Vi bekæmper
pigeomskæring

Hjem » Alle børn skal vokse op uden overgreb » Vi bekæmper pigeomskæring

Omskæring krænker menneskerettighederne

Omskæring af piger og kvinder er en krænkelse af piger og kvinders menneskerettigheder og kan få alvorlige konsekvenser for de piger, det går ud over.

Alligevel har mindst 200 millioner nulevende piger og kvinder i 30 lande faktisk oplevet pigeomskæring på egen krop.

Pigeomskæring er en betegnelse, der dækker over alle indgreb, som involverer en delvis eller total fjernelse af kvinders ydre kønsorganer uden medicinsk begrundelse.

 

Hvor foregår pigeomskæring?

Pigeomskæring er især udbredt i dele af Afrika, Mellemøsten og i enkelte asiatiske lande.

I 2030 forventes det at hver tredje pige vil blive født i et land der praktiserer pigeomskæring i højest grad.

Overordnet er brugen af pigeomskæring også faldet i løbet af de sidste tre årtier. Desværre går det ikke fremad over en bred kam. Nedgangen i praktiseringen af pigeomskæring gælder ikke for alle lande, og det at stoppe pigeomskæring er et langt sejt træk.

UNICEF/Noorani/2010/Circumcition/Tanzania

Christine John er i dag 14 år gammel. Hun arbejder på en kornmark nær det hus, hvor hun bor med sin mand og svigermor i Mara regionen i Tanzania. Da Christine blev 12 år, blev hun omskåret. "Min mor havde fortalt mig, hvad der skulle ske, og at det var en naturlig ting, så jeg var ikke bange. Jeg var ikke klar over, at det ville være så smertefuldt." Efter ceremonien skulle Christine giftes. Hun var lige blevet færdig med 7. klasse, og blev taget ud af skolen.
© UNICEF/Noorani/2010

0

nulevende kvinder har været udsat for omskæring.

Hjælp UNICEF med at bekæmpe pigeomskæring

Hvordan bekæmper UNICEF pigeomskæring?

Lovgivning gør det ikke alene. For selvom et land lovgiver imod pigeomskæring, bliver det ofte stadig praktiseret. I mange af de berørte lande ser befolkningen stadig pigeomskæring som en social tradition, som de føler sig forpligtet til at gennemføre, uagtet hvad loven siger. For dem er det vigtigere at være accepteret i lokalsamfundet end at få en bøde eller afsone en straf. Derfor er det altafgørende, at lovgivning suppleres med oplysning til både mænd, kvinder, drenge og piger.

Derfor har UNICEF og UNFPA et program mod pigeomskæring, som netop fokuserer på at oplyse, uddanne og flytte holdninger. Her samarbejder vi tæt med religiøse ledere, som ofte har meget at skulle have sagt i de små lokalsamfund og som kan sprede budskabet om, at pigeomskæring ikke har noget med religion at gøre. Dette er en meget vigtig oplysning at videreformidle, fordi en del mennesker i de berørte lande fejlagtigt tror, at pigeomskæring er et religiøst krav.

Og selv i et land som Sudan, hvor 87 procent af piger og kvinder i alderen 15-49 er blevet omskåret, er der håb og bevægelse. Læs om Fatmas historie på billedet her.

Fatma Salih, 5 år, fra Sudan, blev takket være sin mor ikke omskåret.

Fatma Salih, 5 år fra Sudan, blev takket være sin mor ikke omskåret. Pigesomkæring (FGM) blev diskuteret på et seminar for traditionelle fødselshjælpere og lokalsamfundsfrivillige, som førte til offentlig diskussion om brugen af pigeomskæring.
© UNICEF/2018/Holt

Alvorlige helbredsmæssige konsekvenser

Pigeomskæring er ikke alene en krænkelse af piger og kvinders menneskerettigheder. Det er også et indgreb, som kan have meget alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for de piger, som bliver udsat for det.

Omskæring af piger kan føre til infektioner, kroniske smerter, komplikationer under graviditet og fødsel og øget spædbørnsdødelighed for nyfødte babyer.

Selvom praksissen er i nedgang, så bliver det vurderet, at fire millioner piger hvert år bliver omskåret.

Hjælp UNICEF med at bekæmpe pigeomskæring

Støt nu