CAR underernæring rapport

Den Centralafrikanske Republik:

To ud af tre børn har brug for humanitær bistand

Hjem » Publikationer » Den Centralafrikanske Republik: To ud af tre børn har brug for humanitær bistand

Fem år efter blodsudgydelserne i Bangui er livet i Den Centralafrikanske Republik endnu vanskeligere og farligt for børn. På trods af den forværrede krise er det internationale samfunds finansiering og opmærksomhed ekstremt svagt.

En ny rapport fra UNICEF, ”Crisis in the Central African Republic. In a neglected emergency, children need aid, protection – and a future”, konkluderer, at:

 • 1,5 millioner børn har brug for humanitær hjælp i dag, 300.000 mere end i 2016.
 • Mere end 43.000 børn under fem år forventes at blive udsat for en ekstremt høj dødsrisiko som følge af alvorlig akut underernæring (SAM) i 2019.
 • En ud af fire børn er enten fordrevne eller flygtninge.
 • Tusindvis af børn er fanget inden for væbnede grupper; tusinder flere er ofre for seksuel vold.
 • Næsten alle børn skal beskyttes mod væbnede grupper, der nu kontrollerer fire femtedele af landet.
 • Antallet af angreb på hjælpearbejdere er mere end firdoblet fra 67 hændelser i 2017 til 294 i de første otte og en halv måned i 2018 alene.

“Denne krise finder sted i et af verdens fattigste og mindst udviklede lande og et af de farligste for humanitære arbejdere”, sagde Christine Muhigana, UNICEF-repræsentant i Den Centralafrikanske Republik. “Situationen for børnene er desperat. ”

Krisen i CAR er i vid udstrækning drevet af kampe mellem omkring 15 væbnede grupper, der kæmper om kontrollen af de ruter, hvor husdyr fragtes via, og områder rige på diamanter, guld og uran. Oftest målretter de bevæbnede grupper deres angreb mod civile frem for at kæmpe mod hinanden. De angriber sundhedscentre, skoler og deres personale, moskeer og kirker og steder, hvor fordrevne har taget tilflugt.

Skræmte familier drives fra deres hjem. I slutningen af september blev næsten 643.000 mennesker – mindst halvdelen af dem børn – fordrevet i CAR, og mere end 573.000 havde søgt tilflugt i nabolandene. Den, for de fordrevne, ekstremt begrænsede adgang til sundhedspleje, rent vand og sanitet er på vej til at blive en underernæringskrise for børnen.

CAR har den næsthøjeste moder- og neonatal dødelighed i verden, færre end tre ud af fem børn går i grundskolen, og næsten halvdelen af befolkningen har ikke adgang til sikkert drikkevand. Landet er 188. ud af 189 lande ifølge FN’s Human Development Index, en sammensat indikator, der måler forventet levetid, indkomst og uddannelse.

UNICEF arbejder for at hjælpe børn, der desperat har brug for det, ofte i meget farlige forhold. Hovedaktionerne består af:

 • Levere livreddende terapeutiske fødevarer, medicin, udstyr og træne sundhedspersonale til behandling af titusindvis af børn med alvorlig akut underernæring; samarbejde med partnere for at nå 890.000 kvinder og børn gennem foranstaltninger til forebyggelse af underernæring.
 • Vaccinere børn mod livstruende sygdomme og hjælpe dem med at få adgang til sikkert drikkevand og sanitet.
 • Oprette midlertidige lærings- og beskyttelsesrum, sørge for uddannelse og rekreative forsyninger, og træne lærere til at hjælpe børn med at vende tilbage til skolen.
 • Hjælp børn, der er blevet frigivet fra væbnede grupper eller ofre for seksuel vold, med at komme sig og genintegrere i samfundet.
 • Gennem Rapid Reaction Mechanism forsyne sårbare samfund med akut nødvendige telte, måtter, myggenet og køkkenredskaber samt vand og sanitære tjenester.
 • UNICEF leverer stort set alle de terapeutiske fødevarer, der er nødvendige for at behandle SAM og næsten alle akutte uddannelsesmaterialer i CAR. UNICEF giver også halvdelen af de nødvendige vacciner i landet og køber den anden halvdel på vegne af partnerne og regeringen.

Læs rapporten her