Fakta om børnesoldater

Hvad er en børnesoldat?

15. maj 2018
- Børnesoldater er børn under 18 år, som er med i væbnede kampe. En væbnet kamp er, når der bliver skudt med våben som for eksempel pistoler og geværer. Børnesoldater bliver tvunget til at skyde andre mennesker, eller også følger de med som bærere, sendebud eller spejdere. Børnesoldater kan også være piger, som bliver udnyttet seksuelt i de væbnede grupper.

Tusindvis af børn i verden er børnesoldater i militser, væbnede grupper og hære. Børnekonventionen siger ellers, at ingen børn må være deltagere i en krig.

I Liberia tvang en oprørsgruppe børn til at skyde deres søskende, ellers ville de selv blive skudt. Det gjorde, at børnene blev smidt ud af deres familie eller selv stak af, fordi de var flove og ulykkelige over det, de havde gjort. Og så var de nemme at fange ind i en væbnet gruppe. Børn, der ikke har nogen mor og far at vende hjem til, stikker sjældent af fra de væbnede grupper, for så er de helt alene. Og når man kun er et barn, er det tryggere at være sammen med en væbnet gruppe, også selvom det betyder, at man skal slå andre mennesker ihjel eller bliver slået og misbrugt.

Det er oftest meget fattige børn, der bliver børnesoldater, for hvis de ikke var med i soldatergruppen, ville de måske ikke få noget mad.

Hvor er der børnesoldater?

- Der er flest børnesoldater i Afrika i lande som Sydsudan. Men der er også børnesoldater i Asien, Sydamerika og Mellemøsten. For eksempel i Sri Lanka og Syrien.

Hvad gør krig ved børnesoldaterne?

- Hvis du havde slået et andet menneske ihjel, ville du helt sikkert have det rigtig skidt og for eksempel vågne op med mareridt hver nat, ligesom mange børnesoldater gør. Børnesoldaterne har hovedet fuld af de kampe, de har set, og det giver typisk nogle ubehagelige reaktioner for børnene.

  • børnene kan få mareridt eller sove dårligt
  • børnene kan blive aggressive og mistroiske
  • børnene kan få koncentrationsbesvær og svært ved at lære nye ting
  • børnene tager stoffer for at glemme, hvad de har gjort eller mistet

Når børnene bliver frigivet fra en væbnet gruppe, vil de gerne hjem, men det er ikke altid så let. Nogle gange er der for det første ikke nogen familie at vende tilbage til, fordi de er flygtet eller er blevet slået ihjel. For det andet udstøder familier og landsbyer også nogle gange børnene, fordi de har dræbt mennesker, eller i pigernes tilfælde, fordi de kommer hjem med børn, de ikke har nogen far til.

Når det lykkes børnene at komme hjem til deres familie, har de en masse, de skal indhente. De fleste har nemlig ikke gået meget i skole, og derfor skal de starte helt forfra med at lære at læse og regne. Når man samtidig har svært ved at koncentrere sig, så kan det være rigtig svært.

Hvad siger Børnekonventionen om Børnesoldater?

- Et tillæg til børnekonventionen om børns deltagelse i krig fra 2000 siger, at det er forbudt for børn under 18 år at være med i krig og væbnede kampe. Derudover er det en krigsforbrydelse, hvis børn under 15 år er med i en national hær.

Hvad gør UNICEF for børnesoldaterne?

- UNICEF hjælper først og fremmest med at forhandle og lave aftaler, der får børnesoldaterne frigivet. Dernæst hjælper vi børnene tilbage til et normalt liv.

Børn, der har været med i kampe, har brug for at snakke om de grimme ting, de har oplevet, eller de mareridt som mange tidligere børnesoldater lider af. Hjælpen kan være, at de kommer i skole, at de har nogen at snakke med, at de kommer hjem til deres familie, og at de får undervisning i et håndværk, så de kan klare sig selv. UNICEF har også sørget for, at undervisning i fred er kommet på skoleskemaet i lande, hvor der har været krig.