Undersøgelse:
Børn ved for lidt om deres egne rettigheder

 
Børns viden om rettigheder har stort set ikke rykket sig siden 2009. Det viser ny undersøgelse, der samtidig blotlægger en række bekymrende tendenser i børns holdninger til vold, diskrimination og ytringsfrihed online.

Børns viden om egne og andres rettigheder er stadig fuld af huller. Sådan lyder konklusionen på en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark.

Undersøgelsen er den femte af sin slags, og selvom lidt flere børn kender deres rettigheder nu, end da den blev lavet første gang i 2009, er forskellen begrænset. Blandt andet svarer kun knap halvdelen af børnene (45 procent), at de ved noget eller meget om deres rettigheder. Den tilsvarende andel var i 2009 39 procent. To ud af fem børn (42 procent) kan ikke komme i tanke om en eneste menneskerettighed.

Download

Undersøgelse: Børns kendskab til menneskerettigheder og Børnekonventionen 2021

Download

”Det er bekymrende, at der ikke er sket større fremskridt. Der er helt tydeligt behov for en ekstra indsats for at oplyse børn om egne og andres rettigheder,” siger Karen Hækkerup, generalsekretær for UNICEF Danmark.

Institut for Menneskerettigheder er enig i bekymringen og peger desuden på, at færre børn oplever, at de lærer at respektere hinandens rettigheder i skolen.

Her er sket et fald fra 70 procent i den seneste undersøgelse til 55 procent i dag.

”Skolen har en afgørende opgave med at klæde børn på til at kende deres egne og andres rettigheder. Børn skal kunne sige til, sige fra og gribe ind, når de oplever, at rettigheder bliver overtrådt. Desværre tyder vores undersøgelse endnu en gang på, at undervisningen i menneskerettigheder på de danske grundskoler ikke er god nok. Der ligger derfor en stor opgave på skolerne og på læreruddannelserne i at styrke undervisningen i menneskerettigheder,” siger Louise Holck, direktør i Institut for Menneskerettigheder.

FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989.
Det er bekymrende, at der ikke er sket større fremskridt. Der er helt tydeligt behov for en ekstra indsats for at oplyse børn om egne og andres rettigheder
Karen Hækkerup, generalsekretær for UNICEF Danmark.

Børns rettigheder gælder også på sociale medier

Undersøgelsen bygger på svar fra over tusind danske skoleelever fra 6. til 10. klasse og vidner tillige om en række andre bekymrende tendenser i børns holdninger til blandt andet vold, diskrimination og ytringsfrihed:

  • Omtrent en tiendedel (9 procent) af børnene synes, det er acceptabelt, at forældre straffer deres børn fysisk. Det er samme niveau som i 2019 (8 procent) og en væsentlig stigning fra 2017 (5 procent).
  • 1 ud af 5 (21 procent) synes, det er i orden, at politiet bruger tortur i særlige tilfælde.
  • Knap hvert femte barn (19 procent) mener, det er i orden, at arbejdsgivere foretrækker en kvindelig medarbejder frem for en mandlig fx som sekretær, og knap hvert tredje (30 procent) mener, det er i orden, at børn og unge i samtaler med deres venner bruger ord som ”luder” eller ”neger” om andre mennesker.
  • 29 procent af børnene oplever, at der er en hård tone på sociale medier, som afholder dem fra at dele deres holdninger i fx chatfora eller debatter.

”Det er vigtigt at få børnene til at forstå, at deres rettigheder også gælder online. For mange vil det måske være lettere at sige fra over for den hårde tone, hvis de er klar over, at de faktisk har konventionsbestemte rettigheder til at udtrykke sig uden at blive diskrimeret eller lagt for had. Og hvis de ved, at der også er voksne, der tager ansvar for, at de skal kunne færdes trygt på nettet,” siger Karen Hækkerup.

Netop for at lære børn om deres rettigheder online har UNICEF Danmark sammen med bureauet WeAreCUBE søsat initiativet All Right, der har til formål at danne et netværk af influencere, som er bevidste om rettighederne og kan være rollemodeller for børnene online.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i maj og juni 2021 af KANTAR Gallup på 24 skoler i hele landet. 1.040 skoleelever i 6.-10. klasse har svaret på undersøgelsen. Det er femte gang, at børns viden om og holdninger til menneskerettighederne og børnekonventionen undersøges.

Enkelte spørgsmål er blevet justeret fra undersøgelse til undersøgelse, og nye spørgsmål er kommet til.

Støt vores arbejde for børns rettigheder

Hjælp nu

 

Læs mere om vores arbejde for børns rettigheder i Danmark