Fakta om verdens børn

- Hvor mange børn er der i verden?

16. maj 2018
Hvis du skulle tælle alle verdens børn, så skulle du tælle til 2,2 milliarder.

Børnene udgør næsten en tredjedel af jordens samlede befolkning på 7,6 milliarder mennesker.

Hvad er et barn?

- Som huskeregel er et barn en person, der er under 18 år. I de fleste lande skal man nemlig være 18 år gammel, før man er myndig og kan bestemme selv.

Har alle børn det godt?

- Det er ikke altid lige nemt at være barn. Millioner af verdens børn får ikke lov til at lege og gå i skole, for eksempel fordi de arbejder så meget og så hårdt, at det skader dem. Der er også børn, der bliver solgt, bliver udnyttet seksuelt, er ofre for krig og vold, eller som ender på gaden uden forældre og tryghed. I rigtig mange tilfælde er det fordi, de er fattige. Derfor arbejder UNICEF på, at børn får en god og tryg opvækst i 190 lande og territorier verden over.

Har verdens børn fået det bedre de sidste 50 år? 

- Ja, i dag dør halvt så mange børn, før de fylder fem år, sammenlignet med i 1990.

I 1990 døde 12,5 millioner børn inden deres fem års fødselsdag - mange af dem af sygdomme, som de ikke ville dø af, hvis de boede i Danmark. I 2016 var det tal faldet til 5,6 millioner. Men 5,6 millioner er stadig for mange, for det svarer til flere mennesker end hele Danmarks befolkning tilsammen.

Men det går heldigvis fremad, bl.a. fordi flere børn end nogensinde bliver vaccineret mod farlige sygdomme som mæslinger og polio. Der er også flere børn, der kan drikke vand uden at blive syge af for eksempel diarré. Faktisk har flere mennesker end nogensinde adgang til rent drikkevand – helt specifikt omkring 2,6 milliarder flere, end det var tilfældet i 1990.

En anden god nyhed er, at flere børn kommer i skole end tidligere. Fra 2002 til 2017 faldt antallet af børn, der ikke går i skole, fra 100 millioner til 59 millioner.