Hvorfor er Rettighedsskole en god idé for os?

”En kultur baseret på respekt og trivsel er afgørende for at modvirke mobning og for at sikre et godt læringsmiljø. Her har Rettighedsskole sin måske største styrke, og vores løbende undersøgelser og erfaringer peger netop i den retning. Vores trivsel er målbart blandt de højeste i kommunen. Mange forældre, der skal vælge skoletilbud til deres børn, fremhæver Rettighedsskole som afgørende for deres valg af netop vores til deres barn. Den store søgning styrker vores økonomiske muligheder for at skabe den kvalitet, vores elever fortjener.”, siger Kristian Borg, skoleleder på Langelinieskolen.

"Jeg oplever som lærer en stor opbakning fra forældrene i min klasse, fordi vores arbejde med børns trivsel fra skolestart til dimission har en rød tråd, og det er FNs Børnekonvention. Som medarbejder på en Rettighedsskole finder jeg en ro og en tyngde i, at mit arbejde med trivsel og sociale kompetencer tager afsæt i hele verdens konvention på området. Børn skal lære at blive bevidste om deres rettigheder og selv handle på dem. UNICEF Danmark tilbyder med Rettighedsskole en model for, hvordan man konkret kan gå frem - det handler om at skabe sammenhæng og bæredygtige forandringer for vores børn - det skal give mening!", siger Christian Bruun Bindslev, projektkoordinator på Langelinieskolen.