Støt

Folkemødet 2024

Folkemøde på Bornholm

Den 13.-15. juni er der Folkemøde på Bornholm. Kom og mød os i FN Byens pavillon på Verdensmålenes Plads! Du kan bl.a. høre skuespiller og UNICEF ambassadør Nicolaj Kopernikus og fotograf Lasse Bak Mejlvang dele personlige beretninger og oplevelser med klimakrisen og dens voldsomme indvirkning på vores verden. Eller vær med, når UNICEF Danmark – sammen med Astrid Haug og et panel af skarpe unge- og rettighedseksperter – finder løsninger på dilemmaer, som børn og unge oplever. 

TORSDAG DEN 13. JUNI

Ørkenspredning, stigende vandstande og mangel på rent drikkevand præger en verden, der gradvist bliver mere ubeboelig. Effekterne af klimaforandringerne ses allerede tydeligt, og de kræver akut handling. Til dette arrangement vil Nicolaj Kopernikus og Lasse Bak Mejlvang dele personlige beretninger og oplevelser med klimakrisen og dens voldsomme indvirkning på vores verden.

Mads Helleberg Dorff vil kaste lys over, hvordan løsninger fra bl.a. den danske vandsektor kan bidrage til at løse den klima- og vandkrise, som vi står overfor. Lasse Bak Mejlvang vil dele fotografier og fortællinger fra sin rejse til Tuvalu, en stat, der oplever en eksistentiel trussel, da de risikerer at synke pga. stigende vandstand. Dernæst vil Nicolaj Kopernikus fortælle om sit besøg til Etiopien, hvor han med egne øjne oplevede konsekvenserne af akut vandmangel i et land præget af tørke. Chef for Vand i Dansk Industri vil afrunde seancen med sine perspektiver.


FREDAG DEN 14. JUNI

Der er mange FN-dage i løbet af året, som sætter fokus på vigtige sager og i år er der stødt en ny til, nemlig FNs Internationale Dag for Leg. Visionen for den nye mærkedag er, at vi alle på den internationale legedag husker at lege og sammen gør en indsats for at forbedre børns adgang til leg.

I denne session vil oplægsholdere fra UNICEF, UNESCO, LEGO Fonden og DBU fortælle om deres erfaringer med at bruge leg som redskab – både i Danmark, i mange landes uddannelsessystemer og i humanitært arbejde med børn. Vi slutter af på den eneste rigtige måde, når det handler om leg – nemlig med at lege. Mød op, bliv klogere på legens potentiale og gå fra eventet glad i kroppen og stærkere i legemusklen.


LØRDAG DEN 15. JUNI

De dilemmaer børn og unge oplever kan være mange, komplekse og handle om alt fra fx online kultur til kropsidealer eller klima. Løsningerne er ikke altid lette. Men børns rettigheder, som formuleret i børnekonventionen, kan være en hjælp til at finde svar. Børnerettigheder er nemlig ikke kun juridiske paragraffer, de kan også bruges af børn, unge og voksne til – sammen – at løse svære udfordringer i hverdagen.

Vær med, når UNICEF Danmark – sammen med Astrid Haug og et panel af skarpe unge- og rettighedseksperter – finder løsninger på dilemmaer. Dilemmaerne er indhentet på UNICEF Danmarks rettighedsskoler og kommer dermed direkte fra børn og unge selv.