WHO & UNICEF: Børnedødeligheden
kan stige med 40 procent

Hjem » WHO & UNICEF: Børnedødeligheden kan stige med 40 procent

Som en konsekvens af COVID-19 pandemien, står børnedødeligheden i det nordlige Afrika og Mellemøsten til at stige med 40 procent – over 50.000 yderligere børn kan miste livet – 20 års fremgang er i fare.

“Det her er endnu et eksempel på, at Corona-krisen også rammer børn, og ikke mindst at den truer den fremgang vi, som verdenssamfund har knoklet for de sidste mange årtier. Den gode nyhed er dog, at vi rent faktisk kan nå at forhindre den her tragedie,” siger Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF.

Men COVID-19 pandemien presser sundhedssystemerne i regionen hårdt. Derfor er der brug for en stor indsats omgående. Arbejdet for at yde basale sundhedsydelser er enten blevet svækket eller helt afbrudt i flere lande. Selvom der ikke ses mange tilfælde af COVID-19 blandt børn i regionen, er det tydeligt at pandemien påvirker børns helbred hårdt.

“Vi har måske vænnet os til enorme tal, og det kan være svært at forholde sig til efterhånden her i Corona-krisen, men når jeg tænker på, at der gemmer sig et barneansigt bag hvert tal, så bliver det pludselig meget virkeligt. I Danmark kan vi se lyset for enden af tunellen, men mange steder i verden er der stadig bælgmørkt. Der kan og skal vi hjælpe – det handler om børneliv,” siger Karen Hækkerup.

Før pandemien mistede næsten 150,000 børn i regionen livet hvert halve år. Nu kan yderligere 51.000 børn under fem år kan dø ved udgangen af 2020.

Hvis det sker, vil der ses en stigning på næste 40% sammenlignet med før COVID-19. Det betyder, at de gode resultater der er skabt, for at øge overlevelsesraten blandt børn i regionen over de sidste 20 år, vil blive slettet. Det kan dog undgås.

Flere forskellige ting bidrager til den dystre forudsigelse. Sundhedspersonalet i frontlinjen har været pressede på ressourcer og har måtte vende deres opmærksomhed og mod responsen til COVID-19. En respons der har været præget af mangel på værnemidler og andre essentielle forsyninger. Alle disse faktorer bidrager til en øget risiko for, at børn og mødre går glip af vigtige vacciner, behandlinger, samt hjælp til korrekt ernæring af spædbørn.

Corona-krisen har allerede haft frygtelige konsekvenser for verdens børn. Globalt set er op mod 115 millioner børn gået glip af livsvigtige vacciner. Næsten 100 millioner børn er skubbet ud i fattigdom – og flere tusind børn går hver dag glip af livsvigtige måltider.

UNICEF har under Corona-krisen sammen med WHO stået i spidsen for FN´s katastrofeberedskab, og har sammen skaffet flere millioner børn rent vand og sæbe, mad og på bedst mulig måde forsøgt at holde dem i gang med deres skolegang.

Vi kan gøre noget – og vi skal gøre noget. De historier jeg hører ude fra verdens brændpunkter, er selvfølgelig triste, men de giver mig også håb – for vi gør så meget for så mange børn. Ikke mindst på grund af den hjælp, vi får fra danskerne.
Karen Hækkerup, Generalsekretær i UNICEF Danmark

“Vi kan gøre noget – og vi skal gøre noget. De historier jeg hører ude fra verdens brændpunkter, er selvfølgelig triste, men de giver mig også håb – for vi gør så meget for så mange børn. Ikke mindst på grund af den hjælp, vi får fra danskerne,” siger Karen Hækkerup.

UNICEF opfordrer til følgende tiltag og understreger, at UNICEF og WHO fortsat er dedikerede til arbejdet der støtter regionens sundhedssystemer:

  • Vaccine- og ernæringsprogrammer bør genoptages under sikre forhold. Alle programmer bør tage ekstra tiltag, der kan mindske risikoen for smitte med COVID-19. Det inkluderer brug af værnemidler, forsamlingsrestriktioner og fysisk distance på sundhedsklinikker.
  • Adgang til basale sundhedsydelser for alle børn bør prioriteres og faciliteres. Det gælder særlige for de mest udsatte.

Investeringer i effektive kommunikationsinitiativer, der engagerer lokalsamfundene og øger tillid til de offentlige sundhedssystemer. Initiativerne bør desuden opfordre familier til at søge hjælp hos sundhedssystemet, hvis de eller deres børn lider af eksempelvis fejlernæring.