Grønlandske politikere tog imod klimaanbefalinger fra børnetopmøde

En resolution om klima og bæredygtighed blev d. 23 maj overrakt fra børn til Grønlands borgmestre og regering. Anbefalingerne i resolutionen er udviklet af børnerådene Meeqqat Isummersorfii på det årlige børnetopmøde arrangeret af NAKUUSA – et samarbejdsprojekt mellem UNICEF og Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut.

 

Mandag d. 23. maj blev en resolution om klima og bæredygtighed bliver overrakt af børn til borgmestre i alle Grønlands kommuner samt til den nye naalakkersuisoq (minister) for børn, unge og familier, Mimi Karlsen.

Resolutionen præsenterer en række anbefalinger til en mere bæredygtig fremtid, som NAKUUSAs børneråd, Meeqqat Isummersorfii (MI) udviklede på et børnetopmøde i april. Her var medlemmer fra hele landet samlet for at lære om og debattere klimaforandringer. Mødet blev faciliteret af NAKUUSA – et samarbejdsprojekt mellem UNICEF og Grønlands selvstyre, Naalakkersuisut, der er sat i verden for at fremme børns rettigheder og medinddragelse i Grønland.

”Det er vigtigt, at vi børn og unge bliver hørt i en klimadebat, som kommer til at påvirke os og vores kommende børns fremtid. Vi vil høres og trækkes med ind i debatten og være med til at sikre, at der sker handling. Med denne resolution vil vi gerne være med til at råbe jer alle op – ALLE kan være med til at gøre en forskel!” skriver børnerådsmedllemmerne Meeqqat Isummersorfii i resolutionen.

De grønlandske politikere anbefales særligt at satse på mere vedvarende energi fra vandkraft og på udvikling indenfor sol- og vindenergi for at bremse klimaforandringerne. Herudover opfordres grønlandske lokalsamfund til at prioritere lokale råvarer og gøre det let at genanvende.

”Jeg er stolt over at modtage børnenes anbefalinger, som er vigtige for vores arbejde i Naalakkersuisut.”, siger naalakkersuisoq (minister) for børn, unge og familier, Mimi Karlsen.

Hun uddyber: ”Vi lever i et land, hvor vi allerede nu mærker følgerne af den globale opvarmning, og vi har brug for at sætte alle kræfter og hjerner ind på at finde bæredygtige løsninger – børns såvel som ældres. Det giver håb for fremtiden mærke børnepanelets engagement og idérigdom i resolutionen og arbejdet med den.”

Programchef for UNICEF, Maliina Abelsen, er glad for, at Naalakkersuisut og landets Borgmestre vil tage børnenes input til overvejelse:

”Det er helt afgørende, at der lyttes mere til børns stemmer i samfundet. Især når vi taler om klimaforandringerne, som mange børn bekymrer sig om og skal leve med konsekvenserne af. På Børnetopmødet viste børnene, at de har så meget på sinde, og i UNICEF er vi sikre på, at deres anbefalinger kan være med til at vise vejen for positiv forandring,” siger hun.

 

Om resolutionen og børnetopmødet:

  • Børnerådenes Meeqqat Isummersorfiis resolution blev udarbejdet på NAKUUSAs Børnetopmøde i Ilulissat søndag d. 3. til mandag d. 4. april. Anbefalingerne henvender sig til politikere, beslutningstagere, lokalsamfund, virksomheder samt børn og unge.
  • Mere end 20 børn deltog fysisk på Børnetopmødet, og flere børn var med online. Årets tema var klimaforandringer og bæredygtighed.
  • Børnetopmødet arrangeres af NAKUUSA – et samarbejdsprojekt mellem Grønlands selvstyre, Naalakkersuisut, og UNICEF Danmark, der har til formål at styrke børns vilkår og rettigheder.
  • Børnetopmødet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der blev afholdt første gang i 2011.

Hjælp katastroferamte børn

Støt nu