Fakta om
børnarbejde

Hjem » Fakta til opgaven » Fakta om børnearbejde

Hvad er børnearbejde?

Selvom du er flaskedreng en gang om ugen og synes, at det kan være lidt hårdt, så vil man nok kalde det et fritidsjob i stedet for børnearbejde. Der er masser af børn, der arbejder for at tjene lidt lommepenge, uden at det ødelægger deres mulighed for at gå i skole, have fritidsinteresser og hvile sig nok. Men der er også børn, der arbejder for at få noget at spise og for at overleve. Her kan du læse fakta om børnearbejde.

Børnearbejde kan for eksempel være, at børn på landet skal hjælpe rigtig mange timer med at høste korn og passe dyr, for at familien kan overleve. Og når børnene passer køer og geder hele dagen, kommer de ikke i skole. I byerne arbejder hjemløse og fattige børn for eksempel som skopudsere eller vasker bilruder. Børnearbejderne på gaden er sjældent populære, og medarbejdere fra butikker jager dem væk, fordi de generer deres kunder. Derudover tjener de meget få penge.

Se en kort tegnefilm om børnearbejde.

Børnearbejde er et problem, når børnene arbejder alt for meget, og det forhindrer dem i at være raske eller komme i skole. UNICEF mener, at det er skadeligt for børn mellem 5 og 11 år at arbejde mere end en time uden for hjemmet eller over 28 timer derhjemme om ugen. Når de er mellem 12 og 14 år, er det børnearbejde, når de arbejder mere end 14 timer med løn udenfor hjemmet eller det dobbelte hjemme om ugen. Når børnene er mellem 15 og 17 år er alt over 43 timer med løn udenfor hjemmet eller derhjemme om ugen børnearbejde.

Piger og drenge laver i høj grad det samme arbejde på fabrikker og i plantager. Men i flere kulturer regner man drengene for at være vigtigere end piger, og så er det ikke så vigtigt, at pigerne kommer i skole. Det gør, at mange piger arbejder i hjemmene, hvor de laver mad, passer børn og gør rent. Derudover arbejder millioner af piger som tjenestepiger i private hjem. Og her bliver de oftere udsat for udnyttelse og seksuelt misbrug end børn i andre jobs.

 

chad-dreng-børnearbejde

8-årige Ahmed bærer mursten på hovedet på en murtensfabrik i udkanten af N'Djamena, Chad. På fabrikken arbejder Ahmed med andre børn.
© UNICEF/2017/Sokhin

Hvor mange børn arbejder i verden?

UNICEFs seneste tal siger, at der er omkring 168 millioner børn mellem 5 og 17 år, der arbejder – langt størstedelen (120 millioner) er under 14 år. Siden 2000 er antallet af børnearbejdere faldet med omkring en tredjedel.

Når børn arbejder, er det en konsekvens af fattigdom, og derfor finder man også flest børnearbejdere i de fattigste lande i Afrika og Asien.

UNICEF/2017/Brown/Child/Labour/Myanmar

13-årige Rai Seng arbejder for 4,000 kyat (20 kr.) om dagen med at bygge og reparere veje langs Myitkyina-Bhamo, Kachin.
© UNICEF/2017/Brown

Piger sælger frugt på gaden i Korhogo, Elfenbenskysten. Det er ofte fattigdom, der tvinger børn til at arbejde.

Børn sælger mad på et marked i Korhogo i det nordvestlige Côte d’Ivoire. I landet udfører 1,4 millioner børn børnearbejde.
© UNICEF/2017/Dejongh

UNICEF/2017/El-Baba/Yunis/Child/Labour/Gaza/Palestine

13-årige Yunis forsørger alle hans 14 familiemedlemmer for 38 kr. om dagen ved at sælge kaffe på stranden i Gaza dagen lang.
© UNICEF/2017/Dejongh

Hvad er skadeligt børnearbejde?

En fattig pige i Nepal arbejdede op mod 18 timer om dagen på en tæppefabrik, og hvis hun brokkede sig eller virkede for træt, så kunne de voksne på fabrikken godt finde på at slå. Pigen kom ikke i skole, og hun var bange og ked af det, når hun sad og vævede tæpper. Pigen udførte skadeligt børnearbejde. Desværre er der masser af historier om børn, der har skadeligt arbejde på fabrikker, i miner eller i plantager. Børnene arbejder alt for meget, de bærer på alt for tunge ting, de får ikke særlig mange penge, og så er de tit udsat for kemikalier, der kan gøre dem syge.

Fattigdom er en af de største grunde til skadeligt børnearbejde. Hvis en familie er fattig og skal kæmpe for at få råd til mad, så arbejder børnene ofte i stedet for at gå i skole, og det er ofte farligt arbejde. For jo fattigere en familie er, jo mere er den villig til at gøre for at tjene penge. Der er også historier om, at fattige familier giver deres børn væk som afbetaling på lån, fordi de slet ikke ved, hvordan de skal få penge til mad.

Når børnene så ikke kommer i skole, så lærer de ikke at læse og skrive, og så kan de måske kun få et farligt og dårligt lønnet arbejde. På den måde bliver fattige familier ved med at være fattige, hvis børnene ikke kommer i skole.

Hvordan skader børnearbejde børn?

Der er mange børn, der får fysiske skader af deres arbejde. Arbejde på fabrikker kan give forbrændinger, sygdomme i hals og næse, øjen- og øreskader samt hovedpine og hudsygdomme på grund af de kemikalier børnene arbejder med. Det er også almindeligt, at børn brækker ben og arme og for eksempel får revet en finger af, når de passer farlige maskiner, hvor de kan sidde fast.

Nogle børn bliver behandlet dårligt af deres arbejdsgivere, de bliver slået og truet. Det gør for eksempel, at de har svært ved at lære noget senere, og at de ikke kan samarbejde med andre, fordi de ikke stoler på andre mere. Børn der er tvunget til prostitution eller er blevet udnyttet på andre måder, bliver også skadet følelsesmæssigt, og til sidst kan de måske ikke føle kærlighed over for familie og venner.

Det er skadeligt arbejde for børn, når:

  • børnene arbejder så meget, at de ikke kan komme i skole
  • det er fuldtidsarbejde, og alt for mange timer af døgnet er arbejdstimer
  • børn lever og arbejder på gaden under dårlige forhold
  • lønnen er alt for lav
  • arbejdet gør børnene syge
  • arbejdet skader børns værdighed og selvværd, som for eksempel tvangsarbejde og seksuel udnyttelse
  • arbejdet er farligt for børnene

Hvad siger børnekonventionen om Børnearbejde?

Børnekonventionens artikel 32 siger, at børn skal beskyttes mod økonomisk udnyttelse og arbejde, der kan skade dem, deres skolegang eller deres helbred.

Statens forpligtelse til at beskytte børn med at beskæftige sig med arbejde, der udgør en trussel mod deres helbred, undervisning og udvikling, og til at fastsætte en mindstealder for børns arbejde og en sikring af arbejdsforholdene.

Børnekonventionen, artikel 32.

Hvad gør UNICEF ved børnearbejde?

UNICEF arbejder sammen med regeringer for at stoppe skadeligt børnearbejde. Det gør UNICEF blandt andet ved at tale med regeringer om deres regler for børnearbejde og sige, at de skal holde øje med, om børnene har det godt.

UNICEF siger også til regeringerne, at det er vigtigt, at alle børn kan komme gratis i skole. Så arbejder de måske ikke så meget, og de kan få en uddannelse og klare sig bedre, når de bliver store.

UNICEF støtter også centre, der tager sig af tidligere børnearbejdere. De voksne på centrene finder børnearbejderne på fabrikker og lignende, og så tager de dem med sig. På centrene får børnene et sted at bo, og de kommer i skole. De kan også snakke med de voksne om deres grimme oplevelser.

UNICEF er imod alle typer børnearbejde, der sætter barnets sundhed, uddannelse eller vækst i fare.

Sidst opdateret d. 2. juni 2020.