10 procent af danske elever i 4.-6. klasse siger, de har oplevet digital mobning, viser ny undersøgelse. (arkivfoto)

”Jeg kan ikke forestille mig en hverdag uden min iPad og mobiltelefon.”

Sådan siger en dreng i 5. klasse i en ny tendensundersøgelse, som UNICEF Danmark i samarbejde med Telenor og Center for Rummelighed offentliggør i dag.

Undersøgelsen er foretaget blandt elever i 4.-6. klasse og viser, at eleverne har et meget aktivt fritidsliv, hvor motion og samværet med venner står helt centralt. Det gælder også digitalt, hvor børnene spiller og kommunikerer med hinanden og overvejende har positive oplevelser med det.

Men der er også 10 procent, der siger, de har oplevet decideret digital mobning i form af f.eks. hacking, grove beskeder, trusler om død og vold og gentagende afvisninger. En mindre gruppe på 12 personer skriver om ekstreme grænseoverskridelser som fremmede voksne, der beder om nøgenbilleder.

”En mand på Instagram blev ved med at ligge billeder op af ham uden tøj på,” siger en pige fra 6. klasse.

Digital mobning mest udbredt blandt piger

Der er flest piger, der siger, de har været udsat for digital mobning (14 procent piger, 4 procent drenge), og der er også flest piger, der siger, de har fået hjælp. Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at det uanset køn er en forsvindende lille andel af børnene, der har fået hjælp fra en lærer eller pædagog.

”Meget af den mobning og de konflikter, der sker digitalt, er en direkte forlængelse af det, der sker i klasseværelset. Derfor er det tankevækkende, at der ikke er flere, der siger, de har fået hjælp fra skolens personale. Man kan spørge sig selv, om lærerne og pædagogerne i tilstrækkelig grad tilbyder deres hjælp og viser, at eleverne altid kan komme til dem, også når det gælder digital mobning,” siger Søren Kjær Jensen, direktør i Center for Rummelighed.

Han påpeger, at mange lærere og pædagoger faktisk gerne vil mere på banen.

”Fra andre sammenhænge ved vi, at lærere og pædagoger er sultne efter mere viden om digital mobning, og hvordan de skal håndtere det. Vi skal huske, at det her stadig er et forholdsvist nyt fokusområde, og at vi ikke bare kan forvente, at alle ved, hvordan man bedst forholder sig til de udfordringer, børnene møder. Men faktisk er der meget materiale tilgængeligt online allerede, så vi vil opfordre til, at personalet for det første tilbyder sig som fortrolige voksne og for det andet finder de gode råd, som findes allerede,” siger Søren Kjær Jensen.

#digitalpænt

Telenor har for nylig lanceret kampagnen #digitalpænt, som har til hensigt at sætte fokus på god digital trivsel og forebygge mobning på de digitale platforme.

”Som teleoperatør har vi et medansvar for at sikre at vores børn kan færdes trygt på de digitale medier. Det giver derfor rigtig god mening at danske skoler ikke kun sætter fokus på trivslen i klasseværelset, men også i de digitale universer, hvor vi ved, at vores børn færdes. Derfor har vi behov for at øge kendskabet til dette område, så vi kan uddanne nogle ambassadører for god digital opførsel,” siger Mette Eistrøm Krüger, Corporate Affairs direktør hos Telenor.  


Om undersøgelsen

UNICEF Danmark og Telenor samarbejder om kampagnen #digitalpænt, som har til formål at forhindre digital mobning i 4.-6. klasse. Undersøgelsen ”Det digitale liv blandt elever på mellemtrinnet” er finansieret af Telenor og udført af Center for Rummelighed. Undersøgelsen er en såkaldt Mixed Methods tendensundersøgelse foretaget på mellemtrinnet på tre folkeskoler i Danmark i november 2016.

 

 

Pressekontakter:

Line Grove Hermansen
Kommunikations-
direktør
T: 35 27 38 28​
Send e-mail

Susan Knorrenborg
Presseansvarlig
T: 35 27 38 66​
M: 29 89 19 15
Send e-mail

Mads Nørgaard-Larsen
Kommunikations-
medarbejder
M: 27 46 63 33
Send e-mail

Facebook