Vi fremmer
amning af nyfødte

Hjem » Alle børn skal overleve og trives » Vi fremmer amning af nyfødte

Amning redder børns liv

Amning giver spædbørn den bedst mulige start på livet. Det sikrer, at barnet får den nødvendige næring, så det nye lille liv kan vokse og udvikle sig optimalt. Men på globalt plan er det kun 42 procent af spædbørn i alderen 0-5 måneder, som udelukkende bliver ammet. Og hvert år er der 7,6 millioner spædbørn, som slet ikke bliver ammet.

Ideelt set bør spædbørn udelukkende blive ammet fra den første time efter fødslen til barnet er 6 måneder gammelt.

Vi ved, at amning lige efter fødslen kan reducere spædbørnsdødeligheden med 44 procent. Alligevel er der omkring 78 millioner – eller 3 ud af 5 – nyfødte på verdensplan, som ikke bliver lagt til brystet indenfor den første time efter fødslen. Det forhøjer risikoen for, at de bliver syge eller mister livet og øger risikoen for, at de heller ikke vil blive ammet i fremtiden. Og problemet er særligt stort for spædbørn født i verdens lav- og middelindkomstlande.

Amning kan være et spørgsmål om liv eller død

Sandsynligheden for, at nyfødte børn overlever, er meget større, hvis de bliver ammet i den første time af deres liv. Selv hvis amningen bare bliver forsinket et par timer efter fødslen, kan det få livstruende konsekvenser for barnet.

Undersøgelser viser, at nyfødte, som blev ammet mellem 2 og 23 timer efter deres fødsel, var i 33 procent større risiko for at dø sammenlignet med nyfødte, der blev ammet i den første time af deres liv. Blandt nyfødte, som først blev ammet en dag eller mere efter deres fødsel, var risikoen mere end dobbelt så høj.

Mange fordele ved amning

Hud-til-hud-kontakten mellem mor og baby og det at lægge babyen tidligt til morens bryst, holder den nyfødte baby varm og påbegynder opbygningen af barnets immunforsvar. Tidlig amning stimulerer produktionen af modermælk og øger chancerne for, at moderen kan fortsætte amningen i det første vigtige halvår af barnets liv.

Modermælk er meget mere end bare mad til babyer. Det fungerer også som potent medicin, der beskytter barnet mod sygdomme. Den første modermælk – også kaldet kolostrom – er nemlig ekstremt rig på antistoffer, og bliver derfor ofte kaldt barnets ”første vaccine”.

Faktum er at, amning er historiens billigste og mest effektive metode til at redde små børns liv.

Alligevel går millioner af nyfødte hvert år glip af fordelene ved amning, og årsagerne er alt for ofte ting, vi kan forandre.

16 årige Lou Djele holder sin nyfødste

Lou Djele på 16 år ammer sin nyfødte datter Emmanuelle i deres hjem i Abidjan, Elfenbenkysten. I Elfenbenskysten bliver kun 26 procent af nyfødte ammet til de er 6 måneder gamle.

Mødre skal have bedre støtte

Ofte får mødrene ikke den rette vejledning og støtte til at amme inden for de altafgørende minutter efter fødslen, selv ikke fra sundhedspersonale på sundhedsklinikker.

Der eksisterer også mange myter om, hvorvidt amning er godt for barnet eller ej. I nogle lokalsamfund mener man for eksempel, at spædbørn har bedre af at få sukkervand end modermælk. Og mange mødre, som er selv er underernærede, er bange for, at de ikke kan give barnet næring nok ved at amme.

Det gør UNICEF

 • Gennemfører kampagner og andre oplysningsaktiviteter om fordelene ved amning.
 • Påvirker regeringer til at øge de nationale budgetter til promovering af amning.
 • Arbejder for at indføre ret til betalt barselsorlov i alle lande.
 • Arbejder for bedre muligheder for amning på arbejdspladser, herunder ret til betalte pauser til at amme.
 • Sørger for uddannelse af sundhedsarbejdere og implementering af god praksis for amning på hospitaler og fødeklinikker.
 • Sørger for at nybagte mødre får adgang til kvalificeret vejledning om amning.
 • Hjælper regeringerne med at styrke sammenhængen mellem lokalsamfund og sundhedssystemer, så mødrene støttes i at fortsætte amningen.
 • Holder øje med at markedsføring af modermælkserstatning overholder de globale etiske retningslinjer og opfordrer regeringer til at indføre lovgivning, der regulerer markedsføringen af modermælkserstatning.
 • Hjælper regeringerne med at fremme og overvåge udbredelsen af amning.

UNICEFs mål er, at mindst 50 procent af alle verdens børn bliver ammet inden 2025.

Fun facts om amning

Undersøgelser har påvist en lang række fordele ved amning, som rækker udover den primære funktion med at holde den nyfødte baby sund og mæt.

 • Amning fremmer en sund udvikling af spædbarnets hjerne.
 • Amning mindsker risikoen for, at barnet bliver overvægtig.
 • Amning reducerer udgifterne til sundhedsvæsenet. Hvis det optimale niveau for amning nås på verdensplan, skønnes det at medføre en besparelse på de globale sundhedsudgifter på næsten 2.000 milliarder kroner.
 • Amning beskytter mødre mod livmoderkræft og brystkræft. Det vurderes blandt andet, at øget amning vil kunne forhindre 20.000 dødsfald på grund af brystkræft – om året!
amning-amme-baby-børnedødelighed

En mor ammer sin baby i South Tarawa, Kiribati. Amning er historiens billigste og mest effektive måde at redde børns liv på. Derfor kæmper UNICEF for at udbrede amning blandt mødre i udviklingslandene.
© UNICEF/Sokhin

Hjælp UNICEF med at nedbringe børnedødelighed

Støt nu