Børn indgiver klimaklage til FN’s Komité for Barnets Rettigheder

Børn indgiver klimaklage

til FN’s Komité for Barnets Rettigheder

Greta Thunberg og femten andre børn indgiver en klage til FN’s Komité for Barnets Rettigheder

16 børn – heriblandt Greta Thunberg – fra 12 forskellige lande over hele verden har i dag indgivet en officiel klage til FN’s Komité for Barnets Rettigheder. Børnene protesterer over regeringers manglende handlinger ift. klimakrisen.

Børnene, der alle er i alderen 8 til 17 år, hævder, at medlemsstaternes manglende håndtering af klimakrisen udgør en krænkelse af børns rettigheder. De opfordrer det uafhængige organ til at pålægge medlemsstaterne, at tage skridt til at beskytte børn mod de ødelæggende virkninger af klimaændringer.

”Der skal ske forandring nu, hvis vi skal undgå de værste konsekvenser af klimakrisen. Det handler ikke kun vejret. Klimakrisen fører også til mangel på mad og til mangel på vand, så folk må flygte. Det er skræmmende,” sagde Greta Thunberg.

I klagen navngiver børnene fem lande – Tyskland, Frankrig, Brasilien, Argentina og Tyrkiet – som de siger har undladt at opretholde deres forpligtelser i henhold til Børnekonventionen. FN’s Komité for Barnets Rettigheder er en mekanisme, der giver børn eller voksne på børns vegne mulighed for at appellere direkte til FN om hjælp, hvis et land, der har ratificeret protokollen, ikke lever op til deres forpligtelser om beskyttelse af børn.

Børnekomitéen består af 18 uafhængige eksperter fra forskellige lande. Deres opgave er blandt andet at holde øje med overholdelsen af de forpligtelser, der følger af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder.

Greta Thunberg og femten andre børn indgiver en klage til FN’s Komité for Barnets Rettigheder
For tredive år siden indgik verdens ledere en historisk forpligtelse over for børn ved at vedtage Børnekonventionen. I dag holder verdens børn os voksne og fem konkrete lande til ansvar for netop det løfte
Generalsekretær i UNICEF Danmark, Karen Hækkerup

”Vi bakker entydigt op om børns rettigheder, herunder om deres ret til at tale deres sag og til at kæmpe imod klimaforandringerne. Klimaændringer påvirker allerede i dag mange børn overalt i verden. Det er ikke underligt, at de går sammen om at forsvare deres ret til at leve i sikkerhed.”

Foruden Greta Thunberg, den 16-årige svenske klimaaktivist og Alexandria Villaseñor, den 14-årige amerikanske klimaaktivist, er de 14 andre klagende børn fra Argentina, Brasilien, Frankrig, Tyskland, Indien, Marshalløerne, Nigeria, Palau, Sydafrika, Sverige, Tunesien og USA.

Læs mere her (På Engelsk)

Hjælp børn ramt af klimaforandringer

Støt nu