børneforum

Nordisk Børneforum

Børn gør Norden til det bedste sted at være barn

Hjem » Nordisk Børneforum 2020: Børn gør norden til det bedste sted at være barn

Onsdag d. 15. januar og torsdag d. 16. januar 2020 mødes 65 børn fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Åland til Det Nordiske Børneforum, og de har et mål: Norden skal være det bedste sted at være barn. Derfor har de sammen skrevet en resolution med tre temaer:

  • Alle børn og unge i Norden skal kende til FN’s Børnekonvention og deres rettigheder.
  • Alle børn og unge i Norden skal høres og involveres på en meningsfuld måde i alle beslutninger, som påvirker dem.
  • Alle børn og unge i Norden skal være en del af et meningsfuldt fællesskab, så vi sammen kan forbygge ensomhed.

I resolutionen har børnene givet konkrete forslag til, hvordan resolutionen kan implementeres i familien, skolen, fritiden og lokalområdet. Børnene har selv identificeret, at det er dér, de bruger det meste af deres tid. Børnenes arbejde med resolutionen tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention og startede allerede i efteråret 2019, hvor børnegrupperne fra de otte lande og områder mødtes og kom med deres holdninger og forslag til resolutionen.

Det Nordiske Børneforum er arrangeret af Nordisk Ministerråd, Børnerådet, Social- og Indenrigsministeriet og UNICEF Danmark i anledning af Børnekonventionens 30-års jubilæum d. 20. november 2019.

Hvad betyder børns rettigheder egentlig? Det har vi spurgt danske børn om.

Hvad vil Nordens børn og unge?

Læs resolutionen

Det Nordiske Børneforum er et samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, Nordisk Ministerråd, UNICEF Danmark og Børnerådet. Det er startet på initiativ af Nordisk Ministerråd ved de nordiske socialministres møde i Reykjavik i 2019. 

Forud for Det Nordiske Børneforum har de 65 børn fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Åland på forhånd skrevet en resolutionen med anbefalinger til, hvordan Norden bliver det bedste sted at være barn. Resolutionen skal danne grundlag for nationale handlingsplaner, som udtænkes, når der er konference for både børne- og voksendelegationerne torsdag d. 16. januar 2020 i FN Byen i København.

Download

Se voksendelegationernes program

Download
Download

Se børnedelegationernes program

Download
“I bund og grund handler det om, at børn og voksne skal vide, hvad vi har ret til, fordi det gør en forskel i den måde, de voksne behandler os på. Derfor håber jeg, at vores resolution kommer til at betyde, at flere børn lærer deres rettigheder at kende, og at politikerne bruger resolutionen, så den kommer til at gøre en forskel”

Sylvester, 15 år

Fakta om Børnekonventionen

  • Børnekonventionen blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 20. november 1989.
  • Med Børnekonventionen er verdens børn sikret en række rettigheder om retten til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig.
  • 196 lande har underskrevet og ratificeret Børnekonventionen. Somalia og Sydsudan er de seneste lande, som har tilsluttet sig. Det skete i 2015. Kun USA mangler stadig at ratificere Børnekonventionen.
  • Hvert 5. år bliver alle lande gransket og eksamineret af FN’s Børnekomité, som kritiserer de punkter, hvor landene ikke overholder konventionen og kommer med anbefalinger til, hvordan de enkelte lande kan gøre det bedre.
  • Sidst Danmark blev eksamineret af FN’s Børnekomité var i 2017. Danmark fik generelt ros, men komiteen kom også med kritik og anbefalede Danmark at styrke indsatsen for blandt andre flygtningebørn, statsløse børn, børn i psykiatrien og børn i Grønland.
FNs Børnekonvention er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for børn.
Download

Se FN’S Konvention om barnets rettigheder her

Download