UNICEF/2016/Estey/Sexual-exploitation/Phillipines

Din skole er nu tilmeldt Moveathon

Få dine materialer her

Hjem » Moveathon: Lær, løb og giv » Moveathon: Materialer

MOVEATHON MATERIALE

Vi har gjort det let for jer at afvikle et sjovt og godt Moveathon.
Her på siden finder I en masse gratis materiale, som I både kan bruge i undervisningen og til selve løbet.

Det hele kan downloades og bruges, som det er, eller til inspiration. Alle materialer er naturligvis lavet i et format, som let kan printes ud.
En af de ting, vi har udarbejdet til jer, er en letlæselig og overskuelig folder om Børnekonventionen, som I kan bruge i første del af jeres Moveathon.
Vi har også sammensat en udførlig lærervejledning og et ugeskema, som I kan bruge til selve undervisningsforløbet.

Derudover kan I downloade:

 • En sponsorkontrakt, så eleverne let kan holde styr på, hvor mange sponsorere de har, hvad disse vil donere per runde samt hvor mange runder, børnene gennemfører.
 • Et kontrolkort, så man kan holde øje med, hvor langt eleverne løber.
 • Et fint diplom, som takker eleverne for deres flotte bidrag til UNICEFs arbejde.
 • En lærervejledning med undervisningsmaterialet og vejledning i forløbet.

Vi elsker at følge med, så brug endeligt #MoveathonUnicef, når I lægger billeder op!

Pressalit er gået sammen med UNICEF for at arbejdet fokuseret med verdensmål 6

Faglige øvelser

Værdilinje


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
30 – 45 minutter, afhængig af hvor meget man går i dialog med eleverne om de enkelte udsagn.

Formål:
At eleverne lærer om Børnekonventionens artikler, og om hvordan artiklerne også kan være relevante for dem, samt hvilke artikler der er relevante for andre rundtomkring i verden og hvorfor.

Fremgangsmåde:
Tegn en linje på gulvet markeret med tallene fra 1-10, forklar eleverne, at du nu vil læse nogle udsagn op. De skal placere sig på linjen alt efter, hvor vigtigt/rigtigt de synes udsagnet er. 1 værende ikke vigtigt/rigtigt overhovedet og 10 værende det absolut mest vigtige/rigtige. Undervejs i udsagnene kan du snakke med eleverne om Børnekonventions artikler, og hvordan det kan være, at ikke alle artikler opfyldes herhjemme og rundt omkring i verden. Du kan evt. starte med et testspørgsmål á la, ”I dag er det godt vejr” eller ”I dag er det onsdag”, så du kan se, om de har forstået opgaven.

Konventionens artikler: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12,14, 16, 18,24, 28, 29, 31 og 32

Verdensmål: 1, 2, 3, 4 og 5

Øvelsen – Værdilinje

Eleverne skal placere sig på værdilinjen markeret med tallene 1-10, hvor 1 er det mindst vigtige/rigtige og 10 er det mest vigtige/rigtige.

Læs følgende udsagn:

 • Alle børn har ret til at gå i skole. (artikel 28 og 29)
 • Alle børn har ret til at have et navn? (artikel 7)
 • Alle børn har ret til at sige hvad, de mener. (artikel 12 og 13)
 • Alle børn har ret til at lege. (artikel 31)
 • Alle børn har ret til at have det sjovt. (artikel 31 og 32)
 • Alle børn har ret til ikke at skulle arbejde hårdt og længe.
  (artikel 32)
 • Alle børn har ret til ikke at blive slået. (artikel 3, 6 og 9)
 • Alle børn har ret til at have det godt og ikke blive mobbet.
  (artikel 2, 12, 13 og 24)
 • Alle børn har ret til, at de voksne passer godt på dem.
  (artikel 2, 3, 9, 11 og 18)
 • Alle børn har ret til, at de voksne ikke blander sig i alting.
  (artikel 16)
 • Alle børn har ret til at gå på internettet. (artikel 13 og 28)
 • Alle børn har ret til at tro på den Gud, de vil. (artikel 2, 14 og 31)

En dag i et skolebarns liv (billedøvelse)


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
30-45 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får i grupperne til at lave deres billedserie, og hvor lang tid man bruger på at præsentere gruppernes billedserier.

Formål:
At eleverne opnår en indsigt i, at ikke alle børn kommer i skole samt årsager og konsekvenser heraf, og at eleverne reflekterer over, hvad et godt børneliv er og bør indeholde.

Fremgangsmåde:
Fortæl eleverne, at de i grupper får udleveret x antal billeder i A4 størrelse, de skal placere i kronologisk rækkefølge, så man har en billedserie med en dag i et skolebarns liv. Fortæl gerne, hvor billedserierne er fra. Det kan også være en indgang til en snak om rettigheder og børns hverdag herhjemme og ude i verden. Når eleverne har lavet deres billedserie, kan grupperne cirkulere og se deres klassekammeraters billedserier, og klassen kan snakke om, hvorfor de tror, dagen ser således ud, og hvilke ligheder og forskelle der er i forhold til deres egen hverdag.
Du kan også få eleverne til at lave en fotoserie af deres hverdag, således de kan sammenligne deres liv og hverdag med Mohammads og Sajas hverdag og reflektere over, hvilke rettigheder der gør sig gældende for dem og andre. Fotoserierne kan evt. udstilles på skolen, så andre kan se elevernes arbejde.

Konventionens artikler: 1, 2, 3, 24, 28, 29, 31 og 36

Verdensmål: 1, 3, 4, 8, 10 og 12

Øvelsen

Billederne kan downloades her.

Kort om billedserierne: evt. lave to spalter med fakta om Mohammad og Saja så øvelsen kun fylder 1 side

MOHAMMAD

Mohammad på 14 år er syrisk flygtning. Han har nu boet i Irak i 3 år. Han og hans lillebror arbejder begge fuldtid i et industrielt område af byen Erbil for at forsørge deres familie. Mohammad og hans fem søskende har ikke været i skole, siden de forlod Syrien.

”Det, jeg allerhelst vil, er at forlade dette job og gå i skole igen. Jeg savner min skole i Syrien. Jeg savner mine blyanter og bøger, og jeg vil gerne have dem tilbage,” fortæller Mohammad.

 • Billede 1: Mohammad får taget et portrætfoto hos den automekaniker, hvor han arbejder.
 • Billede 2: Mohammad reparerer en bil
 • Billede 3: Mohammad reparerer en bil
 • Billede 4: Mohammad reparerer en bil
 • Billede 5: Mohammad sætter værktøj på plads
 • Billede 6: Mohammad tager en kort pause
 • Billede 7: Mohammad reparerer en bil
 • Billede 8: Mohammad griner sammen med sin ven, 12-årige Bakir, i en pause
 • Billede 9: Mohammad har lige fået fri og læner træt hovedet op ad en væg
 • Billede 10: Mohammad venter på, at hans lillebror får fri
 • Billede 11: Mohammad hopper rundt på pladsen tæt ved sit arbejde.
 • © UNICEF/2016/Yar

SAJA

12-årige Saja bor i Gaza i Palæstina. Her bor hun med sin mor, far og seks søskende. De bor på 3. etage i en bygning i bydelen Rafah. Saja drømmer om at blive skolelærer, når hun bliver voksen. Hun vil gerne bo i Jordan, for der er der fred. Der er mange udfordringer ved at være en familie i Gaza. Fattigdom og arbejdsløshed er udbredt (42% arbejdsløshed). 80% af befolkningen er afhængig af humanitær assistance.

Mange familier vælger at lade børnene gå ud af skolen for at arbejde, og børn giftes væk i en tidlig alder. 97% af vandet i Gaza er udrikkeligt. Elektricitet og andre energiformer er utilregnelige – i december 2017 havde beboerne 4-5 timers elektricitet dagligt. To ud af tre skoler i Gaza har dobbeltvagt hvor halvdelen af børnene går i skole om formiddagen,
og den anden halvdel om eftermiddagen. De går derfor kun i skole 4,5 time om dagen, og der er ingen fritidsaktiviteter efter skole.

Saja går i skole om formiddagen. Efter skole kan Saja bedst lide at undervise sine søskende og fætre/kusiner i arabisk.

 • Billede 1: Saja står foran tavlen i sit klasselokale
 • Billede 2: Saja sidder med sine klassekammerater i timen
 • Billede 3: Saja går hjem efter 4,5 time i skole
 • Billede 4: Saja går i opgangen af sit hjem efter skoledagen
 • Billede 5: Saja sidder på taget af hjemmet. Her er familien ofte, og laver mad og te. Så kan de nemlig varme mad og vand på åben ild og dermed spare penge på gas
 • Billede 6: Saja vasker hænder under en hane, der er tilknyttet en vandtank på taget af deres hjem
 • Billede 7: Saja får redt sit hår af sin mor Omayya, efter hun har skiftet sin skoleuniform
 • Billede 8: Saja holder en vanddunk, som hun skal ud at fylde op
 • Billede 9: Saja ved vandtanken, der er placeret på en vej et lille stykke fra deres hjem
 • Billede 10: Saja sidder og nyder dagens sidste solstråler i deres hjem
 • © UNICEF/2017/d’Aki

Stem med fødderne


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
20 – 45 minutter, afhængig af hvor meget man går i dialog med eleverne om de enkelte spørgsmål.

Formål:
At eleverne tager aktivt stilling til temaet uddannelse og reflekterer over egen og andres muligheder for at gå i skole. Med denne øvelse får du mulighed for at spørge ind til deres viden og holdninger.

Fremgangsmåde:
Stil stolene i en rundkreds. Du skal komme med et udsagn, og de elever, som kan ”nikke ja”, skal rejse sig op og bytte plads. Er der kun en elev, der rejser sig, bytter du som underviser plads med eleven. Du kan vælge at stille alle spørgsmålene et efter et, eller du kan gruppere spørgsmålene og lave korte opsamlinger undervejs. Du skal altid starte med et kontrol-spørgsmål, så du kan se om eleverne har forstået øvelsen. Det kunne være; ”I dag er det onsdag”, eller ”I dag er det godt vejr?”.

Konventionens artikel: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 28, 29 og 32

Verdensmål: 1, 4, 5, 8 og 10

Øvelsen – Stem med fødderne

 1. I dag er det solskin? (testspørgsmål så man ved, eleverne har forstået opgaven)
 2. Alle børn bør gå i skole? (sandt)
 3. Der er mange børn rundt omkring i verden, der ikke går i skole? (sandt)
 4. Der er mere end 50 millioner børn i verden, der ikke går i skole? (sandt)
 5. Fra 2002 til 2012 faldt antallet af børn i hele verden, der ikke går i skole, fra 100 millioner til 58 millioner? (sandt)
 6. Mere end halvdelen af de børn, der ikke kommer i skole, er drenge? (falsk)
 7. Mere end halvdelen af de børn, der ikke kommer i skole, er piger? (sandt)
 8. 9 ud af 10 af verdens børn begynder i skole? (sandt)
 9. Børn, der går i skole, klarer sig bedre som voksne? (sandt)
 10. Det er bedre at arbejde end at gå i skole? (falsk)
 11. Der er en artikel i Børnekonventionen, der siger, at børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse? (sandt)
 12. Børnekonventionen siger også, at et land skal sørge for, at alle børn kan få undervisning i grundskolen, og derfor skal undervisningen være gratis? (sandt)
 13. I Danmark har man undervisningspligt? (sandt)
 14. At andre børn ikke går i skole, har ikke noget med mig at gøre? (falsk)
 15. Jeg kan ikke gøre noget for at hjælpe andre børn i skole? (falsk)
 16. Hvis mange hjælpe lidt, kan det skabe en stor forandring? (sandt)

Kilde: https://www.unicef.dk/fakta-til-opgaven/fakta-om-uddannelse-og-skole/

Konventionsbanko


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
20-30 minutter, afhængig af hvor lang tid eleverne skal bruge, før de kan råbe ”banko”, og hvor lang tid man bruger på at snakke om konventionerne efterfølgende.

Formål:
At eleverne kan sætte Børnekonventionen i relation til eget liv og samtidig reflektere over andre børn og unges liv rundt om i verden. Samt hvilke rettigheder man nogle steder tager for givet, og andre man skal kæmpe for.

Fremgangsmåde:
Forklar eleverne, at de skal spille banko, Konventionsbanko. Alle elever får udleveret en plade og skal nu spørge hinanden, indtil en råber ”banko”. Pladen tjekkes af læreren. Du kan enten undervejs i eller efter plade-tjekket snakke om de relevante artikler, om selvfølgeligheder og rettigheder.

Konventionens artikler: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 16, 22, 24, 28, 29, 30 og 31

Verdensmål: 2, 3, 4, 10 og 11

Øvelsen – Konventionsbankoplade til print

Bankoplade til konventionsbanko.
Skriv navnet på den klassekammerat, der kan svare ja til udsagnet. Samme navn må ikke stå to gange på pladen.

konventionsbanko

Prioriteringsøvelse


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
30-45 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får i grupperne til prioritering, og hvor lang tid man bruger på at fremlægge gruppernes pyramider.

Formål:
At eleverne skal diskutere og reflektere over Børnekonventionens artikler og blive enige om en prioritering. Og at eleverne oplever, at alle artiklerne i Børnekonventionen er sidestillet og dermed lige vigtige og ikke kan prioriteres.

Fremgangsmåde:
Eleverne skal i grupper tage stilling til, hvilken artikel de mener er den vigtigste. De skal prioritere artiklerne 2, 3, 6, 12, 13 og 28 i en pyramide, hvor den vigtigste artikel placeres i toppen af pyramiden, de to næstvigtigste artikler placeres i midten af pyramiden, og de tre ”mindst” vigtige artikler placeres i bunden af pyramiden. Det er vigtigt, at understrege over for eleverne, at der ikke er nogle rigtige og forkerte løsninger. Når grupperne har prioriteret, kan eleverne cirkulere og se hinandens prioriteringspyramider og spørge ind til, hvorfor de enkelte grupper har prioriteret, som de har. Hvis nogle grupper har lavet en anden form end en pyramide, kan de også forklare hvorfor.

Du kan også benytte andre artikler i Konventionen, præcis som du også kan benytte seks af Verdensmålene. Hvis du vil udfordre eleverne yderligere, kan du benytte fem artikler eller Verdensmål og lade den sjette seddel være blank. Den skal eleverne så selv udfylde med en artikel eller et Verdensmål.

Konventionens artikler: 2, 3, 6, 12, 13 og 28

Verdensmål: 1, 2, 3, 4 og 5

Øvelsen – artikler til print og prioritering

Print de 6 artikler og klip dem ud.

4-hjørneøvelse


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
15-45 minutter, afhængig af hvor længe eleverne diskuterer og reflekterer over dilemmaet. Samt hvordan man udfører øvelsen, og om man bygger oven på med elevernes egne dilemmaer.

Formål:
At eleverne ikke kun forholder sig til, hvad andre personer synes og mener, men selv tager stilling, samtidig med de oplever, at der ikke er et rigtigt eller et forkert svar, men at der kan være mange svar og løsninger på verdens udfordringer og dilemmaer. 4-hjørneøvelsen træner eleverne i at tage stilling til deres egne holdninger og meninger og er et godt oplæg til diskussion og refleksion i klassen.

Fremgangsmåde:
Lav en 4-hjørneøvelse, hvor du præsenterer eleverne for et dilemma og lader dem vælge mellem fire holdninger til dilemmaet. Lad altid et af hjørnerne være ”andre løsninger”, så der er plads til alle holdninger og løsningsforslag på et givent dilemma. Marker de fire hjørner med kridt på gulvet eller forklar, hvad hvert hjørne i klassen repræsenterer. Læs dilemmaet højt og bed eleverne placere sig i det hjørne, de synes passer bedst til deres holdning eller kunne være løsningen på dilemmaet. Spørg ind til, hvorfor de enkelte elever har netop denne holdning.

Lad eleverne tale sammen om deres valg. Man kan også tildele eleverne et hjørne, ud fra hvilket de skal argumentere. Hvorefter de efterfølgende får mulighed for at placere sig, hvor de gerne vil. Man kan også lade eleverne lave dilemmaer ud fra Børnekonventionen og egen hverdag og efterfølgende lade klassen tage stilling til dilemmaerne.

Konventionens artikler: 3, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 31, 32 og 36

Verdensmål: 1, 2, 3, 4, 8 og 10

 

Øvelsen – Dilemmaet til klassen

Hassans far er arbejdsløs, og Hassan kan derfor ikke gå i skole. Han skal tjene penge, så han kan forsørge sin familie. Han tilbringer derfor hele dagen på gaden, hvor han sælger slik til forbipasserende.

Hvordan kan Hassan komme i skole?

 

Øvelsen – Dilemmaet til klassen

Marie har taget sin venindes mobiltelefon, hvor Facebook-app’en var åben, og har slået en besked op på venindens Facebookvæg, så andre troede, det var veninden selv, der havde skrevet opslaget. Desuden har mange kommenteret eller liket opslaget. Opslaget har gjort veninden både vred og ked af det.

Hvad skal Marie gøre?

Du kan finde øvelsen her – side 23

Pressalit er gået sammen med UNICEF for at arbejdet fokuseret med verdensmål 6

INDLEDENDE ØVELSE

Dobbelcirkel


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
10-15 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får til de enkelte spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål man ønsker, eleverne skal diskutere og reflektere over.

Formål:
At eleverne indser, at Børnekonventionen og uddannelse er relevante emner og fra start bringer elevernes egen viden i spil. Denne øvelse giver eleverne muligheder for at erfaringsudveksle i makkerpar og med flere elever på en hurtig måde. Øvelsen giver også dig som underviser mulighed for at være med på en lytter, så du kan høre, hvad eleverne ved om et givet emne.

Fremgangsmåde:
Del eleverne i to lige store grupper. Den ene halvdel stiller sig i en cirkel med ryggen ind mod midten. Den anden halvdel stiller sig hver især over for en af eleverne i cirklen. Alle står nu over for en makker. Stil et spørgsmålene og lad makkerparrene diskutere i to minutter. Når tiden er gået, beder du eleverne i den yderste cirkel rykke en plads til højre, hvorefter du stiller et nyt spørgsmål, eleverne skal diskutere. Du bestemmer selv antallet af spørgsmål, og hvor ofte eleverne skal rykke en plads. Til sidst takker du eleverne for deres bidrag og fremhæver noget af det, du har hørt, ved at lade eleverne selv dele deres holdninger med resten af klassen.

Du kan benytte nogle af spørgsmålene nedenfor eller finde på de spørgsmål, der passer til resten af din planlagte undervisning, og de artikler, du gerne vil have, eleverne skal arbejde med. Konventionens artikler: Afhænger af, hvilke spørgsmål eleverne skal diskutere og reflektere over.

Verdensmål: Afhænger af, hvilke spørgsmål eleverne skal diskutere og reflektere over.

Eksempler på spørgsmål:

 • Hvorfor er det vigtigt at gå i skole?
 • Hvad laver børn, der ikke går i skole?
 • Skal drenge og piger gå lige længe i skole?
 • Kan en dreng godt gå med lyserød T-Shirt?
 • Kan en pige godt gå med fodboldtrøje?
 • Kan man sige, hvad man vil, til hvem man vil?
 • Må dine forældre blande sig i alt, du laver?
 • Hvordan ser Børnekonventionen ud?
 • Hvad vil det sige at have rettigheder?
 • Hvorfor er det vigtigt at kende sine rettigheder?
 • Hvad sker der, hvis man ikke har adgang til rent vand?
 • Hvordan tror du, en skole i Tanzania ser ud?
 • Har børn ret til hvile og fritid?
 • Må dine forældre se, hvad du skriver på Facebook?

AFSLUTTENDE ØVELSE

Snebold


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
10-15 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får til de enkelte spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål man ønsker, eleverne skal diskutere og reflektere over.

Formål:
At eleverne kan huske, hvad de har lært, men også at eleverne tager aktiv stilling til, hvad de vil gøre for at skabe en forandring eller overholde artiklerne i Børnekonventionen.

Fremgangsmåde:
Giv hver elev et stykke papir. Bed dem om at skrive deres navn øverst på papiret. Dernæst skal de skrive ganske kort, hvilken forandring de vil skabe, eller hvordan man kan overholde en eller flere af artiklerne i Børnekonventionen evt. med en deadline for hvornår. Eleverne kan bruge 4-H modellen; Hvad, Hvem, Hvordan og Hvornår. Når alle elever er færdige med at skrive, skal de hver især krølle deres seddel sammen til en snebold (papirskugle). Alle elever skal smide deres snebold op til tavlen. Når alle snebolde er smidt, skal eleverne gå op og samle en tilfældig snebold op. Bed eleverne om at folde kuglen ud og læse, hvad der står på sedlen. Det er kun dem selv, som må læse, hvad der står. De skal ikke læse sedlen højt. Elevernes opgave er nu, at de inden for den næste uges tid skal opsøge den elev, som har skrevet sedlen, og minde ham/hende om det hun har skrevet.

Konventionens artikler:
Afhænger af, hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive den eller de relevante artikler på deres snebold.

Verdensmål:
Afhænger af, hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive den eller de relevante Verdensmål på deres snebold.

Flaskepost til mig selv


Tema: Uddannelse

Tidsforbrug:
10-15 minutter, afhængig af hvor længe eleverne får til de enkelte spørgsmål, samt hvor mange spørgsmål man ønsker, eleverne skal diskutere og reflektere over.

Formål:
At eleverne kan huske, hvad de har lært, men også at eleverne tager aktiv stilling til, hvad de vil gøre for at skabe en forandring eller overholde artiklerne i Børnekonventionen.

Fremgangsmåde:
Giv hver elev et stykke papir til en flaskepost. Bed dem om at skrive deres navn øverst på papiret. Dernæst skal de skrive ganske kort, hvilken forandring de vil skabe, eller hvordan man kan overholde en eller flere af artiklerne i Børnekonventionen evt. med en deadline for hvornår. Eleverne kan bruge 4-H modellen; Hvad, Hvem, Hvordan og Hvornår. Du som lærer samler elevernes besvarelser sammen. Ugen efter deler du elevernes ”flaskepost til dem selv” ud og giver dem tid til at læse, hvad de har skrevet. Spørg ind til elevernes ”flaskepost til dem selv”, og om det stadig er relevant/om de har skabt en forandring/ overholdt konventionen, eller hvad eleverne har skrevet til dem selv.

Du kan evt. lade eleverne dekorere deres flaskepost og bede dem have en tom flaske med, de kan putte deres brev i, især hvis man først vil lade eleverne modtage flaskeposten længere ude i fremtiden. Man kan også skrive flaskepost til andre og sende afsted.

Konventionens artikler:
Afhænger af hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive den eller de relevante artikler i deres flaskepost.

Verdensmål:
Afhænger af hvilken øvelse man har lavet. Bed evt. eleverne skrive den eller de relevante Verdensmål i deres flaskepost.