Børns ret til beskyttelse
Mediekonkurrence 2020

Alle børn har ret til at blive beskyttet. Det gælder blandt andet beskyttelse mod at blive udnyttet mod krige, vold, misbrug og udnyttelse.

 

Ret til privatliv, men også ret til beskyttelse

I har ret til privatliv i hjemmet. Men i har også ret til beskyttelse mod at blive udnyttet. Når i er aktive på sociale medier og virtuelle platforme, skal retten til privatliv respekteres. Men hvis I deler billeder eller bliver udnyttet over nettet, har I ret til at blive beskyttet af voksne og gennem lovgivning.

 

Børneægteskaber og barnebrude

På verdensplan bliver 700 millioner piger årligt gift, inden de fylder 18 år. I Madagaskar er der et særligt stort problem med børneægteskaber og barnebrude. Næsten halvdelen af alle piger bliver gift, før de fylder 18 år. Hver tiende pige giftes endda væk, før hun fylder 15 år. Det resulterer i mange unge mødre, manglende uddannelse og ringe muligheder for fremtidig forsørgelse. 35 pct. af de unge under 17 år på Madagaskar har gennemført mindre end fem års skolegang eller er analfabeter. Pigerne er hårdest ramt.

Regeringen i Madagaskar har derfor i samarbejde med organisationer igangsat et projekt, der blandt andet omfatter seksualvejledning og oplysning om familieplanlægning.

Madagaskar | Olivia Razafimandimby var kun 15 år, da hun fødte sin søn, Safidy, og blev tvunget til at gå ud af skolen. Men med UNICEFs hjælp er hun nu tilbage i skolen. Olivia bor i Anosy regionen, hvor mere end hver tredje pige bliver mor inden hun fylder 18 år, og hvor hver fjerde pige har været udsat for seksuelle overgreb.

Børnesoldater

I konventionens artikel 38 står der, at børn skal beskyttes mod krig og ikke må være soldater.

Alligevel er der tusindvis af børn under 18 år, der er med i militser, væbnede grupper og hære. Børnesoldater kan blive tvunget til at skyde andre mennesker eller deltage i krig som bærere, sendebud eller spejdere. Børnesoldater kan også være piger, som bliver udnyttet seksuelt i de væbnede grupper.

Hjemløse og forældreløse børn er særligt udsatte og risikerer at blive indfanget i en væbnet gruppe. Børn, der ikke har nogen mor og far at vende hjem til, stikker sjældent af fra de væbnede grupper, for så er de helt alene. Og når man kun er et barn, er det tryggere at være sammen med en væbnet gruppe, også selvom det betyder, at man skal slå andre mennesker ihjel eller selv bliver slået og misbrugt.

Det er oftest meget fattige børn, der bliver børnesoldater, for hvis de ikke var med i soldatergruppen, ville de måske ikke få noget mad.

Der er flest børnesoldater i Afrika i lande som Sydsudan. I Sydsudan er der i februar 2020 registreret 6.000 børn, der er blevet kidnappet til væbnede grupper. I gruppen findes børn helt ned til otteårsalderen, og ca. 12 pct. Er piger. Mange har aldrig gået i skole, og endnu færre kender deres rettigheder.

Børnesoldater findes også i Asien, Sydamerika og Mellemøsten. F.eks. Sri Lanka, Myanmar og Syrien.

Ganiko på 12 år og Jacksonn på 13 år er tidligere børnesoldater. Her er de netop blevet frigivet.

Børnearbejde

I Børnekonventionens artikel 32 står der, at børn skal beskyttes mod økonomisk udnyttelse og arbejde, der kan skade dem, deres skolegang eller deres helbred. FN’s medlemslande har forskellige regler og minimumsaldre for, hvor meget børn må arbejde. Fælles gælder dog, at arbejdet ikke må være skadeligt for deres sundhed og udvikling.

Hvis børn f.eks. arbejder så meget, at de ikke kan følge den almindelige undervisning i skolen, eller hvis deres udvikling hæmmes pga. arbejde, er der tale om børnearbejde. Det er uanset om det er lønnet arbejde eller om børnene arbejder for familien. FN anslår, at ca. 168 millioner børn udfører børnearbejde. Heraf er 120 millioner under 14 år.

Piger fra den Centralafrikanske republik bærer mursten. De arbejder for at samle penge ind til at ansætte lærere.
© UNICEF/UNI112400/Grarup

Børnearbejde: Statens forpligtelse til at beskytte børn mod at beskæftige sig med arbejde, der udgør en trussel mod deres helbred, undervisning og udvikling, og til at fastsætte en mindstealder for børns arbejde og en sikring af arbejdsforholdene.
FN's Børnekonvention, Artikel 32