Børnenes
Nytårstale


 

Hvordan ville en nytårstale se ud, hvis man spurgte børn i Danmark?

Hvert eneste år sidder danskerne bænket til Dronningens nytårstale. Men hvordan ville en nytårstale se ud, hvis man spurgte børn i Danmark? Hvilke tanker og oplevelser sidder de tilbage med på bagkanten af året? UNICEF Danmark og TV 2 samarbejder om et nyt børneinddragelsesprojekt, der hedder Børnenes Nytårstale.


Hvorfor Børnenes Nytårstale?

UNICEF arbejder for styrket børneinddragelse alle de steder, hvor der er børn. Inddragelse er at sige sin mening og emner, der er vigtige for én eller om forhold der vedrører én selv. Inddragelse er også at opleve at blive lyttet til og taget alvorligt. Det er de voksnes ansvar at skabe rammerne for formidling direkte fra børnene selv og på den måde styrke børn og unges demokratiske dannelse samt evne og lyst til at engagere sig i samfundet. Præcis dette er formålet med projektet.

I dag oplever børn og unge i ringe grad at blive taget med på råd af voksne beslutningstagere. Det gælder i politik, hvor børn ikke inddrages tilstrækkeligt. Eksempelvis oplever kun 7% af børn og unge, at voksne lytter, når der træffes beslutninger, der vedrører dem i kommunen.

Men også på de arenaer, hvor børn typisk færdes, fx i skolen og i fritidslivet, halter det med inddragelsen – og i medierne fylder børns perspektiver også for lidt. Kun 0,4% af artiklerne i danske nyhedsmedier bruger børn eller unge under 18 år som kilder.

Børnenes nytårstale har til hensigt at sikre børns stemmer gennem en rettighedsbaseret børneinddragelse.

Om projektet

Projektet, der også har eksisteret i Norge gennem flere år, består af et undervisningsforløb som leder til en tv produktion, hvor indsendte nytårstaler fra børn og unge overalt i Danmark udvælges og vises på nationalt tv. Vi er i fuld gang med at udvikle undervisningsmaterialet, der bliver lanceret i oktober 2023.

Undervisningsmaterialet kommer til at bestå af et undervisningsforløb for mellemtrin og udskoling, der med nytårstalen som ramme skal motivere børn og unge til at deltage i den offentlige debat. En central del bliver elevernes formidling af deres taler i lokalområdet, fx være til klassens forældre, det lokale plejehjem eller byrådet.

Er du ikke lærer i en skoleklasse og vil du gerne hjælpe børn og unge med at formidle deres budskaber i en tale, så kan du plukke og anvende elementer fra undervisningsforløbet. Du kan fx være forælder, træner i idrætsforeninger, spejderleder, pædagog på fritidshjem eller i klub mv.

Projektet er støttet med midler fra Nordea Fonden.


 

De tre ben i projektet

Den overordnede målsætning med Børnenes Nytårstale er at understøtte meningsfuld børneinddragelse og motivere børn og unge til at engagere sig i demokratiske samtaler, samt at påvirke den brede befolkning i retning af større anerkendelse af værdien af børns perspektiver.

KOMPONENT 1. - UNDERVISNINGSFORLØB
Formålet med forløbet er at styrke børns kendskab til deres rettigheder og motivere dem til at tage del i den demokratiske samtale ved at inspirere og guide til, hvordan man forholder sig til årets begivenheder og formidler sine perspektiver i en tale. Forløbet udvikles i to versioner målrettet børn og unge på hhv. grundskolens mellemtrin- og udskolingsniveau, hvor det vil blive bundet op på Fælles Mål i dansk, samfundsfag og historie.

Forløbet vil bestå af en lærervejledning og forskellige e-læringsmoduler til lærerne samt undervisningsmateriale til eleverne. Undervisningsmaterialet til eleverne vil indeholde konkrete øvelser, aktiviteter og inspiration til arbejdet med Børnenes Nytårstale i klassen, herunder inspiration og værktøjer til, hvordan man finder sit emne, opbygger sin tale og leverer sine budskaber. Materialet vil have en didaktisk progression og kunne bruges samlet i en temauge, men lærerne kan også plukke i materialet efter behov og udvælge moduler og forløb med særskilte temaer og læringsmål.

KOMPONENT 2. - OUTREACH-EVENTS
For at engagere flere børn og unge og understøtte, at skoler på tværs af hele landet arbejder med undervisningsmaterialet, planlægger og afvikler vi seks events om året i udvalgte kommuner. Her vil vi indgå aftaler med kommunerne om at samle flere skoler for at sætte fokus på børns ret til at ytre sig. Undervisningsmaterialet vil blive en integreret del af eventsene og betone muligheden for at børn og unge kan indsende en tale til Børnenes Nytårstale. Til eventsene vil børn og unge i en mere underholdende kontekst kunne opleve, at deres stemme er vigtig.

KOMPONENT 3. - TV PRODUKTION
Selve tv-produktionen af Børnenes Nytårstale foregår på TV2. Formålet med tv-produktionen er at løfte børn og unges stemmer direkte ind på en platform, hvor voksne normalt bestemmer, og give dem taletid på årets allersidste dag. Med tv-produktionen af Børnenes Nytårstale ønsker vi at revitalisere en gammel tradition og dermed skabe en ny, hvor udvalgte børn får ordet på samme dag som Hendes Majestæt Dronningen taler til befolkningen. For når børnene får mulighed for – uden afbrydelser – at give deres version af verdens tilstand, kreerer vi et samtalerum for voksne og børn på den anden side af skærmen. Alle børn og unge får mulighed for at indsende deres tale, en komité bestående af både børn og voksne deltager desuden i udvælgelsen til tv.


 

Barnas tale - nytårstale i Norge

UNICEF Norge har igennem flere år afviklet et tilsvarende projekt - et projekt som startede som 'Barnets 17. maj tale' (Norges nationaldag), men som senere blev til 'Barnets Nytårstale'. Her kan du møde Zakaria, der i 2020 holdt barnets 17. maj tale i Norge.