Bliv
Erhvervshjælper

Ønsker din virksomhed at være Erhvervshjælper?

Tilmeld jer her

Hjem » Bliv Erhvervshjælper

 

Vis jeres sociale ansvarlighed og støt vores arbejde med verdensmålene

UNICEF Erhvervshjælper-programmet er et CSR tilbud, der er velegnet til jer, som gerne vil vise socialt ansvar, og samtidig bidrage til velgørenhed på en enkel måde. Sammen med UNICEF hjælper I med jeres donation verdens mest udsatte børn. Også de børn, som er sværest at nå.

Som UNICEF Erhvervshjælper får I mulighed for at synliggøre, at I er en velgørende virksomhed – til gavn for jeres relationer til både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

 

Verdensmålene handler om børn

Alle 17 verdensmål involverer børn – direkte eller indirekte – fordi børn og unge er helt afgørende for vores fælles fremtid. Derfor er det vores fælles ansvar at sørge for, at børn og unge bliver udrustet med de rammer, evner og muligheder, de skal bruge for at bygge en bedre fremtid for sig selv, deres familier og lokalsamfund. Læs mere om vores arbejde med verdensmålene her

 

 

Hvilken CSR pakke passer til jer?

Det vil glæde os at byde jeres virksomhed velkommen på holdet! For et fast årligt bidrag, der kan fradrages som markedsføringsudgift (læs mere om skattefradrag her), modtager I som UNICEF Erhvervshjælper bl.a. et synligt bevis på jeres sponsorat i form af et diplom og Erhvervshjælper-logoet, som I kan bruge både på hjemmeside og i mail-signaturer, så i kan vise at i støtter en god sag. Og I får løbende information om udviklingen i det arbejde, I donerer til.

Se herunder de forskellige Erhvervshjælper-pakker, vi tilbyder – og find dén, som passer til jeres virksomhed. Ønsker I i stedet at give en enkeltdonation, kan I gøre det her.

Spørgsmål?

Tal med Marie Louise Nørgaard

Senior Partnership Manager
T: 35 27 38 00
Eller send Marie Louise en e-mail

 

Erhvervshjælper diplom
____________________________________

Erhvervshjælper-logo til hjemmeside
____________________________________

Erhvervshjælper-logo til mailsignatur
____________________________________

Firmanavn på takkeliste på unicef.dk
____________________________________

Nyhedsbreve og årlige opdateringer
____________________________________

SoMe-pakke (TBA 2022)
____________________________________

Firmalogo på årlig takkeannonce
____________________________________

E-julekort til eksternt brug
____________________________________

 

Bliv Erhvervshjælper

 

Erhvervshjælper diplom
____________________________________

Erhvervshjælper-logo til hjemmeside
____________________________________

Erhvervshjælper-logo til mailsignatur
____________________________________

Firmanavn på takkeliste på unicef.dk
____________________________________

Nyhedsbreve og årlige opdateringer
____________________________________

Firmalogo på årlig takkeannonce
____________________________________

SoMe-pakke (TBA 2022)
____________________________________

 

Bliv Erhvervshjælper

 

Erhvervshjælper diplom
____________________________________

Erhvervshjælper-logo til hjemmeside
____________________________________

Erhvervshjælper-logo til mailsignatur
____________________________________

Nyhedsbreve og årlige opdateringer
____________________________________

 

Bliv Erhvervshjælper

For en årlig donation på 2.500 kr., kan I også vælge at modtage Basispakken. Denne pakke indeholder et Erhvervshjælper-diplom samt nyhedsbreve og årlige opdateringer. Ønsker I i stedet at give en enkeltdonation, kan I gøre det her.

Husk at alle donationer er fradragsberettigede. Læs mere om skattefradrag her.

For 8.000 kr.

Kan I f.eks. sende 2.800 vacciner til katastroferamte børn

Bliv erhvervshjælper

White text

Ønsker din virksomhed at give en enkeltdonation?

Støt børnene her

White text

 

70%

AF DANSKERNE STOLER MERE PÅ VIRKSOMHEDER, DER TAGER ET SOCIALT ANSVAR.

En YouGov-undersøgelse fra 2019 viste, at tre ud af fire danskere mener, at verdensmålene skal nås med hjælp fra virksomhederne. 70 procent svarer, at det helt konkret spiller ind i deres valg af produkter eller serviceydelser. Og 75 procent af danskerne mener, at virksomhederne har et ansvar for at arbejde med verdensmålene. Det giver med andre ord kommerciel og samfundsmæssig mening at investere i målene.

White text

Oftest stillede spørgsmål

Må min virksomhed bruge UNICEFs logo?

Som Erhvershjælper, har du tilladelse til at bruge de tilsendte Erhvervshjælper-logoer.

Virksomheder må kun bruge UNICEFs officielle logo, hvis der er indgået en skriftlig aftale herom, og virksomheden bidrager økonomisk til vores arbejde i et forhold, der modsvarer omfanget i det konkrete tilfælde. UNICEF skal desuden altid godkende al brug af vores logo, inden det markedsføres.

Kan min virksomhed få skattefradrag, når den støtter UNICEF?

Når der indgår et element af modydelse (for eksempel markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden selv at bedømme, eventuelt efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (for eksempel reklameudgift). Jævnfør statsskattelovens § 6.

Når du støtter UNICEFs hjælpearbejde med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til 16.600 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A (2020 sats)

Vi indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr (hvis I oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag.

Hvilke andre muligheder har min virksomhed for at samarbejde med UNICEF?

Se samarbejdsmulighederne på siden Muligheder for samarbejde.

Er der andre måder for os at støtte UNICEFs arbejde på?

Der er flere muligheder at støtte på, hvis I ikke ønsker at være del af Erhvervshjælper-programmet.

I kan f.eks. give en enkeltdonation her.

Er I på jagt efter en firmagave til leverandører, kunder eller medarbejdere, anbefaler vi, at I tager et kig i vores webshop. Her kan I både købe Verdensgaver og den populære SDG-pin.

Hvorfor er UNICEF afhængig af frivillige bidrag fra virksomheder?

UNICEF er FN’s børneorganisation, men vi modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEFs arbejde er udelukkende baseret på de frivillige bidrag, som vi modtager fra private, virksomheder, fonde og regeringer. Du kan læse mere om vores arbejde her.

Hvordan bliver pengene brugt?

Din støtte går til UNICEFs arbejde for børns liv, trivsel og udvikling. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation. Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være. Vi prioriterer de mest udsatte børn, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed.

UNICEF er verdens mest indflydelsesrige børneorganisation. Vi har gennemslagskraft og samarbejder med beslutningstagere lige fra de enkelte landes regeringer til lokale græsrødder. UNICEF arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Når vi går ind i et projekt, sikrer vi, at landets regering tager ansvar, ligesom vi uddanner den lokale befolkning til at udføre det praktiske arbejde og køre projektet videre.

Du kan se, hvordan vi bruger pengene her.

White text

I vinteren 2018 kom sneen igen til de flygtningelejre, hvor de syriske flygtninge tilbringer endnu en vinter.

Bliv Erhvervshjælper ved at udfylde formularen her

CORPORATE - Bliv Erhvervshjælper
Bankoverførsel - Reg. nr. 4183 Konto nr. 3420000