Regeringen og UNICEF vil udvikle nye
globale løsningerfor at sikre
adgang til vand for alle

Der er stadig langt til målet om bæredygtig adgang til rent vand og ordentlige toiletforhold inden 2030. UNICEF etablerer ny innovationshub, der i samarbejde med virksomheder, fonde, eksperter og forskere skal sætte afgørende skub i udviklingen for at løse de globale udfordringer indenfor vand, sanitet og hygiejne.

København/Stockholm, 23. august 2022
Der skal udtænkes helt nye løsninger, hvis FNs Verdensmål 6 og den globale mangel på bæredygtig adgang til rent vand, sanitet og hygiejne (WASH) skal indfries. Derfor etablerer UNICEF, med støtte fra regeringen, en ny innovationshub, der skal bidrage til at opfylde målet inden 2030.

Ifølge den seneste rapport fra WHO og UNICEF skal den nuværende indsats firedobles, hvis Verdensmål 6 skal indfries. Samtidig viser tallene, at op mod 130 lande stadig er langt fra målet.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen siger:
”Jeg er dybt bekymret over den globale vandkrise og de alvorlige medfølgende konsekvenser, særligt for verdens børn. Adgang til rent vand, sanitet og hygiejne er basale menneskerettigheder og et fundament for både bæredygtig udvikling og klimatilpasning. Jeg er overbevist om, at den nye innovationshub i København vil give UNICEF unikke muligheder for at trække på de i forvejen stærke, danske løsninger og knowhow indenfor WASH-området. Dermed får vi skabt nogle forudsætninger for innovative partnerskaber og løsninger, der kan bidrage til at takle vandkrisen til gavn for børn og familier over hele verden”.

UNICEF Danmarks generalsekretær Susanne Dahl uddyber:
”I UNICEF Danmark har vi solid erfaring med værdiskabende partnerskaber med den private sektor. Danske virksomheder og fonde er ofte helt i front på den internationale scene, og i fællesskab formår vi at udfordre og rykke grænser i forhold til at skabe og implementere løsninger på globale udfordringer. Det er så afgørende, at vi får skabt ordentlige og bæredygtige vandforsyninger og sanitetsforhold. Jeg ser derfor frem til, at UNICEF – sammen med både nye og eksisterende partnere og eksperter – får muligheder for at udvikle og skalere nye løsninger, der kan have afgørende betydning for verdens børn”.

UNICEF’s innovationshub for bæredygtig vandforsyning, sanitet og hygiejne (WASH) bliver omdrejningspunkt og katalysator for forskning, investeringer, udvikling og innovation, hvilket blandt andet vil give mulighed for at udvikle, afprøve og skalere helt nye løsninger. Herudover vil den nye innovationshub styrke samarbejdet yderligere mellem den private og offentlige sektor, herunder danske og internationale virksomheder, vidensinstitutioner og interesseorganisationer.

Adgang til rent vand, sanitet og hygiejne er blandt de vigtigste forudsætninger for overlevelse, sundhed og udvikling, især blandt børn. Beskidt og forurenet vand kan blandt andet føre til alvorlige diarrésygdomme, som er en af de største årsager til børnedødelighed globalt. Bæredygtig adgang til vand er samtidig med til at minimere risici for ustabilitet, konflikter og migrationsstrømme. Herudover styrker adgangen til rent vand og sanitet også lighed mellem kønnene, da mange piger og kvinder slipper for lange ture for at hente vand til husholdningen eller landsbyen, hvilket giver mere tid til uddannelse og arbejde samt mindre risici for vold og overfald.

Klimaforandringer og ekstreme vejrfænomener har store negative effekter på adgangen til vand mange steder i verden. Kombinationen af vandmangel og stigende behov øger den ulige adgang til vand, sanitet og hygiejne for både nuværende og kommende generationer. Derfor vil der være særlig fokus på at udvikle klimasikre og økonomisk bæredygtige løsninger i lav- og mellemindkomst lande.

UNICEF’s globale Office of Innovation står bag en række innovationshubs, hvis formål er at bane vejen for innovative partnerskaber med aktører, som deler samme ambitioner for nye tilgange og løsninger, der kan gøre en forskel for alle verdens børn. I Danmark bliver WASH-hub’en placeret i FN-Byen i København, hvorfra UNICEF vil lede indsatsen for at accelerere børnevenlige WASH-løsninger i samarbejde med blandt andet internationale eksperter, forskere, virksomheder og fonde.

UNICEF har yderligere en række innovationshubs under udvikling, der alle skal bidrage med innovative løsninger på store globale udfordringer, der i særdeleshed påvirker børns rettigheder og muligheder for at klare sig i livet.