Ny rapport fra WHO & UNICEF:
Hver 16. sekund fødes et dødt barn

Hjem » Rapport: Hver 16. sekund fødes et dødt barn

Udgivet d. 8/10/2020

I den første rapport om dødfødte fra organisationerne WHO, UNICEF og Verdensbanken, kommer FN-organisationerne med dårligt nyt: Omkring to millioner børn dødfødes hvert år – og COVID-19 kan øge tallet med ca. 200.000 i løbet af en et-årig periode.

”Det er en næsten ubærlig tanke, at omkring to millioner børn aldrig oplever lyset fra denne verden, og en ligeså frygtelig tanke, at omkring fire millioner forældre aldrig oplever deres barn trække vejret, kigge på dem, gribe deres tommelfinger, smile og se dem i øjnene – det giver mig næsten tårer i øjnene, men det tænder også en kampgejst i mig, for det skal vi simpelthen gøre noget ved – og det kan vi,” siger Karen Hækkerup.

Det er første gang FN-organisationerne går sammen i foreningen IGME, og kortlægger antallet af dødfødte. Dataen har indtil nu været fraværende i den globale data på børn, og derfor har problemet ikke fået den opmærksomhed, det fortjener. Dødsfaldene dækker både over dødsfald som følge af komplikationer under graviditeten og fødslen, men også over dødsfald, der skyldes manglende sundhedspersonale og helt basale ydelser. Rapporten, hvis data er udarbejdet af forskere fra Johns Hopkins instituttet, inkluderer også data for børn, der kan være dødfødte, som følge af COVID-19 relaterede problemer i børne- og -mødresundhedsplejen. Rapporten advarer om, at COVID-19 pandemien kan forværre antallet af dødfødte markant. En halvering af sundhedsydelserne pga. COVID-19 kan medføre næsten 200.000 dødfødsler. Det svarer til en stigning på over ti procent, over tyve procent i nogle lande.

I løbet af de sidste to årtier er udviklingen gået for langsomt, og 48 millioner børn er blevet født uden liv i øjnene. ”Uanset hvordan man vender og drejer det, er det alt for mange børn, der er dødfødte hvert år. Især fordi mange af børnene kan reddes. Havde der været kvalitetsovervågning af før og under fødsel, kunne størstedelen af dødsfaldene være undgået. Over fyrre procent af dødsfaldene sker under fødslen, og det fortæller mig og os, at vores arbejde i UNICEF kan være med til at redde liv. Vi leverer både udstyr, medicin og fagpersoner, som i sidste ende kan være med til at redde børns liv,” siger Karen Hækkerup.

Download

Find rapporten her:

Download
Over fyrre procent af dødsfaldene sker under fødslen, og det fortæller mig og os, at vores arbejde i UNICEF kan være med til at redde liv. Vi leverer både udstyr, medicin og fagpersoner, som i sidste ende kan være med til at redde børns liv.
Karen Hækkerup, Generalsekretær i UNICEF Danmark

Langt størstedelen af dødfødsler – 84 procent – sker i lav og mellemindkomstlande. På globalt plan er der dog sket fremskridt siden år 2000. Fra cirka 21 dødfødte børn per 1,000 fødsler i år 2000, til cirka 14 i 2019 – en reduktion på 35 procent. Desværre er fremskridtene ikke fordelt ligeligt på kloden. I mange lande syd for Sahara i Afrika, steg antallet af dødfødte eller forblev de samme. Uden handlig vil millioner af familier opleve sorgen det er at miste sit ufødte barn. Derfor støtter UNICEF FN-planen ENAP – Every Newborn Action Plan – der har som mål, at alle lande i verden opnår 12 eller færre dødsfald per fødsel i 2030. Hvis det skal lykkes, skal 56 lande i verden accellere deres indsats, med hjælp fra WHO, UNICEF og resten af FN.

”Vi kan hjælpe dem rigtig godt på vej – men vi har behov for hjælp. Som med alle andre katastrofer og kriser har vi brug for danskerne, vores partnere og stærke lande, der går forrest – også i kampen mod tabet af børneliv, før det overhovedet er kommet igang,” siger Karen Hækkerup.

UNICEF/2018/Naftalin/Ayah/Newborn/South-sudan
0

48 millioner børn er dødfødt i løbet af de sidste to årtier

Fakta

  • Der fødes et dødfødt barn hvert 16. sekund, fire i minuttet, 200 i timen, 5.400 om dagen, over 163.000 om måneden, to millioner om året.
  • 20 millioner børn forudsiges at blive dødfødt i det næste årti alene
  • 48 millioner børn er dødfødt i løbet af de sidste to årtier
  • Tre ud af fire dødfødsler sker i det Sub-sahariske Afrika
  • Lav og mellem-indkomstlande ligger land til 84 procent af alle dødsfødsler