klassens time

Hør vores podcast her

Hjem » UNICEF holder KLASSENS TIME med ny podcast

Alle børn har ret til at have det godt. Det står i FN’s Børnekonvention. UNICEF har spurgt danske skoleelever om, hvornår de føler sig allermest udsat og udenfor i skolen. Det har givet os 12 spændende podcastepisoder, hvor det er de unge, der sætter dagsordenen.

Sammen med Sofie Østergaard inviterer to elever ind til KLASSENS TIME. Her får de hver uge en snak med en ekspert om et af de 12 temaer, hvor eleverne mærker udsatheden i skolen.

Stort tak til Velux Fonden for støtte til projektet.

Skole - podcasts

 

Man må ikke diskriminere
Det bedste for barnet

EPISODE 1: Ensomhed på sociale medier med Astrid Haug

”Man kan ikke på nogen måde se om folk er ensomme på de sociale medier. Det er nemmere i skolegården” Thea, 7. klasse.

I dagens episode inviterer eleverne Eren og Thea fra hhv. Hjalleseskolen og Husum Skole eksperten Astrid Haug indenfor til en snak om ensomhed på de sociale medier. Det bliver til en vigtig snak om, at sociale medier forstærker de relationer, man har i virkeligheden, og at ensomhed er svær at spotte bag en skærm. Eleverne og Astrid Haug kommer med en kærlig opfordring til de voksne om mere nysgerrighed, og at de voksne sagtens kan stole på deres faglighed inden for mere generelle begreber som ensomhed og fællesskab.


 

Deling af viden
Man må ikke diskriminere

EPISODE 2: Perfektionskulturen med Noemi Katznelson

”Vi lever i et acceleration-samfund, hvor man hele tiden føler, at man skal løbe stærkt for at kunne følge med. Det rammer os alle. Men i høj grad de unge”, Noemi Katznelson.

I dagens episode inviterer eleverne Mira og Matilde fra hhv. Kildegårdskolen og Maglegårdsskolen forsker Noemi Katznelson indenfor til en snak om perfekthedskulturen. Sammen sætter de fokus på, at alle – både børn og voksne – er ramt af at skulle være unikke og noget ekstraordinært, hvor man enten er med indenfor gruppen eller udenfor gruppen. Eleverne giver gode råd til at ikke kun at kigge på karakteren, og Noemi påpeger, at lærere og fagfolk også har et medansvar i perfektionskulturen.


 

Man må ikke diskriminere
Liv, overlevelse og udvikling

EPISODE 3: Mobning med Helle Rabøl Hansen

”Mobbeformerne ændrer sig med tiden. Vi skal ikke længere kigge efter buksevand”, Helle Rabøl Hansen.

I dagens episode inviterer eleverne Eren og Thea fra hhv. Hjalleseskolen og Husum Skole forsker og mobbenørd Helle Rabøl Hansen inden for til en snak om mobning. Det bliver en interessant snak om, hvor komplekst en størrelse mobning er, men at det ikke længere kræver fokus på individet. Det kræver styrkelse af fællesskabet. Gode råd til en mobbefri kultur på skolerne gives af både eleverne og Helle.


 

Beskyttelse af privatliv
Hvile, leg, kultur, kunst

EPISODE 4: Sikker adfærd på SoMe med Jon K. Lange

"De to ting, der fylder mest hos børn, er billeddeling og tonen på nettet," Jon K. Lange.

I dagens episode inviterer eleverne Liva og Catharina fra hhv. Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole Jon K. Lange, ekspert i børns digitale liv, indenfor til en snak om sikker adfærd på sociale medier. Sammen taler de om, at spilleregler er essentielle, og at det ikke kun er børn, der skal huske på, hvornår man må eller ikke må lægge billeder op af andre. Der gives en række gode råd til alt lige fra billeddeling til tonen på nettet. Én ting er dog sikkert. De voksne skal lære at abstrahere fra, hvordan de selv bruger de sociale medier for at forstå de unges virkelighed.


 

Tanke- og religionsfrihed
Kultur, sprog og religion

EPISODE 5: Kulturforskelle med Laila Colding Lagermann

"Selvom vi har de bedste intentioner i mødet med andre mennesker, er det ikke sikkert, at det er sådan de opleves på den anden side af bordet," Laila Colding Lagermann.

I dagens episode har eleverne Eren og Matilde fra hhv. Hjalleseskolen og Maglegårdsskolen inviteret forsker Laila Colding Lagermann indenfor til en snak om kulturforskelle. Det bliver en interessant snak om, hvor vigtigt det er, at lærerne og de voksne i skolen ser sig selv som de vigtige rollemodeller, de er. At det netop er deres ageren, der legitimerer, hvordan fællesskabet opfører sig over for forskelligheder. Gode råd og eksempler gives til både skoler og fagfolk.


 

Familien skal vejlede i takt med barnets udvikling
Hold familier sammen

EPISODE 6: Skilsmisse med Lola Jensen

"Halvdelen af mig mangler. Den ene halvdel har jeg hos min far, og den anden har jeg hos min mor," Eren, 8. klasse.

I dagens episode har eleverne Matilde og Eren fra hhv. Maglegårdsskolen og Hjalleseskolen inviteret familieterapeuten Lola Jensen indenfor til en snak om det at være skilsmissebarn i skolen. Sammen sætter de fokus på, hvordan det føles altid at mangle den ene halvdel af sig selv – og hvor vigtigt det er, at både forældre og fagfolk fastholder fokus på barnets tarv, og tør at gå ind i privatsfæren overfor forældrene, hvis problemer opstår. Både eleverne og Lola Jensen kommer med gode og nemme råd, man som lærer kan tage med i dagligdagen.


 

Adgang til uddannelse
Formål med uddannelse

EPISODE 7: Larm i klassen

”Larm er enormt individuelt. Det afhænger af den situation, man er i, hvorfor en person man er, og hvilket behov man har. Derfor er larm sådan en svær størrelse”, Mikkel Windfeld Petersen.

I dagens episode inviterer eleverne Vilma og Thea fra Langelinieskolen og Husum Skole ekspert i klassemiljø Mikkel Windfeld Petersen indenfor til en snak om larm i klassen. For larm fylder stadig meget i de danske klasselokaler! Det bliver til en god snak om, hvorfor elever kan komme til at larme mere og mere i løbet af en dag, og hvorfor nogle rum larmer mere end andre. Der gives en masse gode og praktiske råd til, hvordan man kan komme larmen til livs.


 

Man må ikke diskriminere
Respekt for børns mening

EPISODE 8: Kropsidealer

Episode 8 af KLASSENS TIME udgives mandag den 24. februar, og har ekspert Morten Emmerik Wøldike i studiet.


 

Det bedste for barnet
Liv, overlevelse og udvikling

EPISODE 9: Stress

Episode 9 af KLASSENS TIME udgives mandag den 2. marts, og har ekspert Ulla Dyrløv i studiet.


 

Man må ikke diskriminere
Formål med uddannelse

EPISODE 10: Yngre og ældre elever

Episode 10 af KLASSENS TIME udgives mandag den 9. marts, og har ekspert Jannie Moon Lindskov i studiet.


 

Det bedste for barnet
Adgang til uddannelse

EPISODE 11: Læreren som samtalepartner

Episode 11 af KLASSENS TIME udgives mandag den 16. marts, og har ekspert Per Schultz Jørgensen i studiet.


 

Adgang til uddannelse

EPISODE 12: Undervisningsmiljø

12. og sidste episode af KLASSENS TIME udgives mandag den 23. marts, og har ekspert Mette Folmer i studiet.

Formål med uddannelse

 

Find podcasten i din yndlingsafspiller eller via RSS

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

Støt nu