UNICEF Danmark Årsrapport 2020

Rekordresultat i UNICEF Danmark på trods af Corona-år

Når UNICEF Danmarks generalsekretær, Karen Hækkerup, i dag fremlægger årsberetningen på organisationens årsmøde, er det mod alle odds med en rekordindtægt på hele 277 millioner kroner. Det på trods af, at både danskerne, de danske virksomheder og fonde har været ramt af dén økonomiske usikkerhed, Coronakrisen har medført.

UNICEF Danmark kan for andet år i træk præsentere det højest opnåede resultat i FN-organisationens historie. I 2020 udgør indtægterne i alt 277 millioner kroner. Det er en stigning på 44,6 millioner kroner i forhold til 2019. Af de penge sendte UNICEF Danmark sidste år hele 212 millioner afsted til verdens børn. Penge, der skal minimere følgevirkningerne af både den sundhedskrise coronapandemien har medført, og den læringskrise de mange skolelukninger verden over har skabt. Det både glæder og imponerer generalsekretær i UNICEF Karen Hækkerup:

”Danskerne, danske virksomheder og danske fonde har i den sværeste tid i mands minde alligevel haft overskud til at udvise et enormt globalt samfundssind. Det er både virkelig rørende og virkelig vigtigt. Og det betyder, at vi kan hjælpe flere børn end nogensinde før – og det i en tid, hvor behovet aldrig har været større,” siger Karen Hækkerup forud for organisationens årsmøde, der i dag sætter endeligt punktum for 2020. For et år præget af krise – både i Danmark, men i særdeleshed også ude i verden, hvor coronapandemien har haft store konsekvenser for børns helbred, trivsel og udvikling.

Det flotte resultat er indsamlet med hjælp fra de mange danskere, der hver måned støtter UNICEF med et fast beløb. De såkaldte Verdensforældre bidrager med mere end 100 millioner kroner på årlig basis og er en af de vigtigste indtægtskilder for, at UNICEF Danmark kan støtte verdens mest udsatte børn.

Download

Læs årsrapporten for 2020 her

Download
Danskerne, danske virksomheder og danske fonde har i den sværeste tid i mands minde alligevel haft overskud til at udvise et enormt globalt samfundssind. Det er både virkelig rørende og virkelig vigtigt. Og det betyder, at vi kan hjælpe flere børn end nogensinde før - og det i en tid, hvor behovet aldrig har været større
Generalsekretær Karen Hækkerup

Æren for det imponerende indsamlingsresultat tilfalder også de store fonde, der blandt andet har udvist stor velvillighed i forbindelse med UNICEFs COVID-19 kastestrofeindsats. UNICEF Danmark har modtaget mere end 40 millioner kroner målrettet dette formål alene.

Også danske virksomheder har udvist imponerende offervilje, da pandemien ramte. Både hvad angår store økonomiske donationer, eller da AP Møller Mærsk i foråret stillede et godsfly til rådighed for fragt af hospitalsudstyr til Nigeria. Det er ifølge Karen Hækkerup et rørende eksempel på det samfundssind, vi har talt så meget om gennem det seneste års krisetider:

”Den stigning, vi kan se, vidner om, at danskerne er et folk, der kerer sig om andre – selv når krisen rykker tæt på dem selv. Vi er og bliver et lille land med et stort hjerte. Og det er ikke kun vores fantastiske støtter i den danske befolkning, der udviser samfundssind, det er i høj grad også de virksomheder og fonde, vi samarbejder med, der gør en enorm forskel for verdens børn,” siger Karen Hækkerup.

Den gode udvikling fra 2020 ser ud til at fortsætte i 2021 med en forventning om en indtægt på cirka 300 millioner kroner. Flere af de store partnerskabsaftaler med danske fonde og virksomheder løber hen over en periode på to til fem år, og de vil derfor også have en positiv effekt på regnskabet 2021 og for det kommende års arbejde for verdens udsatte børn.

”På vegne af UNICEF Danmark vil jeg gerne sige stor tak til alle vores partnere og private donorer for den store støtte til alle verdens børn i et år, hvor de er ramt ekstra hårdt på grund af COVID-19-krisen. Jeres støtte har betydet en kæmpestor forskel for børn overalt i verden, vi ellers ikke ville kunne nå med den hjælp, de både behøver og fortjener,” afrunder Karen Hækkerup.