Redningsarbejdere befrier en rædselslagen pige, der har været fanget under murbrokker efter jordskælvene i Indonesien

Hjælp børnene ramt af tsunami i Indonesien!

Din 199 kr. kan købe 6.633 vandrensningstabletter, der kan sørge for over 33.000 liter rent vand til de jordskælvsramte familier.

Dine 416 kr. kan købe to førstehjælpspakker til at hjælpe børn, der er kommet til skade under katastrofen.

Dine 568 kr. kan sørge for, at 2 indonesiske familier får en stor presenning og 4 varme tæpper, så de kan skabe sig midlertidige hjem.

Hjælp ofre for tsunami i Indonesien

En tsunami ramte lørdag Sundastrædet i Tndonesien. Der er allerede over 160 døde og mange er stadig fanget i murbrokkerne, så endnu flere frygtes omkomne.

UNICEF er klar til at hjælpe

Tsunamien har ødelagt tusindvis af huse, hospitaler, indkøbscentre, hoteller og mindst en bro. Mange veje er ufremkommelige og elektriciteten er afbrudt, hvilket vanskeliggør hjælpearbejdet.

UNICEF er til stede, hvor vi følger situationen nøje og er klar til at hjælpe. Indonesien befinder sig midt i et aktivt jordskælvsområde og derfor er UNICEFs landekontor i Indonesien godt forberedt på katastrofer som denne.
Vores lokale nødhjælpslager er fyldt op og klar til at levere nødvendige forsyninger som medicin, telte og rent vand.

Vi trækker på vores enorme erfaring fra hjælpeindsatser ved lignende katastrofer. De første dage er helt afgørende og vores fokus er på at hjælpe og beskytte børnene. Det allerførste, vi gør i en katastrofesituation som denne, er:

  • at sørge for husly til de mange familier, som har fået ødelagt deres hjem
  • at forene bortkomne børn med deres familier
  • at sikre rent vand til de ramte familier

Vi har brug for hjælp her og nu, så vi kan redde børnenes liv.

Lige nu kender vi ikke det fulde omfang af katastrofen efter Jordskælvet og tsunamien i Indonesien. Men det er helt afgørende for de katastroferamte børn, at vi kan rykke ud med nødhjælp med det samme, og derfor har vi brug for fleksible midler til indsatsen. Hvis vi mod forventning ikke kan bruge alle bidrag til indsatsen i Indonesien, vil de resterende midler bliver brugt til at hjælpe katastroferamte børn i andre lande.

Livet kan forandre sig på et øjeblik. Du kan hjælpe børn, der pludselig mister ALT på grund af en katastrofe.

Livet kan forandre sig på et øjeblik. Du kan hjælpe børn, der pludselig mister ALT.

Tsunami i Indonesien i 2004

En tsunami ramte også Indonesien tilbage i 2004. Dengang hjalp UNICEF både med nødhjælp og at få reetableret skolegang for de ramte børn.

Mindst 75 procent til arbejdet for børn

UNICEF er sat i verden for at hjælpe så mange udsatte børn som muligt. Derfor er vi meget påpasselige med vores omkostninger og administration. Når du donerer 100 kroner til UNICEF, kan du derfor som gennemsnitsbetragtning være sikker på, at mindst 75 kroner går til formålet.

I 2017 oplevede vi så stor opbakning fra danskerne, at vi kunne sende historisk mange penge ud at arbejde for børn. Så hvis du donerede 100 kroner i 2017, gik hele 78 kroner direkte til formålet. Fordelingen af UNICEF Danmarks anvendelse af midler er påvirket af regnskabsår med store eller mindre katastrofer i verden og egenkapitalens bevægelser. Derfor er det mest retvisende at se på UNICEF Danmarks anvendelse af pengene over en periode på fem år. Du kan læse mere om hvordan vi anvender de indsamlede midler her.

Det går pengene til

Vidste du at…

UNICEF Danmark for alle verdens børn

Vi er helt afhængige af frivillige gaver og donationer.

UNICEFs arbejde er ikke finansieret af FN. UNICEFs livsvigtige arbejde er kun muligt på grund af frivillige bidrag fra regeringer, fonde, virksomheder og private personer.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

Ud af én doneret krone går kun 4 øre til administration

Når du donerer, går 77 procent til arbejdet for børn, 4 procent til administration, og resten bliver investeret i at skabe større indtægter til børn.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

Du får skattefradrag på donationer

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at når du donerer til UNICEF, kan hele dit bidrag trækkes fra i skat.