I dag forudser UNICEF, at 2018 bliver et år fyldt med svære udfordringer for børn verden over. I rapporten ”Humanitarian Action for Children 2018”, giver FN’s børneorganisation et overblik over den humanitære situation i verdens kriseramte lande og slår fast, at svimlende hvert fjerde barn lever i konflikt- eller katastroferamte lande.


Lige nu er der særligt brug for hjælp i bl.a. Yemen, hvor 11 millioner børn er påvirket af konflikten i landet. I Sydsudan har 4 millioner børn brug for humanitær hjælp, og i landene på Afrikas Horn er flere end 17 millioner mennesker påvirket af ekstrem tørke. Det er især den sidste krisesituation, jeg er tæt på i mit arbejde for UNICEF Somalia.


I 2017 blev flere end en million børn drevet på flugt inde i Somalia på grund af væbnet konflikt. Og de børn har hårdt brug for nødhjælp for at overleve. Men som Danmarks ambassadør i Kenya og Somalia, Mette Knudsen, skriver i Jyllands-Posten (17. januar 2018), så kan Somalias stabilisering og fremtid ikke sikres gennem en militær indsats alene. Jeg tilslutter mig fuldt ud ambassadørens budskab om, at 2018 bør være året, hvor FN og donorer som Danmark supplerer mange års humanitær støtte med altafgørende investeringer i mere langsigtede udviklingsløsninger, der kan sikre Somalias befolkning et mere bæredygtigt levegrundlag.

I Somalia har børn og deres familier i 2017 måttet gennemleve endnu et år med tørke, den fjerde af slagsen i træk, og der er meget, der tyder på, at denne klimaændring i Somalia er vedvarende og truer samfundets traditionelle eksistensgrundlag, der primært er landbrug og kvægavl. I 2018 forventes det, at godt halvdelen af Somalias befolkning har brug for humanitær støtte. Det svarer til ca. 6,2 millioner mennesker, hvoraf 3,4 millioner er under 18 år. To ud af tre børn i skolealderen går ikke i skole, og 1,2 millioner børn under 5 år vil lide af underernæring. For 20% af dem vil det være direkte livstruende. UNICEF fortsætter i år sin stærke indsats inden for sundhed, ernæring, vand, sanitet og hygiejne målrettet omkring 2 millioner mennesker, herunder flere end en 1 million børn, for at redde børnenes liv, så de kan blive en del af Somalias fremtid.

Det er afgørende, at donorer i 2018 står sammen og anerkender nødvendigheden af flere bistandsmidler til det langsigtede udviklingsarbejde og kapacitetsopbygning. Bevægelsen fra en udelukkende humanitær bistand til en mere langsigtet udvikingsstrategi skal gradvist opbygge den offentlige sektor til at levere bæredygtige ydelser inden for sundhed, ernæring, uddannelse, børns beskyttelse og velfærd. Dette skal sikre, at familier og børn kan modstå chok, der ellers vil bringe deres overlevelse, udviklking og velfærd i fare og reducere behovet for humanitær støtte i fremtiden. Jeg håber meget, at Ambassadør Knudsen får ret og at 2018 bliver året, hvor det internationale samfund vil støtte Somalias langsigtede udviklingsstrategi og hjælpe landet på vej mod bedre tider.

- Jesper Møller, Deputy Representative, UNICEF Somalia

Blog