Kom med til gratis
foredrag om arv

UNICEF Danmark afholder løbende foredrag rundt omkring i landet,
hvor du både kan høre mere om vores arbejde ude i verden og om at give en del af sin arv til velgørenhed.

Det kan du opleve …

UNICEFS ARBEJDE: Du kan høre vores Relation and People Officer, Charlotte A. Bøie Boisen, fortælle om UNICEFs arbejde for børn i hele verden.

DIN ARV: En lokal advokat fortæller alt om arv og testamente, herunder arveloven, arveregler og om vigtigheden af at få skrevet et testamente samt alt det praktiske i denne forbindelse. Efter dette kan du høre mere om muligheden for at donere til velgørenhed. Hvis du giver en del af din arv til UNICEF, er du blandt andet med til at sikre børn rent vand, livreddende vacciner og en tryg skolegang. Selv et lille beløb rækker langt i vores arbejde for børnene 💙

Der bliver naturligvis også tid til at besvare dine spørgsmål.

Vi glæder os til at møde dig!

UNICEF Danmark for alle verdens børn

AKTUELLE ARRANGEMENTER

Vi er i øjeblikket ved at planlægge efterårets arrangementer, som vil blive tilføjet her, så snart de er klar.
 

 

 

Få gode råd til oprettelse af et testamente og arvedonationer

Få gratis information her

 

 

BESTIL UNICEF DANMARKS GRATIS ARVEFOLDER MED MERE INFO, GODE RÅD OG GUIDES

Hvis du vil læse mere om arv og testamente, inden du tilmelder dig et af vores arrangementer, kan du bestille vores arvefolder.

Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive helt uforpligtende til vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på tchristoffersen@unicef.dk

 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Det er afgørende at oprette et testamente, hvis du ønsker, at din arv ikke udelukkende bliver fordelt efter arveloven. Dette kan været tilfældet, hvis du:

  • Ønsker at gøre dine børns arv til særeje, så de i tilfælde af skilsmisse ikke skal dele med deres ægtefælle.
  • Ønsker at stille din ægtefælle bedre, end hvis arveloven alene følges.
  • Ønsker, at din partner skal arve, selvom I ikke er gift.
  • Ønsker, at dine børnebørn eller oldebørn skal arve.
    Selv vil bestemme, hvad der skal ske med dine værdier.
  • Ønsker, at en ven eller en velgørende organisation skal modtage en del af din arv

Hvad koster det at oprette et testamente?

Intet for dig, hvis du betænker UNICEF i dit testamente og får advokaten til at sende et eksemplar af det til os. Så betaler vi nemlig advokatomkostningerne. Når testamentet skal underskrives hos notaren, skal du dog selv betale 300 kr.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvad skal et testamente indeholde?

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men der kan være forhold, som du ikke selv har tænkt på, og som kan have stor betydning for testamentet – ikke mindst for de efterladte. En forkert formulering kan i værste fald føre til, at dine ønsker ikke bliver opfyldt. Derfor anbefaler vi, at du får hjælp fra en advokat.

Hvordan kan jeg testamentere til UNICEF?

Hvis du ønsker at give en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at give et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Hvad er minimumsbeløbet?

Intet beløb er for småt! Selv en lille arv gør en stor forskel for børnene. Du behøver heller ikke vælge et konkret beløb, du kan blot skrive en procentdel af din arv ind. Vi er taknemmelige uanset beløb.

Hvad er boafgift, og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift kaldes også arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og af, hvordan man er i familie. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Den nærmeste familie skal betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023). Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023) og desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke selv kan råde over i testamentet, fordi ens arvinger har krav på at få den. Tvangsarven udgør 25 procent af din formue. Det er kun ægtefælle, børn og børns efterkommere, der er tvangsarvinger.

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

  1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
  2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
  3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Ja! Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Skal mine arvinger underrettes om mit testamente?

Nej. Du behøver ikke underrette dine arvinger om, at du har skrevet testamente.

Hvis jeg testamentere til UNICEF, hvad bliver pengene så brugt til?

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede arbejde for børn i hele verden.

Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være.

Vi redder børns liv, fra de er inde i deres mors mave, til deres voksenliv begynder. Vi samarbejder med regeringer og beslutningstagere, og fordi UNICEF er en del af FN, har vi gennemslagskraft og mulighed for at sidde med ved forhandlingsbordet og få afgørende indflydelse på børns levevilkår.

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og derfor kan vi både arbejde med akut nødhjælp og med langsigtet udvikling. Vi prioriterer børn i udsatte positioner, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor arbejder vi for at beskytte børn mod overgreb og for at give dem adgang til uddannelse.

Ønsker du at vide mere om at give en del af din arv til UNICEF, er du altid meget velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Brænder du for et særligt formål eller område, så siger du bare til – så finder vi selvfølgelig ud af det.

Hvad med andre værdier som smykker, møbler og andre genstande?

Vi anbefaler, at du opretter et indbotestamente, hvis du har personlige genstande, som skal gå til en person eller organisation.