Børn er børn. Børn med ret til at udvikle sig. Børn med ret til en fremtid.
Børn er børn. Børn med ret til at udvikle sig. Børn med ret til en fremtid.

Ingen parter skal bruge børn i striden om flygtninge og migranter. Hverken i USA eller i Danmark.

Knækker man børn, knækker man forældre. Alene truslen om, at nogen vil gøre ens børn fortræd, kan få de fleste til at makke ret eller ændre adfærd.

Derfor er børn blevet et overordentlig effektivt våben i Vestens migrant- og flygtningekrise. Og uanset hvilken side man står på, og hvilke argumenter der skal fremmes, benyttes det våben ganske ublu.

Se blot på USA. Billeder af børn i bur og lydoptagelser, hvor migrantbørn kalder på deres forældre, er ikke bare hjerteskærende. De virker også afskrækkende på dem, der overvejer at løbe over grænsen.

Folk flygter og migrerer for at give deres børn en fremtid, ikke for at se dem ende i et bur. Politisk findes der heller ikke en hårdere kritik af beslutningstagerne end et grædende barn.

Børn og deres lidelser er derfor effektive våben for begge sider af frontlinjen.

Sådan er det også i Danmark. Se blot på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor 90 børn og unge i øjeblik befinder sig i centrum for den danske udlændingedebat. De fleste af dem opholder sig der på ubestemt tid. De er ufrivilligt fanget i et spil mellem myndigheder, forældre og politikere. Et spil, de ikke selv har ansvaret for.

Forældrene vil eller kan ikke opfylde kravet om at rejse hjem. Og fra politisk hold er modsvaret at gøre de forhold, familierne lever under, så skrabede som muligt. Det skal motivere dem til at komme på bedre tanker - og hvad kan være mere adfærdskorrigerende end at se sine børn afskåret fra den fremtid, man flygtede for at give dem?

Omvendt kan børnene også være brikker i et desperat forsøg på at opnå rettigheder, man ellers ikke ville have været i nærheden af.

For børnene er konsekvensen mistrivsel. Rapport på rapport viser, at langvarigt ophold på asylcentre øger børns risiko for psykisk lidelse. UNICEF opfordrer til, at ingen parter i flygtninge- og migrantstriden bruger børn som brikker i de voksnes spil.

Børn skal ikke have en label som 'flygtningebørn', 'asylbørn' eller 'migrantbørn'. De skal ses som det, de er: børn. Børn med ret til at udvikle sig. Børn med ret til en fremtid.

Alle har pligt til at huske det. Ellers har vi fejlet. Både over for børnene og over for fremtiden. 

  • Dette indlæg er bragt i dagens udgave af Politiken.
Blog