Vi bekæmper
Spædbørnsdødelighed

Hjem » Alle børn skal overleve og trives » Vi bekæmper spædbørnsdødelighed

Opdateret 9. september 2020

Spædbørnsdødelighed kan forebygges

Dødelighed blandt børn i alderen 0-5 år, er faldet drastisk i de sidste årtier. Men selvom flere børn end nogensinde overlever deres første fem år, er overlevelsesraten blandt nyfødte foruroligende. Det estimeres, at omtrent 2,4 millioner spædbørn dør inden for den første måned af deres liv. En tredjedel af disse børn overlever end ikke deres første dag på jorden.

Fremskridtene er altså langt fra lige så imponerende, når det kommer til dødelighed blandt nyfødte, med omkring 6.700 nyfødte, der fortsat dør hver eneste dag.

Som verden arbejder mod Verdensmålene, er det nødvendigt, at vi får forbedret både adgangen til og kvaliteten af den pleje, der gives både før, under og efter fødsel. Spædbørnsdødelighed kan nemlig forebygges med den rette viden, og de rette redskaber og forsyninger.

En barsk virkelighed

Forestil dig, at du skal til at gå i fødsel. Du er derhjemme, kun i selskab med få familiemedlemmer. Du har store smerter, men hverken adgang til læge, sygeplejerske eller jordemoder. Du ved, at der er en stor risiko for, at både du og din baby ikke overlever fødslen. Selv hvis I begge overlever selve fødslen, vil de kommende dage og uger være fyldt med farer.

Forestil dig nu, at du er jordemoder, der er ved at forberede dig på at tage imod en for tidligt født baby. Sundhedscentret, hvor du arbejder, har ingen vandforsyning og ingen elektricitet. Du står i mørket med din mobiltelefon klemt i dine tænder som den eneste måde at få en smule lys under fødslen. Moren, der er ved at føde et barn, er kun 16 år. Du er den eneste til stede, der fagligt er i stand til at hjælpe hende.

Disse to scenarier illustrerer den barske virkelighed for millioner af mødre, babyer og sundhedsprofessionelle verden over. Det er en virkelighed, som vi kan og må ændre for at kunne holde alle børn i live.

UNICEF/2018/Naftalin/Ayah/Newborn/South-sudan

Nyfødte Ayahs mor forblødte kort efter fødslen. Ayah lider af gulsot og blodforgiftning og vejer kun 1,3 kg. Hospitalet i Juba, Sydsudan, har ikke det fornødne udstyr til at undersøge og behandle Ayah eller de andre børn på hospitalet, der har brug for det.
© UNICEF/Naftalin

0

spædbørn dør hvert år

Hjælp med at redde nyfødtes liv

Hvorfor dør spædbørn?

Mere end 80% af de nyfødte børn, der dør tidligt, dør på grund af for tidlig fødsel, komplikationer under fødslen og infektioner som blodforgiftning, meningitis og lungebetændelse. De samme årsager, særligt komplikationer under fødslen, ligger til grund for en stor del af dødfødsler. Dette er komplikationer og sygdomme, som vi også ser hos nyfødte i Danmark. Men vi har muligheden for at give børnene og mødrene den rette pleje. Det er derfor sygdomme, som slet ikke er farlige for børn i Danmark.

Spædbørnsdødelighed skyldes ikke én enkelt sygdom, og det kan derfor ikke løses med ét bestemt medikament eller en særlig opfindelse. Det kræver et mere overordnet syn på, hvor problemet stammer fra. Når vi kigger på, hvor stor en risiko et nyfødt barn har for at dø, kan vi se, at det i høj grad afhænger af, hvor barnet er født.

Børnedødeligheden i et land afhænger af forskellige ting. For eksempel kan vi se, at børn født af mødre uden en uddannelse har dobbelt så stor risiko for at dø inden for barnets første måned, end børn af mødre med blot en kort uddannelse. Vi kan også se, at børn af de fattigste familier i verden har mere end 40% større risiko for at dø tidligt, end børn af de rigeste.

Når børn dør på grund af sygdomme som lungebetændelse eller for tidlig fødsel, er det altså årsager, som ikke burde føre til spædbørnsdødelighed. De dør, fordi deres familier er fattige eller af andre årsager ikke har adgang til den pleje, som de har brug for. Hvis vi skal hjælpe verdens nyfødte, er det her vi skal slå til.

UNICEF/2018/Nybo/Bangladesh/Rohingya/Newborn

Et Rohingya flygtningebarn født for tidligt på et UNICEF-støttet hospital i Cox’s Bazar, Bangladesh. 688.000 flytninge er kommet til Bangladesh siden 2017. 58% af de nyankomne er børn, og der er et akut behov for at sørge for, at flygtningelejrene har de basale forudsætninger for at hjælpe mødre og nyfødte børn til en god start.
© UNICEF/Nybo

UNICEF for alle verdens børn

For 217 kroner

Unicef beskytter børn

kan du give et barn en sikker fødsel

Doner stetoskop, skalpel, saks, tang, kirurgisk tråd og håndklæde

Hvad gør UNICEF?

UNICEFs sundhedsstrategi sigter efter at bygge robuste og forberedte sundhedssystemer verden over og at levere nødhjælp, når krisen er størst. UNICEF leverer for eksempel vacciner til børn verden over, sørger for medicin til mødre, så de ikke smitter deres børn med HIV, skaffer rent vand og hjælper børn i krise- og konfliktområder til en normal hverdag.

Derudover arbejder UNICEF målrettet for at bidrage til FN’s fattigdomsmål for 2030: At udrydde ekstrem fattigdom og halvere antallet af børn, der lever i fattigdom. Millioner af børneliv kunne reddes hvert år, hvis mødre og børn havde adgang til overkommelig kvalitetssundhedspleje, korrekt ernæring og rent vand. Men alt for ofte er selv disse helt basale ting uden for rækkevidde for de mødre og børn, der har mest brug for dem.

Bekæmpelse af fattigdom kræver innovative og integrerede socialsystemer, der reagerer på de mange sårbarheder, børn og familier kan stå overfor. UNICEF arbejder for eksempel for at sikre uddannelse til børn verden over, fordi vi ved, at uddannelse er det vigtigste våben i kampen mod fattigdom.

UNICEF/2017/Voronin/Kyrgyzstan/Newborn/Premature

En for tidligt født dreng på Bishkek hospitalet i Kyrgyszstan, som har opnået fantastiske resultater i forhold til spædbarnsdødelighed over de sidste årtier. 80% færre for tidligt fødte børn dør i dag på dette hospital end i 1990. UNICEF har i tæt samarbejde med regeringen trænet hundredvis af sundhedsprofessionelle for at opnå dette mål.
© UNICEF/Voronin

Støt UNICEFs arbejde imod spædbørnsdødelighed

støt nu