Arvedonation til
UNICEF & verdens børn

 

“Det betyder noget for mig, at jeg ved, at jeg i mit liv har bidraget til at gøre en forskel”, siger Hanne Lisbeth Gravgaard.
Hun er uddannet psykolog, har selv mistet en søn, og har gennem hele sit professionelle liv arbejdet for og med børn.
Nu har hun skrevet et testamente, så hun er sikker på, at en del af hendes arv kommer til
at gå til børn gennem UNICEF.

   

Børnene vælger ikke selv

“Jeg har en stor kærlighed til børn, og mit hjerte banker især for de allersvageste – dem der ikke har nogen valgmuligheder. Det er også derfor, at jeg vil betænke børneorganisationen UNICEF. Børn er altid ofre for omstændighederne – uanset om det er store politiske ting eller små ting i familien. Børnene har ikke mulighed for at vride sig ud af situationen. Jeg er selv mønsterbryder og har måttet kæmpe for min uddannelse på egen hånd. Der var ikke nogen til at støtte mig, men jeg VILLE fortsætte med at lære. Derfor fandt jeg kræfterne til at læse videre, og arbejdede ved siden af for at tjene til udgifterne. Jeg synes, at uddannelse er SÅ vigtig. Og dét at jeg kan støtte børn, så de kan finde de kræfter, der skal til for at vokse og udvikle sig, det betyder meget for mig.”

Hanne Lisbeth Gravgaard,
Verdensforælder i UNICEF

Man behøver ikke være rig

“Jeg er ikke rig, men friværdien i min bolig vil nok være pænt stor, og det er den jeg vil bruge. Jeg ved ikke, hvor længe jeg lever, og hvor meget der er tilbage til den tid. Men jeg vælter mig ikke i penge, og jeg lever på et helt almindeligt budget. Den formue jeg har i min friværdi, har jeg bare til låns, og den giver jeg tilbage til verden, når jeg forlader den. Det er en måde at kunne holde til at leve i et rigt land, og se de forskelle der er. Man behøver ikke en masse penge for at testamentere. Jeg talte med UNICEFs advokat og fik god rådgivning. Det er en forholdsvis simpel proces. Man skal egentlig bare henvende sig til UNICEF, hvis man gerne vil oprette et testamente. De har en advokat der hjælper og kommer med et udkast – også selvom det hele ikke skal gå til UNICEF.”

 

Få gode råd til oprettelse af et testamente og arvedonationer

Bestil arvefolder

 

Min familie skal også arve noget

“Jeg har to niecer, der også skal have lidt, og det skal de børn, de måtte få, også. De synes, det er fint – vi har talt om det. Jeg har taget stilling for lang tid siden. Ja så langt tilbage, jeg kan huske. Jeg havde allerede aftalt med min søster, at hun skulle sørge for det, hvis nu jeg ikke fik skrevet testamentet. Jeg er helt afklaret med det, og det er hun også. Det hænger godt sammen med den jeg er. Og så har jeg tillid til UNICEF. Det er et FN-organ. Jeg kan godt lide FN som sådan, og så er UNICEF jo dem, der arbejder med børn.”

En lille sprække lys i mørket

“Jeg er optaget af de børn, der har mistet – de forældreløse. Og jeg tænker på, hvor vigtigt det er, at nogen tager sig af dem. Og jeg vil gerne være med til at sørge for, at børn kan få støtte til at kunne rumme de følelser som det giver, at have været i en krigszone, oplevet en katastrofe eller at have mistet sine forældre. Jeg vil gerne være med til at give dem den der lille sprække af lys i mørket, der kan give dem håb”, siger Hanne.

 

 

UNICEF Danmark afholder løbende arrangementer rundt omkring i landet, hvor du kan møde os.

Fælles for arrangementerne er, at en medarbejder fra UNICEF Danmark, holder et oplæg om UNICEFs vigtige arbejde. Et af emnerne vil omhandle mulighederne for at donere en del af sin arv til velgørende formål. Giver man en del af sin arv til UNICEF, er man blandt andet med til at sikre børn rent vand, livreddende vacciner eller en tryg skolegang, hvilket er altafgørende for en god fremtid.

Efter oplægget vil en lokal advokat med indsigt i arveret og testamente fortælle om alt det praktiske, og til sidst får du og de andre deltagende mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om arrangementerne.

Kontakt vores arveansvarlige for mere information
Tine Christoffersen
UNICEF Danmark
T: 35 27 38 38
M: tchristoffersen@unicef.dk

 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvad der skal ske med arven efter dig.
Hvis du ønsker, at bestemte personer, organisationer eller formål skal arve.
Hvis du er ugift og vil sikre din samlever.

Hvordan kan jeg testamentere til UNICEF?

Hvis du ønsker at testamentere en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv. Få en uforpligtende snak om, hvad du skal gøre, ved at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvad koster det at oprette et testamente?

Der er ikke nogen fast pris for, hvad det koster at få oprettet et testamente hos en advokat. Det afhænger af den tid, advokaten skal bruge på det. I langt de fleste tilfælde er det helt enkelt og kun en lille udgift i forhold til den tryghed, det er at vide, at du har sikret, at din arv går til det, du ønsker. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, betaler vi gerne omkostningerne til advokaten ved oprettelse af et almindeligt testamente.

Hvad skal et testamente indeholde?

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men UNICEF anbefaler, at du henvender dig til en advokat for at sikre, at dit testamente bliver udformet korrekt.

Hvad er boafgift, og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift kaldes også arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og af, hvordan man er i familie. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Den nærmeste familie skal betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 312.500 kroner (2022). Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 312.500 kroner (2022) og desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke selv kan råde over i testamentet, fordi ens arvinger har krav på at få den. Tvangsarven udgør 25 procent af din formue. Det er kun ægtefælle, børn og børns efterkommere, der er tvangsarvinger.

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

  1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
  2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
  3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Hvordan bliver pengene brugt?

Din støtte går til UNICEFs arbejde for børns liv, trivsel og udvikling. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation. Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være. Vi prioriterer de mest udsatte børn, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor beskytter vi børn mod overgreb og sørger for, at de får en uddannelse.

UNICEF er verdens mest indflydelsesrige børneorganisation. Vi har gennemslagskraft og samarbejder med beslutningstagere lige fra de enkelte landes regeringer til lokale græsrødder. UNICEF arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Når vi går ind i et projekt, sikrer vi, at landets regering tager ansvar, ligesom vi uddanner den lokale befolkning til at udføre det praktiske arbejde og køre projektet videre.

UNICEFs arbejde er baseret på bidrag fra regeringer, virksomheder, fonde og private.

Ønsker du at vide mere om at testamentere til UNICEF, er du meget velkommen til at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk