SULTKATASTROFE!

Underernæring truer 13,6 millioner børns liv

Hver måned kan dine 299 kr. sende en nødhjælpspakke afsted til mindst to børn i katastroferamte områder.

Hver måned kan dine 199 kr. sørge for nøddemos, som sikrer at 4 børn får mad i en uge.

Hver måned kan dine 99 kr. sørge for 12 pakker næringsrige kiks, som sikre at børn får hurtig ernæring.

Dine 501 kr. kan sørge for en komplet livreddende behandling af et alvorligt underernæret barn.

Dine 336 kr. kan købe 144 pakker nærende nøddemos, som redder livet for alvorligt underernærede børn.

Dine 153 kr. kan købe 6 dåser mælkepulver, som giver 15 liter højenergimælk til alvorligt underernærede børn.

Verden står overfor en global sultkatastrofe. 45 millioner børn under 5 år er lige nu ramt af underernæring, og mindst
13,6 millioner er så alvorligt underernærede, at de er i akut fare for at dø af sult.

Stigende fødevarepriser og tørke

Det står særligt slemt til på Afrikas Horn, Afghanistan og Yemen, hvor børn mister livet hver dag.

Krigen i Ukraine, eftervirkningerne af coronakrisen og vedvarende tørke i mange lande på grund af klimaforandringer har forværret situationen yderligere.

Og børnene bliver de største ofre, når katastrofen rammer. De er ikke kun i overhængende fare for at miste livet til sulten, men deres fremtid i form af uddannelse og den langsigtede adgang til mad kommer også på spil.

Derfor er det også ekstremt vigtigt, at du bakker op om UNICEFs generelle arbejde, når katastrofen rammer.

Red et barns liv

Når du støtter UNICEF, støtter du børn i hele verden. Både med at overleve, men også med at få et værdigt liv.

Med din støtte kan vi f.eks. gennemføre en komplet livreddende behandling af et alvorligt underernæret barn for kun 501 kr.

Prisen inkluderer 24-40 dages behandling med højenergimælk og beriget jordnøddemos, medicin, et tæppe, en uges mad til en forælder eller anden omsorgsperson og hospitalsudstyr som termometer, kanyler, handsker, utrintest, kateder og slanger til intubering og intravenøs behandling.

Prisen er lille, men effekten stor. Sidste år behandlede vi sammen 5 millioner børn med nøddemos. Sammen kan vi nå endnu flere børn i år!

Hjælp børn i hele verden

Støt nu!

Flere lande i verden står over for historisk mange tilfælde af alvorlig underernæring. På Afrikas Horn er mere end 1,7 millioner små børn
under 5 år lige nu så underernærede, at de risikerer at dø, hvis de ikke får akut behandling – og hvis den fjerde regnsæson
udebliver, vil yderligere 300.000 børn komme i akut livsfare i løbet af de kommende uger. Det er et kapløb mod tiden.

”Hvis vi ikke handler nu, vil vi se tusindvis af børn dø i løbet af få uger,”

Mohamed M. Fall, UNICEFs regionaldirektør for Øst- og Syd-Afrika.

Med en særlig mælk og mos rig på vitaminer, mineraler og kalorier, kan vi på
otte uger redde underernærede børns liv.

UNICEF står for næsten 80% af forsyningerne til verdens børn.

For millioner af børn hvert år gør de små poser med nøddemos forskellen mellem liv og død, men lige nu får mindst 10 millioner alvorligt underernærede børn – eller 2 ud af 3 – ikke den livreddende behandling, de så desperat har brug for.

UNICEF er verdens største indkøber og distributør af nøddemos og står for mellem 75 og 80 procent af forsyningerne til verdens børn. Sidste år behandlede vi 5 millioner børn med nøddemos. I år kan og skal vi nå flere!

Når du donerer til UNICEF, anvender vi støtten til nødhjælp og udvikling de steder, hvor børnene har størst behov for hjælp.

Din støtte kan derfor gå til både ernæring, men også til fx sundhed, beskyttelse af børn eller andre livreddende aktiviteter.

Giv børn i hele verden en værdig fremtid

Støt nu
 

I 2021 gik 89,5 procent af UNICEF Danmarks indsamlede midler til arbejdet for børn i udsatte positioner overalt i verden, mens 1,1 procent blev brugt på administration.

 

 
UNICEF Danmark for alle verdens børn

VI ER HELT AFHÆNGIGE AF FRIVILLIGE GAVER OG DONATIONER

UNICEF er ikke finansieret af FN. Vores livsvigtige arbejde er kun muligt ved hjælp af frivillige bidrag fra staten, fonde, virksomheder og privatpersoner.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

UD AF ÉN DONERET KRONE GÅR 1 ØRE TIL ADMINISTRATION

Når du donerer går 89,5% til arbejdet for børn, lidt over 8% til indsamlingsaktiviteter, som sikrer at vi får samlet så meget ind som muligt og 1% til administration.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

DU FÅR SKATTEFRADRAG PÅ DONATIONER

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at du kan trække hele dit bidrag fra i skat, når du donerer til UNICEF.