Børns ret til udvikling
Mediekonkurrence 2020

Hjem » Elevsite: Mediekonkurrencen 2020 » Elevsite: Ret til udvikling

Alle børn har ret til at udvikle sig. Det betyder blandt andet, at børn har ret til skolegang, fritid, leg og information.

 

Fattigdom og manglende skolegang

Alle børn har ret til at gå i skole. Det står i konventionens artikel 28 og i FN’s Verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse til alle. Men ca. 10 pct. af alle verdens børn går ikke i skole grundet fattigdom. Og den manglende skolegang fastholder med stor sandsynlighed børnene i fattigdom – så det er en ond spiral

 

 

Mange dropper ud af skolen

For langt de fleste børn og unge er skolen et rart sted at være. Et sted, hvor man er sammen med sine venner, lærer noget og føler sig tryg.

Men nogle gange kan situationen være en helt anden. For nogle børn kan det at komme i skole være så svært, at de i kortere eller længere perioder slet ikke kommer i skole. Et stort antal børn forlader helt skolen. I Rwanda og Madagaskar er der mange elever, der falder fra og dropper ud af skolen, selvom der er obligatorisk undervisning. Årsagen er primært fattigdom, problemer med adgang til skoler og teenagegraviditeter.

Det kan også være, at forældrene er nødsagede til at beholde børnene hjemme, så de kan hjælpe til i marken eller i husholdningen, eller der kan være udgifter til bøger og uniformer, som forældrene ikke har råd til at betale.

© UNICEF/UN0274532/Dejongh

Undervisning: Barnets ret til undervisning og statens pligt til at sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig.
FN's Børnekonvention, Artikel 28
CAMEROUN | Jeg hedder Waibai Boukar. Jeg bor i Baigai, hvor jeg går på en tosproget skole. Jeg er 14 år. Jeg bor sammen med mine forældre og syv søskende. Vi er flygtninge. Mine forældre og jeg flygtede fra vores landsby, som ligger på grænsen mellem Cameroun og Nigeria på grund af Boko Haram. © UNICEF/UNI207958/Beguel

Børnevenlige skoler

Både i Rwanda og i Madagaskar er der med støtte fra regeringen og hjælpeorganisationer oprettet særlige børnevenlige skoler. Det er skoler, der forpligter sig til at følge fastsatte retningslinjer og standarder i forsøg på at opfylde børnekonventionens rettigheder.

Det kan for eksempel være:

  • De har biblioteker, som eleverne kan arbejde i
  • De giver eleverne mulighed for at dyrke sport
  • De lader eleverne dyrke grøntsager i skolehaver
  • De har ordentlige toiletter
  • De har vandposter med rent, koldt drikkevand
  • De har en kantine, hvor forældrene kommer og laver mad til eleverne
  • De har hegn rundt om skolen, så børnene er beskyttet mod utilsigtet indtrængen – blandt andet farlige dyr
  • De har fine klasselokaler med gode borde og stole
  • De fortæller børn om deres rettigheder

”Lad os tage i skole”

For at få flere børn i skole har humanitære organisationer i Rwanda i igangsat projektet ”TUGANE ISHURI”, hvilket betyder ”lad os tage i skole”. Her hjælper frivillige unge mennesker de yngre børn tilbage i skole. De frivillige bliver forinden trænet i børns rettigheder, lederskab, kommunikation, basale livserfaringer og seksualvejledning.

For at finde frem til de børn og unge, der er droppet ud af skolen, går de frivillige fra dør til dør. Når der opspores et barn, der ikke går i skole, er det den frivilliges opgave at tilrettelægge møder med forældrene, lokale ledere og barnet. Sammen lægger de en plan for, hvordan den unge kan komme tilbage i skole.

© UNICEF/2019/Kanobana

Drop-outs og rollemodeller

I Madagaskar er der igangsat et ”Let Us Learn”-program, der tilskynder unge at tage en ungdomsuddannelse. ”Let Us Learn”-programmet engagerer en række rollemodeller (unge berømtheder), der rejser rundt i landdistrikter og ugunstigt stillede områder og opfordrer unge til at fortsætte deres studier. Rollemodellerne deler deres livserfaringer, succeser og historier, og de bringer inspiration og håb til de lokale studerende.

Der etableres også opsamlingsklasser i sommerferien, hvor elever, der er droppet ud af skolen i løbet af året, får undervisning og hjælp til at komme tilbage i skole.

 

Skolevægring i Danmark

I Danmark er der også et stigende antal børn og unge, som rammes af skolevægring. Til forskel fra udviklingslandene skyldes skolevægring i Danmark oftest psykosociale årsager som angst, stress eller andre diagnoser hos sårbare grupper.

Men der er også elever, der falder fra på grund af manglende støtte og opbakning i hjemmet. Uanset årsag kan det få store konsekvenser for barnet at droppe ud af skolen.

Har du spørgsmål til børn i Rwanda og Madagaskar?

UNICEF kan hjælpe med at komme i kontakt med børn i Rwanda og Madagaskar.

Skriv til Tina på tbostrup@unicef.dk hvis I har nogle spørgsmål, I ønsker at stille.