Børns ret til information
Mediekonkurrence 2020

Hjem » Elevsite: Mediekonkurrencen 2020 » Elevsite: Ret til information

I FN’s Børnekonvention artikel 17 bestemmes det, at ”børn skal have adgang til informationer fra et bredt udsnit af såvel nationale som internationale kilder“, og i artikel 13 står der, at ”børn har ret til at søge, modtage og videregive information“.

Balancegangen mellem ytringsfrihed og ’fake news’ er dog hele tiden til diskussion. Med de sociale medier er der skabt et nyt rum, hvor enhver kan fremlægge egne synspunkter og holdninger, hvilket kan skabe grundlag for stor debat.

Risikoen kan dog være, at debatten bliver usaglig og personlig, når muligheden for at gemme sig bag en digital identitet opstår. Den traditionelle opdeling mellem viden og holdninger bliver mere flydende, hvilket stiller nye krav til den demokratiske borgers evne til kritisk at vurdere de udsagn, der florerer på sociale medier.

En dreng i Elfenbenskysten følger fjernundervisningen over radio under det nationale COVID-19 lockdown.
© UNICEF/UNI320809/Dejongh

Frihed til at udtrykke sig og til information: Barnets ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, medmindre dette krænker andres rettigheder. Barnets ret til at søge, modtage og videregive information.
FN's Børnekonvention, Artikel 13

Digitale spor og filterbobler

Børn og unge bruger meget tid på nettet. Men det er ikke alle unge, der er opmærksomme på de digitale spor, de afgiver, når I søger på nettet, og når I accepterer cookies. De digitale spor bevirker, at søgninger giver filtrerede og personaliserede svar og resultater.

Man taler derfor om filterbobler og ekkokamre, der fastholder brugeren i en boble, hvor brugeren primært hører et ekko af egne synspunkter og holdninger. Men de sociale medier fungerer også som et talerør, der kan skabe forudsætningerne for fællesskaber, dialog og endda også oprør. Der arrangeres utallige protester ved hjælp af Facebook, hvor invitationer cirkulerer fra ven til ven i den virtuelle verden og i løbet af ingen tid vokser sig til store events i den virkelige verden. Med den digitale udvikling er debat og meningstilkendegivelse ikke mere end et klik væk, hvorfor det fremstår mere aktuelt end nogensinde før, at den opvoksende generation lærer at beskytte deres rettigheder og gennemgår en demokratisk dannelsesproces.

Fridays for Future demonstration i USA.
© UNICEF/UN0340773/Nesbitt