Nyt valgmanifest skal guide politikere til
kampen for bedre børneliv

Udgivet d. 19/9/22

Mere børneinddragelse, massiv investering i børn og en reel implementering af børns rettigheder i lovgivning og praksis. Det er de principper, UNICEF Danmark mener bør være pejlemærker for politikere efter det kommende folketingsvalg. I et nyt valgmanifest guider børneorganisationen politikere til at skabe positive forandringer med 15 konkrete forslag til handling.

”Giv din stemme til børnene.” Sådan lyder opfordringen i og titlen på det valgmanifest, UNICEF Danmark i dag lancerer for at sætte børns stemmer og vilkår højt på dagsordenen i den kommende valgkamp.

Manifestet skal inspirere politikere i deres arbejde for bedre børneliv og adressere nogle af tidens store udfordringer på børneområdet. Det gælder blandt andet den stigende mistrivsel blandt børn og unge, en udbredt klimabekymring samt det faktum, at halvdelen af alle børn og unge i 6.-10. klasse i Danmark oplever, at politikerne sidder børn og unges holdningers overhørig.

Download

Læs valgmanifestet her:

Download

”I UNICEF Danmark håber vi, at det forestående folketingsvalg bliver et børnevalg. Derfor har vi lavet et valgmanifest til politikerne på Christiansborg, der indeholder 15 konkrete politiske forslag, som kan styrke børns rettigheder. Forslagene er en åben invitation til en seriøs politisk samtale om, hvordan vi skaber et mere børnevenligt samfund.” siger UNICEF Danmarks generalsekretær, Susanne Dahl.

Stort politisk arbejde venter

Forslagene i valgmanifestet tager udgangspunkt i tre grundprincipper, som UNICEF Danmark anbefaler som pejlemærker for prioritering af politiske initiativer på børneområdet. Principperne har afsæt i FN’s Børnekonvention er og er ’mere børneinddragelse’, ’massiv investering i børn’, og ’en reel implementering af børns rettigheder i lovgivning og praksis’.

”Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Som et af de mest velstående lande i verden har vi alle forudsætninger for at skabe gode børneliv, men vi har stadig et stort arbejde foran os. Hvis vi skal skabe positiv forandring, kræver det, at vi sætter barnet i centrum, lytter til børn og inddrager dem i beslutninger, der vedrører dem. Børn er eksperter på deres egne liv og kan bidrage med værdifuld viden om de problemer, vi kæmper med at løse,” siger Susanne Dahl om manifestets principper og forslag.

"Forslagene er en åben invitation til en seriøs politisk samtale om, hvordan vi skaber et mere børnevenligt samfund.”
Susanne Dahl, UNICEF Danmarks generalsekretær

Konkret anbefaler UNICEF Danmark fremtidens politikere, at:

 1. Understøtte og fremme tiltag, der styrker kompetencer til meningsfuld og systematisk børneinddragelse blandt voksne, der udvikler politik sammen med børn og unge.
 2. Gøre børne- og ungeråd lovpligtige i alle kommuner.
 3. Monitorere og evaluere, hvordan børn og unge er blevet meningsfuld inddraget i alle lovforslag, der påvirker børns rettigheder.
 4. Gøre undervisningsmiljørepræsentanter obligatoriske blandt eleverne på alle skoler.
 5. Lade børns rettigheder og børneinddragelse blive en central del af undervisningen i læreruddannelsen.
 6. Styrke elevrådenes rolle og indflydelse i skolebestyrelserne.
 7. Øge tempoet i den grønne omstilling og arbejde målrettet mod at opfylde Paris-aftalen.
 8. Sørge for, at alle børn bliver forberedt og får færdigheder til at tilpasse sig klimakrisen.
 9. Prioritere børn, når der afsættes ressourcer til klimaindsatser og klimatilpasning.
 10. Indarbejde børns digitale dannelse og rettigheder som en central del af lærer- og pædagoguddannelserne.
 11. Etablere en ny myndighed med kompetencer, ressourcer og mandat til at koordinere lovgivning, policy og handleplaner til at beskytte børn og unge online.
 12. Beskytte børn bedre online gennem strammere regulering.
 13. Inkorporere FN’s Børnekonvention fuldt i national lovgivning.
 14. Udvikle en handleplan for implementering og mainstreaming af børns rettigheder på tværs af politikområder og i forvaltningspraksis.
 15. Gøre det lovpligtigt at vurdere konsekvenser for børns rettigheder ved alle nye lovforslag.