Del din arv med
UNICEF & verdens børn

“Det betyder noget for mig, at jeg ved, at jeg i mit liv har bidraget til at gøre en forskel.”

Sådan siger Hanne Lisbeth Gravgaard, som er uddannet psykolog, selv har mistet en søn og arbejdet for og med børn hele sit professionelle liv.
Nu har hun skrevet et testamente, så hun er sikker på, at en del af hendes arv kommer til at gå til børn gennem UNICEF.

 

Børn vælger ikke selv deres situation

For Hanne Lisbeth Gravgaard er det ikke svært at beslutte, hvorvidt en del af hendes arv skal gå til UNICEFs arbejde for børn.

“Jeg har en stor kærlighed til børn. Mit hjerte banker især for de allersvageste – dem, der ikke har valgmuligheder. Det er også, derfor jeg vil betænke børneorganisationen UNICEF. Børn er altid ofre for omstændighederne – uanset om det er store politiske ting eller små ting i familien,” siger hun.

Hun forklarer, at børn ikke altid selv har mulighed for at vride sig ud af den situation, de står i.

“Jeg er selv mønsterbryder og har måttet kæmpe for min uddannelse på egen hånd. Der var ikke nogen til at støtte mig, men jeg VILLE fortsætte med at lære. Derfor fandt jeg kræfterne til at læse videre og arbejdede ved siden af for at tjene til udgifterne.

Hanne mener, at uddannelse er en essentiel del af børns liv.

“Så dét at jeg kan støtte børn, så de kan finde de kræfter, der skal til for at vokse og udvikle sig, det betyder meget for mig.”

"Jeg talte med UNICEFs advokat og fik god rådgivning. Det er en forholdsvis simpel proces. Man skal egentlig bare henvende sig til UNICEF, hvis man gerne vil oprette et testamente," fortæller Hanne Lisbeth Gravgaard.

Man behøver ikke være rig

Selvom Hanne med egne ord ikke er rig, er det vigtigt for hende at give lidt af det, hun har, videre.

“Jeg har jo friværdien i min bolig, og det er den, jeg vil bruge. Jeg ved ikke, hvor længe jeg lever, og hvor meget der er tilbage til den tid. Men jeg vælter mig ikke i penge, og jeg lever på et helt almindeligt budget. Den formue, jeg har i min friværdi, har jeg bare til låns. Den giver jeg tilbage til verden, når jeg forlader den,” siger hun.

Hanne fortæller videre, at man ikke nødvendigvis behøver at have en stor formue for at give noget af sin arv videre.

“Jeg talte med UNICEFs advokat og fik god rådgivning. Det er en forholdsvis simpel proces. Man skal egentlig bare henvende sig til UNICEF, hvis man gerne vil oprette et testamente. De har en advokat, der hjælper og kommer med et udkast – også selvom det hele ikke skal gå til UNICEF.”

 

Få gode råd til oprettelse af et testamente og arvedonationer

Få gratis information her

 

Min familie skal også arve noget

Hanne har to niecer, som også skal have en del af hendes arv, når hun ikke er her længere. Det samme gælder de børn, niecerne skulle få.

“De synes, det er fint – vi har talt om det,” fortæller hun og tilføjer, at hun tog stilling til donationen for lang tid siden. Derfor er valget af velgørenhed ikke noget, der kommer som en overraskelse for nogen.

“Jeg havde allerede aftalt med min søster, at hun skulle sørge for det, hvis nu jeg ikke fik skrevet testamentet. Jeg er helt afklaret med det, og det er hun også. Det hænger godt sammen med den, jeg er – og så har jeg tillid til UNICEF. Det er et FN-organ. Jeg kan godt lide FN som sådan, og så er UNICEF jo dem, der arbejder med børn.”

Jeg vil være med til at give børn håb

Hanne tænker især på børn, som ikke har en forælder eller værge til at passe på dem.

“Det er så vigtigt, at nogen tager sig af dem. Jeg vil gerne være med til at sørge for, at børn kan få støtte til at kunne rumme de følelser, som det giver at have været i en krigszone, oplevet en katastrofe eller at have mistet sine forældre,” fastslår hun.

“Jeg vil gerne være med til at give dem den der lille sprække af lys i mørket, der kan give dem håb”, slutter Hanne.

GRATIS: HØR MERE OM ARV OG TESTAMENTE

I UNICEF Danmark arrangerer vi løbende informationsmøder om arv og testamente rundt omkring i landet – det hele er gratis, og du er inviteret!

På møderne fortæller en lokal advokat alt om arv og testamente, herunder arveloven, arveregler og om vigtigheden af at få skrevet et testamente samt alt det praktiske i denne forbindelse. Til sidst informerer advokaten om muligheden for at donere til velgørenhed.

Du får desuden mulighed for at høre mere om UNICEFs arbejde for børnene og for at stille de spørgsmål, du måtte have til ovenstående, så du føler dig tryg ved hele processen, når du tager hjem fra mødet.

Det plejer at være en hyggelig dag eller aften, og du kan samtidig møde os og en masse andre deltagere, der ligesom dig går med spørgsmål og tanker om arv og testamente.

Et af møderne bliver desuden afviklet digitalt, så du kan deltage hjemmefra, hvis det passer dig bedre.

Vi glæder os til at møde dig!

Læs mere og se tid og sted her

Kontakt vores arveansvarlige for mere information
Tine Christoffersen
UNICEF Danmark
T: 35 27 38 38
M: tchristoffersen@unicef.dk

 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Det er afgørende at oprette et testamente, hvis du ønsker, at din arv ikke udelukkende bliver fordelt efter arveloven. Dette kan været tilfældet, hvis du:

  • Ønsker at gøre dine børns arv til særeje, så de i tilfælde af skilsmisse ikke skal dele med deres ægtefælle.
  • Ønsker at stille din ægtefælle bedre, end hvis arveloven alene følges.
  • Ønsker, at din partner skal arve, selvom I ikke er gift.
  • Ønsker, at dine børnebørn eller oldebørn skal arve.
    Selv vil bestemme, hvad der skal ske med dine værdier.
  • Ønsker, at en ven eller en velgørende organisation skal modtage en del af din arv

Hvad koster det at oprette et testamente?

Hvis du betænker UNICEF i dit testamente og får advokaten til at sende et eksemplar af det til os, så betaler vi advokatomkostningerne – dog er tilskuddet skattepligtigt. Og når testamentet skal underskrives hos notaren, skal du betale 300 kr.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvad skal et testamente indeholde?

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men der kan være forhold, som du ikke selv har tænkt på, og som kan have stor betydning for testamentet – ikke mindst for de efterladte. En forkert formulering kan i værste fald føre til, at dine ønsker ikke bliver opfyldt. Derfor anbefaler vi, at du får hjælp fra en advokat.

Hvordan kan jeg testamentere til UNICEF?

Hvis du ønsker at give en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at give et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Hvad er minimumsbeløbet?

Intet beløb er for småt! Selv en lille arv gør en stor forskel for børnene. Du behøver heller ikke vælge et konkret beløb, du kan blot skrive en procentdel af din arv ind. Vi er taknemmelige uanset beløb.

Hvad er boafgift, og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift hed tidligere arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og din relation til den enkelte arving. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og forældre skal betale 15% i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023). Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023) og desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarvinger er din ægtefælle og dine børn. Har du børnebørn og går et barn bort før dig, vil barnets børn (dine børnebørn) indtræde som tvangsarvinger i stedet. Disse skal arve en vis del af arven efter dig. Dette kaldes tvangsarven.

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

  1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
  2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
  3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Ja! Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Skal mine arvinger underrettes om mit testamente?

Nej. Du behøver ikke underrette dine arvinger om, at du har skrevet testamente.

Hvis jeg testamentere til UNICEF, hvad bliver pengene så brugt til?

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede arbejde for børn i hele verden.

Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være.

Vi redder børns liv, fra de er inde i deres mors mave, til deres voksenliv begynder. Vi samarbejder med regeringer og beslutningstagere, og fordi UNICEF er en del af FN, har vi gennemslagskraft og mulighed for at sidde med ved forhandlingsbordet og få afgørende indflydelse på børns levevilkår.

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og derfor kan vi både arbejde med akut nødhjælp og med langsigtet udvikling. Vi prioriterer børn i udsatte positioner, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor arbejder vi for at beskytte børn mod overgreb og for at give dem adgang til uddannelse.

Ønsker du at vide mere om at give en del af din arv til UNICEF, er du altid meget velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Brænder du for et særligt formål eller område, så siger du bare til – så finder vi selvfølgelig ud af det.

Hvad med andre værdier som smykker, møbler og andre genstande?

Vi anbefaler, at du opretter et indbotestamente, hvis du har personlige genstande, som skal gå til en person eller organisation