Bliv
Erhvervshjælper

 

Vis jeres sociale ansvarlighed og støt vores arbejde med verdensmålene

UNICEF Erhvervshjælper-programmet er et CSR tilbud, der er velegnet til jer, som gerne vil vise socialt ansvar, og samtidig bidrage til velgørenhed på en enkel måde. Sammen med UNICEF hjælper I med jeres donation verdens mest udsatte børn. Også de børn, som er sværest at nå.

Som UNICEF Erhvervshjælper får I mulighed for at synliggøre, at I er en velgørende virksomhed – til gavn for jeres relationer til både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Verdensmålene handler om børn

Alle 17 verdensmål involverer børn. Det er vores fælles ansvar at sørge for, at børn og unge bliver udrustet med de rammer, evner og muligheder, de skal bruge for at bygge en bedre fremtid for sig selv, deres familier og lokalsamfund. Læs mere om vores arbejde med verdensmålene her

 

 

Hvilken CSR pakke passer til jer?


For et fast årligt bidrag, der kan fradrages som markedsføringsudgift, modtager I bl.a. et diplom
samt Erhvervshjælper-logoet, som kan bruges på hjemmeside og i mail-signaturer.
Herunder finder du vores Erhvervshjælper-pakke - find dén, som passer til jeres virksomhed.

Erhvervshjælper - Lille Pakke
 
Branding pakke

UNICEF Erhvervshjælper logo

E-mail signatur

Fysisk diplom

 
Nyhedsbreve (kvartalsvis)

 
 

Erhvervshjælper - Lille pakke

Erhvervshjælper - Mellem Pakke
 
Branding pakke

UNICEF Erhvervshjælper logo

E-mail signatur

Fysisk diplom

 
Nyhedsbreve (kvartalsvis)
 
Virksomhedsnavn på

Unicef.dk

LinkedIn (årlig takkeannonce)

 
SoMe pakke

3 billeder + tekst

 
 

Erhvervshjælper - Mellem pakke

Erhvervshjælper - Stor Pakke
 
Branding pakke

UNICEF Erhvervshjælper logo

E-mail signatur

Fysisk diplom

 
Nyhedsbreve (kvartalsvis)
 
Virksomhedsnavn på

Unicef.dk

LinkedIn (årlig takkeannonce)

 
SoMe pakke

3 billeder + tekst

2 videoer + tekst

 
Årsrapport med videomateriale
 
 

Erhvervshjælper - Stor pakke

Husk at alle donationer er fradragsberettigede. Læs mere om skattefradrag her.

For 8.000 kr.

Kan I f.eks. sende 2.800 vacciner til katastroferamte børn

Bliv erhvervshjælper

 

 

Bliv Erhvervshjælper
- udfyld nedenstående formular

 

Bliv Erhvervshjælper
 

Ønsker I mere information?


 

70%

AF DANSKERNE STOLER MERE PÅ VIRKSOMHEDER, DER TAGER ET SOCIALT ANSVAR.

En YouGov-undersøgelse fra 2019 viste, at tre ud af fire danskere mener, at verdensmålene skal nås med hjælp fra virksomhederne. 70 procent svarer, at det helt konkret spiller ind i deres valg af produkter eller serviceydelser. Og 75 procent af danskerne mener, at virksomhederne har et ansvar for at arbejde med verdensmålene. Det giver med andre ord kommerciel og samfundsmæssig mening at investere i målene.

Kontakt

Marie Louise Nørgaard

Senior Partnership Manager
T: 35 27 38 00
Eller send Marie Louise en e-mail

Ønsker din virksomhed at give en enkeltdonation?

Støt børnene her

 

Oftest stillede spørgsmål


Må min virksomhed bruge UNICEFs logo?

Som Erhvershjælper, har du tilladelse til at bruge de tilsendte Erhvervshjælper-logoer.

Virksomheder må kun bruge UNICEFs officielle logo, hvis der er indgået en skriftlig aftale herom, og virksomheden bidrager økonomisk til vores arbejde i et forhold, der modsvarer omfanget i det konkrete tilfælde. UNICEF skal desuden altid godkende al brug af vores logo, inden det markedsføres.

Kan min virksomhed få skattefradrag, når den støtter UNICEF?

Når der indgår et element af modydelse (for eksempel markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden selv at bedømme, eventuelt efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (for eksempel reklameudgift). Jævnfør statsskattelovens § 6.

Når du støtter UNICEFs hjælpearbejde med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til 17.200 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A (2022 sats)

Vi indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr (hvis I oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag.

Hvilke andre muligheder har min virksomhed for at samarbejde med UNICEF?

Se samarbejdsmulighederne på siden Muligheder for samarbejde.

Er der andre måder for os at støtte UNICEFs arbejde på?

Der er flere muligheder at støtte på, hvis I ikke ønsker at være del af Erhvervshjælper-programmet.

I kan f.eks. give en enkeltdonation her.

Er I på jagt efter en firmagave til leverandører, kunder eller medarbejdere, anbefaler vi, at I tager et kig i vores webshop. Her kan I både købe Verdensgaver og den populære SDG-pin.

Hvorfor er UNICEF afhængig af frivillige bidrag fra virksomheder?

UNICEF er FN’s børneorganisation, men vi modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEFs arbejde er udelukkende baseret på de frivillige bidrag, som vi modtager fra private, virksomheder, fonde og regeringer. Du kan læse mere om vores arbejde her.

Hvordan bliver pengene brugt?

Din støtte går til UNICEFs arbejde for børns liv, trivsel og udvikling. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation. Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være. Vi prioriterer de mest udsatte børn, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed.

UNICEF er verdens mest indflydelsesrige børneorganisation. Vi har gennemslagskraft og samarbejder med beslutningstagere lige fra de enkelte landes regeringer til lokale græsrødder. UNICEF arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Når vi går ind i et projekt, sikrer vi, at landets regering tager ansvar, ligesom vi uddanner den lokale befolkning til at udføre det praktiske arbejde og køre projektet videre.

Du kan se, hvordan vi bruger pengene her.