Del din arv med
verdens børn

Du kan i princippet selv oprette dit testamente, men vi anbefaler altid, at du får hjælp fra en advokat.
Betænker du UNICEF i dit testamente, betaler vi omkostningerne, dog er tilskuddet til advokatregningen skattepligtigt. Der er ikke noget minimumsbeløb
og du kan til enhver tid fortryde eller ændre dit testamente.

Det skal du huske …

 • Lav en liste over de familiemedlemmer, som er dine legale arvinger ifølge arveloven.
 • Hvis du vil give en del af din arv til andre personer end dine legale arvinger eller til en organisation, så lav en liste med navne og adresser på disse.
 • Overvej, hvor meget disse personer eller organisationer skal arve. Det kan være et beløb, en procentdel af din arv eller det beløb, som er tilbage, når tvangsarv og eventuel anden arv er betalt.
 • Kontakt en advokat, så du er sikker på, at testamentet bliver tilpasset dine ønsker og er juridisk holdbart. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde en lokal advokat, hvis du har brug for det.
 • Du kan også finde en via Det Gode Testamente her
 • Tag dit testamente med til en notar i dit område og underskriv det der.
 • Dit testamente er nu registreret, og vi betaler udgiften, hvis du har betænkt os i det. Bemærk, at tilskuddet til din advokatregning bliver betragtet som en gave, og den er derfor skattepligtig.

Det gode testamente

UNICEF Danmark er en del af Det Gode Testamente, som er et samarbejde mellem 44 af Danmarks velgørende organisationer. Det Gode Testamente samarbejder med advokater, som alle er medlemmer af Danske Arveretsadvokater eller Danske Familieadvokater. Advokaterne er bredt ud over hele landet, så du kan altid finde en lokal advokat med speciale i familieformue, arv og testamenter.

Det Gode Testamente

Få gode råd til oprettelse af et testamente og arvedonationer

Få gratis information her

GRATIS: HØR MERE OM ARV OG TESTAMENTE

I UNICEF Danmark arrangerer vi løbende informationsmøder om arv og testamente rundt omkring i landet – det hele er gratis, og du er inviteret!

På møderne fortæller en lokal advokat alt om arv og testamente, herunder arveloven, arveregler og om vigtigheden af at få skrevet et testamente samt alt det praktiske i denne forbindelse. Til sidst informerer advokaten om muligheden for at donere til velgørenhed.

Du får desuden mulighed for at høre mere om UNICEFs arbejde for børnene og for at stille de spørgsmål, du måtte have til ovenstående, så du føler dig tryg ved hele processen, når du tager hjem fra mødet.

Det plejer at være en hyggelig dag eller aften, og du kan samtidig møde os og en masse andre deltagere, der ligesom dig går med spørgsmål og tanker om arv og testamente.

Et af møderne bliver desuden afviklet digitalt, så du kan deltage hjemmefra, hvis det passer dig bedre.

Vi glæder os til at møde dig!

Læs mere og se tid og sted her

Kontakt vores arveansvarlige for mere information
Tine Christoffersen
UNICEF Danmark
T: 35 27 38 38
M: tchristoffersen@unicef.dk

 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Det er afgørende at oprette et testamente, hvis du ønsker, at din arv ikke udelukkende bliver fordelt efter arveloven. Dette kan været tilfældet, hvis du:

 • Ønsker at gøre dine børns arv til særeje, så de i tilfælde af skilsmisse ikke skal dele med deres ægtefælle.
 • Ønsker at stille din ægtefælle bedre, end hvis arveloven alene følges.
 • Ønsker, at din partner skal arve, selvom I ikke er gift.
 • Ønsker, at dine børnebørn eller oldebørn skal arve.
  Selv vil bestemme, hvad der skal ske med dine værdier.
 • Ønsker, at en ven eller en velgørende organisation skal modtage en del af din arv

Hvad koster det at oprette et testamente?

Hvis du betænker UNICEF i dit testamente og får advokaten til at sende et eksemplar af det til os, så betaler vi advokatomkostningerne – dog er tilskuddet skattepligtigt. Og når testamentet skal underskrives hos notaren, skal du betale 300 kr.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvad skal et testamente indeholde?

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men der kan være forhold, som du ikke selv har tænkt på, og som kan have stor betydning for testamentet – ikke mindst for de efterladte. En forkert formulering kan i værste fald føre til, at dine ønsker ikke bliver opfyldt. Derfor anbefaler vi, at du får hjælp fra en advokat.

Hvordan kan jeg testamentere til UNICEF?

Hvis du ønsker at give en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at give et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Hvad er minimumsbeløbet?

Intet beløb er for småt! Selv en lille arv gør en stor forskel for børnene. Du behøver heller ikke vælge et konkret beløb, du kan blot skrive en procentdel af din arv ind. Vi er taknemmelige uanset beløb.

Hvad er boafgift, og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift hed tidligere arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og din relation til den enkelte arving. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og forældre skal betale 15% i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023). Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023) og desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke selv kan råde over i testamentet, fordi ens arvinger har krav på at få den. Tvangsarven udgør 25 procent af din formue. Det er kun ægtefælle, børn og børns efterkommere, der er tvangsarvinger.

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

 1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
 2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
 3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Ja! Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Skal mine arvinger underrettes om mit testamente?

Nej. Du behøver ikke underrette dine arvinger om, at du har skrevet testamente.

Hvis jeg testamentere til UNICEF, hvad bliver pengene så brugt til?

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede arbejde for børn i hele verden.

Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være.

Vi redder børns liv, fra de er inde i deres mors mave, til deres voksenliv begynder. Vi samarbejder med regeringer og beslutningstagere, og fordi UNICEF er en del af FN, har vi gennemslagskraft og mulighed for at sidde med ved forhandlingsbordet og få afgørende indflydelse på børns levevilkår.

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og derfor kan vi både arbejde med akut nødhjælp og med langsigtet udvikling. Vi prioriterer børn i udsatte positioner, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor arbejder vi for at beskytte børn mod overgreb og for at give dem adgang til uddannelse.

Ønsker du at vide mere om at give en del af din arv til UNICEF, er du altid meget velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Brænder du for et særligt formål eller område, så siger du bare til – så finder vi selvfølgelig ud af det.

Hvad med andre værdier som smykker, møbler og andre genstande?

Vi anbefaler, at du opretter et indbotestamente, hvis du har personlige genstande, som skal gå til en person eller organisation.