Til Børnenes Dag 2019 fejreer vi FN's Børnekonventions 30-års fødselsdag.

Børnekonventionen
fylder 30 år

I 2019 fylder Børnekonventionen 30 år. Det er et særligt år for verdens børn og for UNICEF, som globalt bruger anledningen til at give børnene en stemme og fremskynde handlinger, der kan opfylde børns rettigheder.

Børnekonventionen er den mest ratificerede traktat i historien. Der er universel opbakning om børns rettigheder. Men konventionen er stadig langt fra virkelighed for alle børn, og børns rettigheder brydes hver dag.

Børn kæmper for deres rettigheder

Barndommen i dag ser meget anderledes ud end i 1989: Globale tendenser som digitale teknologier, klimaforandringer, langvarige konflikter, migration, urbanisering og nye forventninger til børn og unge ændrer barndommen hurtigt. Ser vi 30 år frem i tiden, vil nye udfordringer og muligheder sætte rammerne om børnenes liv. Men børns rettigheder er der ingen udløbsdato på. De er lige så vigtige og relevante som før. Og børnene har fået nok af at vente. Over hele verden kæmper børn for deres rettigheder og for klodens fremtid – og de opfordrer voksne til at tage handling nu.

30-års dagen giver en unik mulighed for at genskabe håbet, visionen og engagementet, som førte til vedtagelsen af Børnekonventionen i 1989. Vær med til at give børnene en stemme, lytte og sammen realisere det løfte, som verden har givet til nutidens og fremtidens børn. For alle verdens børn.

Dit barn skal ses OG høres!
 
Hvis du lytter, så hører du om håb, fred, fremtid og forandringer. For dig, mig og alle verdens børn.

Børnekonventionen fylder 30 år

Et spædbarn ligger i sin mors trygge hænder

Læs 5 argumenter for, hvorfor rettigheder er vigtige i artiklen her.

Fakta om Børnekonventionen

  • Børnekonventionen blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 20. november 1989.
  • Med Børnekonventionen er verdens børn sikret en række rettigheder om retten til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig.
  • 196 lande har underskrevet og ratificeret Børnekonventionen. Somalia og Sydsudan er de seneste lande, som har tilsluttet sig. Det skete i 2015. Kun USA mangler stadig at ratificere Børnekonventionen.
  • UNICEF spillede en central rolle i tilblivelsen af Børnekonventionen. Og som FN’s børneorganisation har UNICEF fået til opgave at bistå landene med viden og rådgivning, som kan hjælpe dem med at overholde børns rettigheder.
  • Hvert 5. år bliver alle lande gransket og eksamineret af FN’s Børnekomité, som kritiserer de punkter, hvor landene ikke overholder konventionen og kommer med anbefalinger til, hvordan de enkelte lande kan gøre det bedre.
  • Sidst Danmark blev eksamineret af FN’s Børnekomité var i 2017. Danmark fik generelt ros, men komiteen kom også med kritik og anbefalede Danmark at styrke indsatsen for blandt andre flygtningebørn, statsløse børn, børn i psykiatrien og børn i Grønland.
FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989.
Download

Se FN’S Konvention om barnets rettigheder her

Download

Tidslinje for børns rettigheder

1946

FN’s Generalforsamling opretter UNICEF.

1948

FN’s Generalforsamling vedtager Verdenserklæringen om menneskerettigheder, hvori artikel 25 giver mødre og børn krav på særlig omsorg og hjælp.

1967

Revselsesretten for lærere afskaffes i Danmark.

1988

Graversen udvalget nedsættes for at gennemgå dansk lovgivning om børn og unge

1989

Børnekonventionen vedtages ved FN’s Generalforsamling.

1991

Danmark tiltræder Børnekonventionen.

1992

Ny social lovgivning giver unge over 15 år partsrettigheder, hvis de skal anbringes uden for hjemmet.

1993

Grønland tiltræder Børnekonventionen

1994

Børnerådet oprettes, som et statsligt råd, der skal tale børnenes sag.

1995

Danske NGO’er opretter ”Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen i Danmark” for at bidrage til overvågning og implementering af Børnekonventionen i Danmark.

1997

Revselsesretten afskaffes helt i Danmark.

1998

Børnerådet etableres permanent.

2000

FN’s Generalforsamling vedtager den valgfrie protokol vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter og FN’s Generalforsamling vedtager den valgfrie protokol vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi.

2002

Danmark tiltræder de to valgfrie protokoller.

2004

Grønland tiltræder den valgfrie protokol om inddragelse af børn i væbnede konflikter

2009

UNICEF arrangerer globalt klimatopmøde for børn i København.

2011

FN’s Generalforsamling opretter valgfri protokol om individuel klageadgang.

Barnets Reform træder i kræft. Reformen sikrer, at udsatte børn og unge får de bedste muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer, samt styrke samarbejdet omkring barnet på alle niveauer.

2012

Regeringen nedsætter et betænknings-udvalg, der skal undersøge fordele og ulemper ved at gøre Børnekonventionen til en del af dansk lov. I 2014 bliver det afgjort, at Børnekonventionen ikke skal inkorporeres i dansk lov.

Danmark etablerer et ”Børneombud” efter anbefaling fra FN’s Børnekomité, bestående af Børnerådet; Børns Vilkår samt Ombudsmandens Børnekontor

2015

Børnekonventionen bliver den mest ratificerede menneskerettighedstraktat i verden, da Somalia og Sydsudan tiltræder.196 stater har nu ratificeret Børnekonventionen.

Danmark tiltræder den valgfrie protokol om individuel klageadgang.

2016

Grønland tiltræder den valgfrie protokol om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi.

Danmark afleverer sin 5. periodiske rapport til FN’s børnekomité. Danmark har tidligere rapporteret til komitéen i 1993, 1998, 2003, 2008 og 2016.

2017

Danmark er til eksamen hos FN’s Børnekomité.

2019

FN’s Børnekonvention fylder 30 år. Det fejrer vi til Børnenes Dag den 20. november 2019.

FNs Børnekonvention er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for børn.

Se hvordan du kan være med til at fejre Børnekonventionens fødselsdag her.

Støt vores arbejde for børns rettigheder

Hjælp nu