Børn lærer gennem leg med
LEGO Fonden og LEGO Koncernen

Hjem » Partnerskab » Partnerskab: Vores samarbejdspartnere » Partnerskab: Børn lærer gennem leg med LEGO Fonden og LEGO Koncernen

Siden 2015 har LEGO Koncernen, LEGO Fonden og UNICEF samarbejdet om at forbedre børns liv gennem et globalt partnerskab. Læring gennem leg er det centralt omdrejningspunkt for partnerskabet, hvor fokus primært er på at styrke børns tidlige udvikling (de første 1.000 dage), samt ved at bidrage til en positiv indvirkning på børn via Children’s Rights and Business Principles.

Children’s Rights and Business Principles

LEGO Koncernens partnerskab med UNICEF fokuserer på at fremme Children’s Rights and Business Principles (CRBP). Dette er et 10-punkts charter, der opstiller de handlinger, som virksomheder kan foretage for at respektere og fremme børns rettigheder. I dette treårige partnerskab har LEGO Koncernen forpligtet sig til at styrke indsatsen for beskyttelse af børn i egne forretningsaktiviteter – både off- og online – og til at dele best practices med andre i erhvervssektoren.

Omdrejningspunktet for LEGO Koncernens implementering af Children’s Rights and Business Principles er at bruge principperne til at sikre, at børns rettigheder respekteres hele vejen gennem LEGO Koncernens kerneforretning; at øge ansvarligheden overfor børn i LEGO Koncernen; og at dele best practices, som kan illustrere overfor andre virksomheder, hvordan og hvor børns rettigheder er relevante, og hvor de både kan respekteres og støttes af virksomheder.

LEGO Group og UNICEF samarbejder om at fremme Children’s Rights and Business Principles
LEGO Fonden og UNICEF samarbejder om at fremme tidlig kvalitetslæring gennem leg for børn.
Ung pige bygger sin drømme skole i Lego på Børnenes Dag i FN-byen. Foto: Lise Balsby/2018
LEGO Koncernens partnerskab med UNICEF fokuserer på at fremme Children’s Rights and Business Principles (CRBP).

Læring gennem leg og fokus på børns tidlige udvikling

Børns første 1.000 dage er helt centrale for ethvert barns udvikling. Desværre når ca. 200 millioner børn under 5 år ikke at udvikle deres fulde udviklingspotentiale, på grund af dårligt helbred, underernæring og dårlige læringsmiljøer uden den rette stimulering af børnene. Dette betyder en forringet indlæringsevne, underpræstation i skolen og for sen opstart af uddannelse.

LEGO Fonden anerkender de positive og langsigtede konsekvenser af at investere i de tidlige år, og har derfor tilsluttet sig UNICEFs globale indsats med et økonomisk bidrag på USD 8,2 mio. Med denne donation støtter fonden programmer inden for børns tidlige udvikling med et fokus på læring gennem leg over ca. tre et halvt år.

Leg udgør et grundlæggende aspekt af læring gennem hvilket børn udvikler de fysiske, kognitive, følelsesmæssige, sociale og kreative færdigheder, der er nødvendige for at lægge fundamentet for menneskelig udvikling og livslang læring. Partnerskabet mellem LEGO Fonden og UNICEF fremmer kvalitet i den tidlige læring gennem leg for børn over hele verden med et fokus på tre områder:

  • Global advocacy for at sætte den globale agenda inden for uddannelse, tidlig barndomslæring og –udvikling, samt vigtigheden af læring gennem leg
  • Styrke forbindelsen mellem tidlig læring og leg i UNICEFs programmer, og afprøve nye metoder til at øge datagrundlaget bag og viden om tidlig barndomsudvikling og læring gennem leg
  • Sikre, at leg er en integreret del af regeringspolitikker samt læseplaner og programmer i Sydafrika.
Børn lærer igennem leg med LEGO

Mod bæredygtig, systemisk forandring i Sydafrika

Fattigdom og ulighed har store negative konsekvenser for børns udviklingsmæssige forløb, og særligt gælder dette yngre børn. I Sydafrika, som er et de mest ulige samfund i verden og hvor fattigdomsniveauet er meget højt, er behovet for omfattende tiltag og programmer, der støtter børns tidlige udvikling, bydende nødvendige.

Takket være partnerskabet med LEGO Fonden, arbejder den sydafrikanske regering på at styrke de politiske rammer og programmer for børns tidlige udvikling. Læring gennem leg er nu inkluderet som et grundlæggende princip i national politik (Integrated Early Childhood Development Policy), og læring gennem leg er på landsplan blevet introduceret bredt i klasselokaler og førskolefaciliteter. Partnerskabet i Sydafrika har potentiale til at hjælpe omkring 3 millioner børn under 10 år, som modtager støtte og omsorg fra forældre, plejepersonale, pædagoger og undervisere, der er blevet trænet i at forstå og bruge leg som et værktøj til stimulering og læring.

lego sydafrika

Leg som en strategi til at lindre traumer og stress hos konfliktramte børn

Tal fra UNICEF viser, at 1 ud af 11 børn på verdensplan, som er 6 år eller yngre, har tilbragt den mest kritiske periode af hjernens udvikling i konflikttilstand. Humanitære kriser udgør store risici for de mindste børn og deres familier, og krisesituationer kan have alvorlig effekt på små børns udvikling.

Leg kan være en virkningsfuld strategi til at hjælpe børn med at (re)etablere rutiner og en følelse af normalitet, og bidrager også til at styrke barnets modstandskraft. Leg kan, på den lange bane, desuden bidrage til opbygge mere fredelige samfund.

Siden 2015, har LEGO Fonden og UNICEF samarbejdet omkring uddeling af LEGO klodser og legetøj til mere end 320.000 børn i konfliktramte lande, herunder Ukraine, Irak, Tyrkiet og Jordan. Udover uddelingen af klodser, er også et stort antal lærere og plejepersonale blevet uddannet i læring gennem leg, med særskilt fokus på børn i humanitære konflikter.

børn der leger med lego

Vil I indgå i et partnerskab med UNICEF?

Bliv Partner