Børnekonventionen er ALLE verdens børns bevis på, at de har rettigheder, som verdens regeringer skal anerkende og opfylde.
Børnekonventionen er ALLE verdens børns bevis på, at de har rettigheder, som verdens regeringer skal anerkende og opfylde.

Tillykke til ALLE børn i Danmark og resten af verden!

20. november er det Børnekonventionens 26 års fødselsdag. Og den er værd at fejre, for konventionen understreger og omfavner alle børns rettigheder, uanset hvor de bor, og hvilke vilkår de lever under. FN's Børnekonvention er den konvention i verden, som flest lande har tilsluttet sig, og UNICEF ser det som sin opgave at holde verdens regeringer op på det løfte.

For UNICEF udgør Børnekonventionen hele grundlaget for vores arbejde; vores kamp for at sikre børns ret til f.eks. overlevelse, sundhed, uddannelse og beskyttelse. Konventionen er af samme grund et umåde vigtigt arbejdsredskab, når vi er ude og overbevise regeringer om at investere i lighed for alle børn - for eksempel lige adgang til uddannelse ved at afskaffe skolegebyrer, så selv de fattigste børn har mulighed for at gå i skole.
 

Fantastiske resultater for verdens børn

Siden Børnekonventionens vedtagelse i 1989 er der opnået fantastiske resultater for verdens børn: Børnedødeligheden er halveret, over 90 procent af verdens børn starter i grundskolen, og 2,6 mia. flere mennesker har fået adgang til rent vand. Men børn udgør stadig næsten halvdelen af verdens fattige. Næsten 250 millioner børn lever i konfliktramte lande, og over 200.000 har i år risikeret deres liv på deres flugt til Europa.

UNICEFs rapport For every child, a fair chance: The promise of equity, som offentliggøres i dag i anledning af den 20. november, præsenterer et statistisk billede af, hvordan verdens mest udsatte børn lever. Den understreger blandt andet, at:

• Børn fra de fattigste hjem er i næsten dobbelt så risiko for at dø, inden de fylder fem år, sammenlignet med børn fra de rigeste hjem.
• Der er fire gange så stor risiko for, at piger fra de fattigste familier bliver gift, inden de fylder 18 år, end det er tilfældet for piger fra de rigeste familier.
• Mere end 2,4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til toiletter - 40 procent af dem lever i Sydasien. Mere end 660 mio. mennesker mangler stadig adgang til rent drikkevand, næsten halvdelen af dem lever i Afrika syd for Sahara.

Rapporten argumenterer for, at investering i børn, især de mest sårbare, er det rette valg, både i princippet og i praksis, og at sådanne investeringer medfører flere fordele ikke kun for børn, men også for deres familier, samfund og nationale økonomier.

 

Pressekontakter:

Line Grove Hermansen
Kommunikations-
direktør
T: 35 27 38 28​
Send e-mail

Susan Knorrenborg
Presseansvarlig
T: 35 27 38 66​
M: 29 89 19 15
Send e-mail

Mads Nørgaard-Larsen
Kommunikations-
medarbejder
M: 27 46 63 33
Send e-mail

Facebook