Karen Hækkerup:
Lyt til de
grønlandske børn

”Det skal ikke være os, der spørger om hjælp, hvis vi har brug for det. De voksne skal række ud til børnene. Man kunne holde nogle kurser, så lærerne for eksempel bliver bedre til det.” Sådan lød det fra en af pigerne i NAKUUSA’s børneråd, da hun i september måned mødte UNICEF’s nytiltrådte generalsekretær, Karen Hækkerup, i Nuuk.

”Børnene har virkelig fingeren på pulsen. De ved godt, hvad der er galt og taler heldigvis med hinanden om det, de oplever, samtidig med, at de giver udtryk for, at mange voksne ikke synes, man skal tale om det,” siger Karen Hækkerup. Hun henviser blandt andet til de kampagner, som NAKUUSA har gennemført.

NAKUUSA er et otteårigt samarbejde mellem UNICEF og Selvstyret, og den første kampagne var formuleret af børnene selv og hed ’Mere mor, mere far’ (’Suli anaanamik, suli ataatamik’) Kampagnen var et opråb fra børnene om, at de ønskede sig, at deres forældre tog mere ansvar og involverede sig i børnenes liv.

Tager fat i tabuer

Den seneste NAKUUSA-kampagne ”Ullut Tamaasa” tog som den første fat i emnet seksuelle overgreb og barnets ret til at bestemme over egen krop. Seksuelle overgreb er forsat et stort problem. En antydning af omfanget får man fra den grønlandske landslæges opgørelser, som viser, at 4 ud af ti 17-årige piger er smittet med klamydia, og at smitten hos piger findes helt ned til 12-års alderen. Drenge i samme alder går stort set fri.

Beretningerne fra børnetalsmanden MIO peger også på, at antallet af børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb er urimelig højt. Tidligere undersøgelser har vist, at omkring en tredjedel af alle piger i Grønland udsættes for seksuelle overgreb.

”Børns rettigheder, som er fastslået i Børnekonventionen, fylder alt for lidt mange steder i det grønlandske samfund. Der er brug for, at børnenes stemmer og rettigheder kommer langt højere op på dagsordenen,” siger Karen Hækkerup.

Som tidligere politiker – blandt andet socialminister – har hun beskæftiget sig indgående med at styrke børneområdet for at give børn, der udsættes for overgreb eller lider overlast i familien på grund af vold eller misbrug, bedre hjælp.

UNICEF samarbejder med Selvstyret om NAKUUSA, der står bag seks børneråd og 45 børnerettighedsråd, som dækker på over halvdelen af grønlandske skoler. Under besøget mødtes Karen Hækkerup med Nivi Rosing og Inuk Wæver Johansen, der begge går i 1. G. og er NAKUUSA-medlemmer.

Netop i år er der en særlig anledning til at sætte fokus på børns rettigheder, fordi Børnekonventionen fylder 30 år.
Karen Hækkerup
Generalsekretær, UNICEF Danmark

Børneråd i alle kommuner

”For UNICEF er arbejdet i NAKUUSA vigtigt, ligeså samarbejdet med Grønlands Selvstyre. Der skal ikke komme nogen udefra og diktere løsningerne. Allervigtigst er, at vi lytter til børnene. NAKUUSA er børnenes organisation, talerør og platform for at ytre sig.” Sådan siger Karen Hækkerup om de nu seks børneråd samt 45 børnerettighedsråd, der er etableret på over halvdelen af grønlandske skoler.

Hun har besøgt Grønland flere gange over mange år og kan tydelig mærke, hvordan der i dag tales mere åbent om problemerne og ikke mindst om, hvad, der skal gøres ved dem.

”At der i høj grad nu bliver sat ord på tabuerne er noget, de børn og unge, jeg talte med, var virkelig glade for. Men de ville også gerne fremhæve, at selvom en del stadig er skidt, så er meget også blevet bedre,” fortæller Karen Hækkerup.

“De er stolte af deres land, og de vil selv være del af at skabe forandringer.  Det er noget af det, vi kan hjælpe dem med – så de ikke bare er tal og problemer, men børn som alle andre, der har drømme om fremtiden. Vi kan støtte dem ved at levere redskaberne, bakke op om håbet og anerkende dem for alt det, de gør,” siger den danske generalsekretær.

Verdensmål i Grønland

I efteråret opskalerer UNICEF aktivitetsniveauet i Grønland, dels gennem NAKUUSA’s børnetopmøde i oktober og siden med en stor konference i anledning af Børnekonventionens 30 års fødselsdag i november. Arbejdet ledes af den tidligere grønlandske socialminister Sara Olsvig fra et nyåbnet UNICEF-kontor i Nuuk.

”Netop i år er der en særlig anledning til at sætte fokus på børns rettigheder, fordi Børnekonventionen fylder 30 år. På konferencen i november gør vi status i forhold til Grønlands efterlevelse af Børnekonventionen: Hvad går godt og hvad mangler? UNICEF og NAKUUSA inviterer til dialog om, hvordan man ud fra Verdensmålene kan bidrage til at styrke børns rettigheder,” siger Karen Hækkerup.

Under sit besøg i grønland oplevede hun stor stor interesse fra grønlandske virksomheder og organisationer om samarbejde.

Grønlændere opfandt bæredygtighed

”Bæredygtighed og det fælles ansvar for vores natur og hinanden er nærmest opfundet i Grønland,” siger Karen Hækkerup med et smil og henviser til det meget kendte, gamle grønlandske sagn om ’Havets moder’.

I sin bolig på bunden af havet oplever hun, at menneskene smider så meget affald i vandet, at det filtrer sig ind i hav-moderens hår. Som straf trækker hun alle havets dyr til sig og slipper dem først løs, da menneskene forstår budskabet, filtrer hendes hår fri for affald og stopper med at kaste mere affald i havet.

”Løsningerne på de grønlandske udfordringer kommer fra Grønland. Men det skal ske i samarbejde – for eksempel bør Selvstyret lytte til de børneorganisationer i Børnealliancen, der allerede har mange års erfaringer med, hvad der virker. Vi lytter så til børnene, som er de allerbedste til at fortælle, hvad der betyder noget,” slutter Karen Hækkerup.

 

UNICEFs arbejde med NAKUUSA har gennem årene modtaget uvurderlig støtte fra en række danske fonde, blandt andet A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Bikubenfonden samt senest fra arrangementet Do Charity og Gentofte By.

Læs mere om konferencen her

Nivi Rosing fra NAKUUSA’s børneråd fortalte Karen Hækkerup, hvad der betyder mest, når de voksne skal træffe beslutninger. Blandt andet var Nivi med til at starte et ny børneråd i Tasiilaq i Østgrønland: ”Her var det allervigtigste emne for børnene tryghed,” siger hun.

Gør en livsforandrende forskel for MANGE børn

Bliv fast støtte