UNICEF Danmark for alle verdens børn

Om UNICEF

Hjem » Om UNICEF

Om UNICEF Danmark

UNICEF Danmark blev stiftet i 1954 og er en af UNICEFs i alt 34 nationale komiteer. De nationale komiteer arbejder for at udbrede kendskabet til FNs Børnekonvention og for at samle penge ind til UNICEFs arbejde.

I 2018 samlede UNICEF Danmark 200 millioner kroner ind til arbejdet for verdens fattige og nødlidende børn. Mange penge kommer fra vores faste bidragydere, Verdensforældrene, som hver måned er med til at gøre en stor forskel for de børn i verden, der vokser op under vanskelige vilkår. UNICEFs arbejde for børn er helt afhængig af frivillige bidrag, og derfor er vi glade for, at vi i de senere år har  oplevet stigende opbakning fra virksomheder og fonde.

Børnekonventionen er hjørnestenen i al UNICEFs arbejde – også i Danmark. En lang række danske skoler har i dag status som UNICEF Rettighedsskoler, hvor børns rettigheder er dybt integreret i måden skolen fungerer på. I Grønland arbejder vi tæt sammen med Grønlands Selvstyre om at styrke børns rettigheder. UNICEF Danmark gør en stor indsats for at oplyse om, hvordan børn i den fattige del af verden lever. Vi tilbyder derfor landets skoler en bred vifte af undervisningsmaterialer, så danske børn kan lære om de forhold, deres jævnaldrende rundt om i verden vokser op under.

Her på UNICEF Danmarks hjemmeside er det muligt at finde oplysninger om alle dele af vores virke, vores organisation og mål. Det er også altid muligt at henvende sig til os, hvis man har spørgsmål, der ikke besvares på hjemmesiden.

UNICEF Danmark er medlem af ISOBRO, der er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation i Danmark. Her kan du se ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer. UNICEF Danmark: SE nummer 36 97 35 28 CVR nummer 16 18 41 52

Vil du vide mere om UNICEF Danmark og, hvem der er hvem i UNICEF Danmark? Så find mere om vores bestyrelsevores medlemsorganisationervores lokalafdelinger, og vores ambassadører.

Støt verdens børn

Bliv Verdensforælder