Grundlæggende rettigheder
Mediekonkurrence 2020

Hjem » Elevsite: Mediekonkurrencen 2020 » Elevsite: Grundlæggende rettigheder

De grundlæggende rettigheder dækker over de mest basale behov, som alle børn har. Det er blandt andet retten til mad, sundhed og et sted og bo.

 

Ret til ikke at blive diskrimineret

I har ret til at blive behandlet lige. Børn må ikke diskrimineres på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, seksualitet, politisk orientering, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap og fødsel. Og børn har ret til at give udtryk for deres meninger, uanset om de er populære eller ej.

 

Sult og underernæring

Alle børn skal have det godt. Det fremgår af artikel 24 og 26 i børnekonventionen, og ”stop sult” er et af FN’s Verdensmål. Men 16 millioner børn er ramt af sult og alvorlig underernæring, og det er FN’s mål, at ingen børn sulter i 2030.

Børn kan få svært ved at udvikle sig tilstrækkeligt og vil ikke nå deres fulde potentiale, hvis de ikke får den ernæring, omsorg og stimulering, som skal til for, at hjernen og kroppen kan udvikle sig.

 

Høj børnedødelighed og manglende fødselsregistreringer

En grundlæggende rettighed er artikel 8, der sikrer, at alle børn har ret til at have et navn, en familie og en nationalitet. Men det er langt fra alle fødsler, der registreres. Faktisk er 25 pct. af verdens børn under fem år ikke registrerede. Det bevirker, at de kan blive nægtet adgang til uddannelse og sundhedspleje, som er nogle af de andre rettigheder, der skal sikre, at børnene udvikles.

Derudover er børnedødeligheden i flere udviklingslande høj. I 2018 døde 5,3 millioner børn under fem år af årsager, som kunne være forhindret eller forebygget. Det betyder, at der hver eneste dag er knap 15.000 børn, som ikke overlever. 7.000 af børnene døde tilmed i løbet af de første dage af deres liv. De fleste børn dør af sygdomme som malaria, diarré og lungebetændelse, som er nemme at behandle.

Fiji | Ana på 11 år vasker sig med vand fra brønden i hendes landsby Lawaki. Mange millioner familier som Ana’s har ikke adgang til rent vand i hjemmet, og 144 millioner mennesker verden over må stadig hente drikkevand direkte fra floder og søer, som ofte er beskidte og indeholder en masse bakterier. Det koster menneskeliv – især børns liv. Hver dag dør 1.300 børn under fem år på grund af diarré forårsaget af beskidt vand og dårlig sanitet og hygiejne.
© UNICEF/UN012118/Sokhin

Sundhed: Barnets ret til at opnå den højst mulige grad af sundhed og at have adgang til sundhedsydelser og lægehjælp med særlig vægt på forebyggende sundhedspleje. Statens forpligtelse til at nedbringe børnedødeligheden og til at arbejde for afskaffelse af traditionelle skikke, der kan skade børn sundhed.
FN's Børnekovention, Artikel 24

Er tortur i orden?

En ny undersøgelse viser, at et stigende antal danske børn og unge accepterer fysisk afstraffelse og digital overvågning. En stor del af dem mener også, at tortur er i orden i særlige tilfælde.

“Det er vigtigt, at børn kender deres rettigheder, fordi det sikrer, at de får en stemme og ved, hvornår deres eller andres rettigheder bliver krænket. Desværre viser vores undersøgelse tydeligt, at der mangler stor viden på området, og at det ikke er blevet bedre de seneste år. Det er trist at se, og det kræver, at der bliver gjort en ekstra indsats fremover ude på skolerne,” siger Generalsekretær i UNICEF Danmark Karen Hækkerup.

Børn skal kende deres rettigheder. Det mener Generalsekretær for UNICEF Danmark Karen Hækkerup. Hør i videoen hvorfor.

Ret til sundhed og sanitet

En udfordring i udviklingslandene er sanitet og sundhed. Eksemplet her er fra Madagaskar, men mange børn oplever, at det ikke er særlig børnevenligt, hvis toiletterne er beskidte og ulækre. Det gælder både i Danmark og i udviklingslandene. På mange skoler i udviklingslandene er det en luksus at kunne vaske hænder og have adgang til drikkevand. Der er mange toiletter uden dør, der kan låses og uden håndvaske. Det er derfor ikke unormalt at bruge naturen i stedet for.

Men alle børn har ret til sundhed, og derfor er det vigtigt med gode, rene toiletter på skolen. Det er usundt at holde sig hele dagen, og det er heller ikke hensigtsmæssigt at anvende naturen. Dertil kommer, at mange piger i udviklingslandene ikke går i skole, når de har menstruation. Det skyldes både manglende bind, men også fordi menstruation er tabubelagt og stigmatiserende.

Ret til sundhed og sanitet: En udfordring i udviklingslandene er sanitet og sundhed. Eksemplet her er fra Madagaskar, men mange børn oplever, at det ikke er særlig børnevenligt, hvis toiletterne er beskidte og ulækre. Det gælder både i Danmark og i udviklingslandene. På mange skoler i udviklingslandene er det en luksus at kunne vaske hænder og have adgang til drikkevand. Der er mange toiletter uden dør, der kan låses og uden håndvaske. Det er derfor ikke unormalt at bruge naturen i stedet for. Men alle børn har ret til sundhed, og derfor er det vigtigt med gode, rene toiletter på skolen. Det er usundt at holde sig hele dagen, og det er heller ikke hensigtsmæssigt at anvende naturen. Dertil kommer, at mange piger i udviklingslandene ikke går i skole, når de har menstruation. Det skyldes både manglende bind, men også fordi menstruation er tabubelagt og stigmatiserende.

Rettigheder og ønsker

Rettighederne må ikke forveksles med materielle ønsker. Danmark er et privilegeret land, hvor rettighederne har bedre betingelser for at blive overholdt end i andre lande. Mange børn i Danmark lever således med langt bedre vilkår end børn i andre dele af verden.