Fra medlem til
fast bidragyder

Dit medlemskab bliver til en fast støtte

Først og fremmest skal der lyde et kæmpestort tak.

Tak til alle jer medlemmer af UNICEF, der er med til at gøre en forskel for børn i hele verden. Jeres støtte er uvurderlig for de børn, der har det største behov.

Men alting har en ende, og det har medlemskabet af UNICEF Danmark også. For fra den 1. januar 2022 overgår UNICEF Danmark fra at være en forening med medlemmer til at være en almennyttig ikke-erhvervsdrivende fond. Og det betyder, at man ikke længere kan være medlem.

Men det betyder ikke, at man ikke stadig kan støtte UNICEF – tværtimod! For verdens børn har stadig brug for al den hjælp, de får fra jer, der i dag er medlemmer. Det betyder til gengæld, at alle medlemmer pr. 1/1-2022 slutter sig den store gruppe af vores faste støtter.

Men hvad betyder det for mig som medlem – nu fast bidragyder?
Det helt korte svar er ’ikke noget’. Det lidt længere svar er stadig ’ikke noget’. Din faste støtte til UNICEFs arbejde vil fortsætte, som om intet var hændt. Du kan få skattefradrag for dit bidrag, og du behøver ikke at ændre i dine oplysninger. Dine faste bidrag vil fortsætte, som de har gjort indtil nu, og din støtte vil blive brugt på samme måde som tidligere.

Men hvorfor denne ændring?
Overgangen til fond er en praktisk manøvre, som sikrer, at vi er så effektive som muligt, når vi hjælper børn i verdens fattigste lande. Manøvren er et led i en højere grad af professionalisering af vores bestyrelse og bagland, som følge af, at vi i UNICEF oplever stor vækst i disse år.

Den betyder heller ikke, at der kommer ændringer i formål, relationen til UNICEF International, samarbejder eller partnerskaber i Danmark.

Hvad hedder fonden?
Fondens navn er Den Danske UNICEF Fond. Vi ved det godt – navnet er ikke ligefrem mundret. Men ifølge dansk lovgivning skal ordet ’fond’ indgå i navnet på en fond. Og så landede vi her.

Det nye navn vil primært blive brugt i juridiske sammenhænge og på officielle papirer. I daglig tale kommer vi stadig til at kalde os UNICEF Danmark.

Er der noget, jeg skal gøre?
Læne dig tilbage og nyde, at du nu kan kalde dig fast bidragyder, og finde stolthed i, at du gør en kæmpestor forskel for børn verden over – HVER dag.

Tak for det!

En pige holder sine bøger i sin favn, hun deltager i en UNICEF støttet skole