UNICEF og Hempel Fonden
sikrer kvalitetsundervisning
til minoritetsbørn

Hjem » Partnerskab » Partnerskab: Vores samarbejdspartnere » Partnerskab: UNICEF og Hempel Fonden sikrer kvalitetsundervisning til minoritetsbørn

Uddannelsesprojekt til fordel for etniske minoritetsbørn i Vietnam

UNICEF og Hempel Fonden har siden 2015 hjulpet 1.605 børn med etnisk minoritetsbaggrund mellem 5 og 10 år i det nordlige Vietnam til en bedre uddannelse. Det fælles uddannelsesprojekt, som støttes af Hempel Fonden, har til formål at få flere etniske minoritetsbørn i det nordlige Vietnam i skole, samtidig med at løfte den faglige kvalitet af undervisningen.

De etniske minoritetsbørn i det nordlige Vietnam er særligt udsatte. Provinserne i det nordlige Vietnam er nogle af landets fattigste. 65 procent af befolkningen her tilhører en etnisk minoritetsgruppe. Børn med etnisk minoritetsbaggrund er de børn i Vietnam, der er dårligst uddannede. De udgør den største andel, som er droppet ud af skolen, og får ikke det samme udbytte af deres skolegang som andre børn.

De etniske minoritetsbørn, der ofte lever i bjerglandsbyer, har typisk langt til skole og har derfor brug for enten et lokalt skoletilbud eller et ophold på kostskole. Derudover taler og forstår mange af de etniske minoritetsbørn ikke vietnamesisk. Der er derfor brug for to-sproget undervisning for at sikre, at børnene overhovedet lærer noget, når de er i skole.

Derfor arbejder UNICEF og Hempel Fonden målrettet mod at forbedre adgangen til skolegang for etniske minoritetsbørn i landdistrikterne, forbedre det faglige niveau blandt lærere, og arbejde med forældrenes tilgange til deres børns skolegang.

Se en kort video om projektet her.

Hempel laver et undervisningsprojekt i det nordlige vietnam for minoritetsbørn

Børnene her på Sa Pa grundskolen i Nordvietnam er med i UNICEF og Hempel Fondens uddannelsesprojekt for børn med etnisk minoritetsbaggrund. Børnene får blandt andet undervisning på deres modersmål.
© UNICEF/2018

0

etniske minoritetsbørn vil frem mod 2020 få adgang til en kvalitetsuddannelse i UNICEF og Hempel Fondens fælles uddannelsesprojekt i Nordvietnam. Uddannelsesprojektet har siden 2015 hjulpet 1.605 børn til en god uddannelse.

Uddannelsesprojektet gavner lokalsamfundet

Det er afgørende, at alle børn får en god uddannelse, for at sikre en god fremtid for børnene. Når børn får en god uddannelse, har de bedre chancer for at få et godt job og et sikkert indtægtsgrundlag.

Men uddannelsesprojektet i Nordvietnam er ikke kun til gavn for de børn, der er en del af projektet, men også for lokalsamfundet. De to projektprovinser, Lao Cai og Dien Bien, er blandt de fattigste provinser i Vietnam. Investering i etniske minoritetsbørns uddannelse i de her områder er med til at bryde en cyklus af fattigdom og ændre vilkårene for etniske minoriteter i Vietnam.

Når vi taler med forældre og lærere i området, er de glade for uddannelsesprojektet mellem UNICEF og Hempel Fonden. Lærerne bliver videreuddannede. Forældrene har mulighed for at sende deres børn i skole. Mange forældre udtrykker glæde over, at deres børn kan få undervisning af god kvalitet på deres modersmål, og at der nu er skoler tæt på i lokalsamfundene. Det er langt fra, hvad forældrene selv oplevede som børn.

Far til barn på Hempel Fond støttet skole for minoritetsbørn i det nordlige Vietnam.

Faren her er frivillig på sin søns skole, der er med i UNICEF og Hempel Fondens uddannelsesprojekt. "Hvis skolen havde været sådan her, da jeg var barn, ville jeg være blevet i skole meget længere," fortæller han.
© UNICEF/2018

Mit barn elsker at gå i skole. Han kunne ikke lide at gå i skole før i tiden. Nu skynder han på mig, hvis vi er sent på den. Han lærer ord på vietnamesisk, og han taler meget om, hvad han lærer i skolen.
Mor til skolebarn på projektskole i Lao Cai provinsen.

Flere børn skal have adgang til god undervisning

UNICEF og Hempel Fonden har til mål, at yderligere 3000 børn mellem 5 og 14 i Nordvietnam de næste to år skal have forbedret deres adgang til kvalitetsundervisning.

Vi vil først og fremmest videreuddanne og opkvalificere 400 skolelærere og skoleledere. På den måde bliver de bedre rustede til at sikre to-sproget undervisning af høj kvalitet.

Mange af de etniske minoritetsbørn i Nordvietnam bor i afsides bjerglandsbyer. Derfor fortsætter vi med at udbrede lokale tilbud. Men vi sikrer også kostskoleophold til de børn, hvor der umiddelbart ikke kan etableres et tilbud nær dem.

Det er vigtigt for børnens læring, at skolen er et sted, de har lyst til at være. Derfor arbejder vi aktivt med at gøre skoler trygge og børnevenlige, så børnene udvikler sig fagligt, kreativt og socialt.

Vi fokuserer på at engagere lokalsamfund, så de er en aktiv del af løsningen for at sikre god uddannelse til børnene. Vi arbejder med forældres opbakning til deres børns skolegang, f.eks. ved at oplyse dem om vigtigheden af noget så enkelt som en sund madpakke. Vi samler lokalsamfundene omkring fælles projekter, såsom vedligeholdelse af legepladser.

For at sikre uddannelsesprojektets bæredygtighed i fremtiden, arbejder vi tæt sammen med lokale og nationale myndigheder. Vi er blandt andet i tæt dialog med myndigheder om, hvordan erfaringer fra uddannelsesprojektet kan bruges i resten af Vietnam, så mange flere børn får adgang til god undervisning. Målet er at skabe en model for læring, der kan være til gavn for og indføres i andre provinser i Vietnam.

vietnametiske etniske minoritetsbørn får undervisning på Hempel Fond støttet skole

Skoleelever fra Sa Pa skolen fortæller om tegninger, de har lavet i undervisningen.
© UNICEF/2018

Hempel laver et undervisningsprojekt i det nordlige vietnam for minoritetsbørn

Her er børnene fra Sa Pa skolen med til at passe skolens grønsagshave.
© UNICEF/2018

Hjælp UNICEF med at give børn en god skolegang

Støt nu