Fakta om
børnesoldater

Hjem » Fakta til opgaven » Fakta om børnesoldater

Hvad er en børnesoldat?

Børnesoldater er børn under 18 år, som er med i væbnede kampe. En væbnet kamp er, når der bliver skudt med våben som for eksempel pistoler og geværer. Børnesoldater bliver tvunget til at skyde andre mennesker, eller også følger de med som bærere, sendebud eller spejdere. Børnesoldater kan også være piger, som bliver udnyttet seksuelt i de væbnede grupper.

Tusindvis af børn i verden er børnesoldater i militser, væbnede grupper og hære. Børnekonventionen siger ellers, at ingen børn må være deltagere i en krig.

I Congo tvang en oprørsgruppe børn til at skyde deres søskende, ellers ville de selv blive skudt. Det gjorde, at børnene blev smidt ud af deres familie eller selv stak af, fordi de var flove og ulykkelige over det, de havde gjort. Og så var de nemme at fange ind i en væbnet gruppe. Børn, der ikke har nogen mor og far at vende hjem til, stikker sjældent af fra de væbnede grupper, for så er de helt alene. Og når man kun er et barn, er det tryggere at være sammen med en væbnet gruppe, også selvom det betyder, at man skal slå andre mennesker ihjel eller bliver slået og misbrugt.

Det er oftest meget fattige børn, der bliver børnesoldater, for hvis de ikke var med i soldatergruppen, ville de måske ikke få noget mad.

 

Hvor er der børnesoldater?

Der er flest børnesoldater i Afrika i lande som Sydsudan. Men der er også børnesoldater i Asien, Sydamerika og Mellemøsten. For eksempel i Sri Lanka og Syrien.

15-årige Tshilembi på et reintegrationscenter for tidligere børnesoldater i Congo.

15-årige Tshilembi er tidligere børnesoldat i Congo. "Jeg sluttede mig til militsen for at blive beskyttet, for både militæret og militserne arresterede folk," fortæller han.
© UNICEF/2017/Tremeau

17-årige Odia fra Congo er forældreløs og håbede på en bedre fremtid, da hun tilsluttede sig en væbnet milits.

17-årige Odia fra Congo er forældreløs og håbede på en bedre fremtid, da hun tilsluttede sig en væbnet milits. "Vi fik at vide, at hvis vi tilsluttede os militsen, ville vi få et hus, uddannelse og arbejde."
© UNICEF/2018/Tremeau

16-årige Albertine fra Congo er tidligere børnesoldat. Hun har set krig, vold og har brug for beskyttelse.
For mig er krig mangel på fred. Krig er mangel på muligheder og lederskab, som skaber fattigdom. Hvis vi havde muligheder, ville folk ikke tilslutte sig de væbnede grupper og kæmpe imod staten.

Albertine, 16 år, tidligere børnesoldat i Congo.

Hvad gør krig ved børnesoldater?

  • børnene kan få mareridt eller sove dårligt
  • børnene kan blive aggressive og mistroiske
  • børnene kan få koncentrationsbesvær og have svært ved at lære nye ting
  • børnene tager stoffer for at glemme, hvad de har gjort eller mistet

Hvis du havde slået et andet menneske ihjel, ville du helt sikkert have det rigtig skidt og for eksempel vågne op med mareridt hver nat, ligesom mange børnesoldater gør. Børnesoldaterne har hovedet fuld af de kampe, de har set, og det giver typisk nogle ubehagelige reaktioner for børnene.

Når børnene bliver frigivet fra en væbnet gruppe, vil de gerne hjem, men det er ikke altid så let. Nogle gange er der for det første ikke nogen familie at vende tilbage til, fordi de er flygtet eller er blevet slået ihjel. For det andet udstøder familier og landsbyer også nogle gange børnene, fordi de har dræbt mennesker, eller i pigernes tilfælde, fordi de kommer hjem med børn, de ikke har nogen far til.

Når det lykkes børnene at komme hjem til deres familie, har de en masse, de skal indhente. De fleste har nemlig ikke gået meget i skole, og derfor skal de starte helt forfra med at lære at læse og regne. Når man samtidig har svært ved at koncentrere sig, så kan det være rigtig svært.

 

Hvad siger Børnekonventionen om Børnesoldater?

Et tillæg til børnekonventionen om børns deltagelse i krig fra 2000 siger, at det er forbudt for børn under 18 år at være med i krig og væbnede kampe. Derudover er det en krigsforbrydelse, hvis børn under 15 år er med i en national hær.

16-årige Albert fra Congo viser sine skader frem. Han blev skudt i begge ben af soldater fra den militsgruppe, han selv var med i.

16-årige Albert fra Congo viser sine skader frem. Han blev skudt i begge ben af soldater fra den militsgruppe, han selv var med i.
© UNICEF/2018/Tremeau

børnesoldater

15-årige Kiabu sluttede sig til en væbnet gruppe, fordi hendes bedste veninde, Djumba, var med i en. Djumba overlevede ikke. "Jeg tænker ofte på hende, og det gør mig ked af det, for hun var min ven."
© UNICEF/2018/Tremeau

Hvad gør UNICEF for børnesoldaterne?

UNICEF hjælper først og fremmest med at forhandle og lave aftaler, der får børnesoldaterne frigivet. Dernæst hjælper vi børnene tilbage til et normalt liv.

Børn, der har været med i kampe, har brug for at snakke om de grimme ting, de har oplevet, eller de mareridt som mange tidligere børnesoldater lider af. Hjælpen kan være, at de kommer i skole, at de har nogen at snakke med, at de kommer hjem til deres familie, og at de får undervisning i et håndværk, så de kan klare sig selv. UNICEF har også sørget for, at undervisning i fred er kommet på skoleskemaet i lande, hvor der har været krig.

Børn til undervisning på et UNICEF-støttet center for tidligere børnesoldater i Congo.
Tegning lavet af en pige på centret.
En flok piger spiller fodbold på centret for tidligere børnesoldater.
Drenge spiller skak på reintegrationscentret.
Børn til undervisning på et UNICEF-støttet center for tidligere børnesoldater i Congo. Centret arbejder for at reintegrere børnene i samfundet, samtidig med at de får undervisning og et trygt rum, hvor børnene får støtte til at bearbejde de ubehagelige oplevelser, de har været udsat for. © UNICEF/2018/Tremeau
Piger, der er tidligere børnesoldater, sidder og tegner på reintegrationscentret for i Congo. © UNICEF/2018/Tremeau
Tegning lavet af en pige på centret. © UNICEF/2018/Tremeau
En flok piger spiller fodbold på centret for tidligere børnesoldater. © UNICEF/2018/Tremeau
Drenge spiller skak på reintegrationscentret. © UNICEF/2018/Dubourthoumieu

Sidst opdateret d. 3. juni 2020.