackle de underliggende årsager. På den måde mindsker vi familiernes behov for hjælp og reducerer deres sårbarhed, så de bliver bedre til at modstå fremtidige konflikter og katastrofer.

9-årige Hawa Debeso henter vand fra en vandforsyning, som UNICEF har bygget i Yebello, Etiopien.

UNICEF kombinerer altid den akutte nødhjælpsindsats med det langsigtede udviklingsarbejde, når det er muligt. I Gambella-regionen i Etiopien har UNICEF for eksempel designet og bygget et permanent vandsystem til gavn for 250.000 flygtninge fra Sydsudan og de lokalsamfund, som har taget imod dem.
Foto: © UNICEF/2017/Sewunet

Effektivitet i katastrofer

Hjælp børn: UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde når der er jordskælv og katastrofer
0

UNICEF ydede nødhjælp til børn i 285 katastrofesituationer i 90 lande i 2018.

Hjælp katastroferamte børn

Støt nu
UNICEF leverer hver dag 600.000 liter rent vand til Karama lejren i Syrien, hvor der bor 40.000 mennesker.

I Syrien har UNICEF og partnere givet 5,9 millioner mennesker adgang til rent vand i 2017 ved at reparere vandforsyninger, som var blevet ødelagt i krigen. 3,2 millioner mennesker har desuden fået rent vand leveret med lastbiler, og mere end 1 million børn har fået hjælp til uddannelse.
Foto: © UNICEF/2017/Souleiman

Rohinghya flygtning modtager nødhjælpsforsyninger fra UNICEF i Kutupalong flygtningelejren i Cox's Bazaar, Bangladesh.

I Bangladesh har UNICEF leveret for 52 millioner kroner forsyninger til rohinghya-flygtninge fra Myanmar. UNICEF har også etableret børnevenlige områder i flygtningelejrene til 133.000 børn og unge, hvor de kan få psykisk førstehjælp og bearbejde traumatiske oplevelser og livet som flygtning.
Foto: © UNICEF/2017/LeMoyne

Internt fordrevne børn i Sydsudan har fået en midlertidig skole i et nødhjælpstelt fra UNICEF i en flygtningelejr i Bor.

Sydsudan er ramt af både konflikt og tørke, som forstærker den humanitære krise i landet. I 2017 har UNICEF vaccineret 1,8 millioner børn mod mæslinger, behandlet 207.000 børn for alvorlig akut underernæring og hjulpet næsten 320.000 konfliktramte børn med at komme i skole.
Foto: © UNICEF/2017/Hatcher-Moore